Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Όνομα Κατηγορίας

Α

Αγγειοπλαστών
Αγγειοπλαστών τροχού φόρμας
Βλέπε : Κεραμικής
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ)
Βλέπε : Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)
Αισθητικών συμβούλων
Ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων
Βλέπε : Ναυτιλιακών – Πρακτορειακών επιχειρήσεων
Αλλαντοβιομηχανίας
Αμαξωμάτων πλαίσια
Αμμοβολιστών
Αμυλοσακχάρου
Βλέπε : Ζυμών αρτοποιΐας
Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεις (προσωπικό)
Βλέπε : Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
Απορρυπαντικών
Αργυροχρυσοχοΐας
Αρτεργατών
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών)
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων – Ασφαλιστικών Πρακτορείων)

Αρχή…

Β

Βάμβακος εκκοκκιστήρια
Βλέπε : Κλωστοϋφαντουργίας
Βαφεία-Καθαριστήρια
Βιβλιοδετών
Βιβλιοπωλείων, Εκδοτικών Οίκων κλπ.
Βλέπε : Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ.
Βιολόγων ΝΠΙΔ
Βιολόγων βιομηχανίας
Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων
Βιολόγων κλινικών
Βυρσοδεψεργατών

Αρχή…

Γ

Γάλακτος (παστερίωση)
Γαντοποιΐας
Βλέπε : Δερματίνων ειδών
Γεωλόγων βιομηχανίας
Γεωπόνων Δημοσίου
Γεωπόνων βιομηχανίας
Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Πεζών Ηρακλείου)
Γεωτεχνικοί ΑΣΟ
Γουνεργατών
Γραφείων Τελετών
Γραφείων βιομηχανίας (υπάλληλοι)
Βλέπε : Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας

Αρχή…

Δ

Δασολόγων βιομηχανίας
Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου
Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ
Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Δερμάτων (Ακατέργαστων)
Δερματίνων ειδών
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Δημόσιο (προσωπικό)
Διαγνωστικών κέντρων
Δικηγορικών γραφείων

Αρχή…

Ε

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Εκδοροσφαγέων
Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ.
Ελαστικών αυτοκινήτων
Εμπορικών επιχειρήσεων
Επισιτιστικών καταστημάτων
Βλέπε : Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Επιχειρήσεων απορρυπαντικών
Βλέπε : Απορρυπαντικών
Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος
Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας
Εργοδηγών σχεδιαστών
Εργοδηγών σχεδιαστών δημοσίου
Εριοϋφαντουργίας
Βλέπε : Κλωστοϋφαντουργίας
Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Εφημερίδων υπάλληλοι

Αρχή…

Ζ

Ζαχαρωδών προϊόντων
Ζυμών αρτοποιΐας
Ζωοτροφών

Αρχή…

Η

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου
Ηθοποιών κρατικών θεάτρων
Ηλεκτρονικοί Πολεμικού Ναυτικού
Βλέπε : Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί)
Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών)
Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου
Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων
Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων
Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων

Αρχή…

Θ

Θεάτρου τεχνικών
Θερμαστών
Βλέπε : Πρακτικών μηχανικών
Θυρωρών Δημοσίου
Βλέπε : Φυλάκων Δημοσίου
Θυρωρών βιομηχανίας
Βλέπε : Φυλάκων Βιομηχανίας
Θυρωρών πολυκατοικιών

Αρχή…

Ι

Ιατρικών επισκεπτών
Ιατρικών εργαστηρίων
Βλέπε : Κλινικών
Ιατρικών οργάνων, μηχανικών
Βλέπε : Μηχανικών ιατρικών οργάνων
Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
Ιματισμού
Ιπποκόμων
Ιπποφορβείων
Ιχθυολόγων

Αρχή…

Κ

ΚΤΕΛ
Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας
Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης
Καθηγητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Καθηγητών τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης
Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης
Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Καλυμάτων αυτοκινήτων
Βλέπε : Τεντοποιίας
Καπνεργατών
Καπνοβιομηχανίας
Καπνού (πραγματογνωμόνων)
Κατεργασίας ξύλου
Βλέπε : Ξύλου (Κατεργασία)
Καφενείων
Βλέπε : Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Κεραμικής
Κεραμοποιίας
Κεραμοποιίας οδηγών φορτηγών Μακεδονίας – Θράκης
Βλέπε : Οδηγών φορτηγών κεραμοποιίας Μακεδονίας – Θράκης
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών
Κινηματογράφων
Κλινικών
Κλινικών ΑΠΠ
Κλινικών, πρακτικοί μηχανικοί
Βλέπε : Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών
Κλωστοϋφαντουργίας
Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ)
Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ
Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ
Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας
Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών
Κονσερβοποιίας & αλιπάστων
Κονσερβοποιίας τυποποιημένου κρέατος
Βλέπε : Σφαγής ζώων
Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ)
Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος
Κρέατος (χονδρικής – λιανικής πώλησης)
Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ)
Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ
Κτηνιάτρων βιομηχανίας
Κυτιοποιίας

Αρχή…

Λ

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες)
Λιθογράφων
Λιθογράφων (μελών της ΕΙΗΕΑ)
Λιπασμάτων
Λογιστών

Αρχή…

Μ

Μαιών Α.Π.Π.
Βλέπε : Κλινικών
Μακαρονοτεχνιτών
Μαρμάρου κοπή
Μαρμαροψηφίδων
Μετάλλου (Βιοτεχνίας)
Μετάλλου Ναυπηγοεπισκευαστικής
Βλέπε : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου)
Μετάλλου-Μηχανουργών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών)
Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ – ΤΕΙ
Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Μηχανικών ιατρικών οργάνων
Μηχανολόγων μέσων τεχνικών σχολών
Βλέπε : Εργοδηγών σχεδιαστών
Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.)
Μουσικών ΟΤΑ
Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
Μουσικών και Τραγουδιστών
Μυλεργατών
Μωσαϊκών – Πλακών

Αρχή…

Ν

ΝΠΙΔ, ιδρυμάτων, κλπ προσωπικό
Βλέπε : Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ.
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων)
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου)
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου)
Ναυστάθμου Κρήτης (Ειδικές εγκαταστάσεις)
Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό)
Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί)
Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες)
Ναυτιλιακών – Πρακτορειακών επιχειρήσεων

Αρχή…

Ξ

Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό)
Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων
Ξεναγών Βορείου Ελλάδος
Ξεναγών Κέρκυρας
Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης
Ξεναγών Κω και Πάτμου
Ξεναγών Λέσβου
Ξεναγών Ρόδου
Ξεναγών όλης της χώρας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου
Ξύλου (Κατεργασία)
Ξύλου Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώνης
Βλέπε : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου)

Αρχή…

Ο

Οίκων ευγηρίας
Βλέπε : Κλινικών
Οδηγών ΓΕΝ – ΓΕΣ – ΓΕΑ
Οδηγών ΔΕΑΣ Κω
Οδηγών Ταξί – Αγοραίων
Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων
Οδηγών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων και υγραερίων (ΙΧΦ)
Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ)
Οδηγών δημοσίου
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου
Οδηγών φορτηγών – πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας – Θράκης
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας
Οδηγών φορτηγών κεραμοποιίας Μακεδονίας – Θράκης
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Μακεδονίας – Θράκης
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων
Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ
Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων
Οικοδόμων μονίμων συνεργείων
Οινολόγων
Οινοπνευματοποιίας
Ομπρελοποιίας
Βλέπε : Τεντοποιίας
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχή…

Π

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ
Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης
Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας
Παροχής υπηρεσιών
Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)
Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό)
Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου
Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ)
Πετρελαίου Αργού
Πετρελαιοειδών
Πλακοποιίας
Βλέπε : Τσιμεντόλιθων – Πλακοποιίας
Πλαστικών
Πλαστικών ενδυμάτων
Βλέπε : Δερματίνων ειδών
Πλεκτού ενδύματος
Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)
Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ)
Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου)
Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ)
Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.)
Πολεμική Αεροπορία (πολιτικό προσωπικό)
Πολεμικό Ναυτικό
Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ)
Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί)
Πολύτιμων μετάλλων
Βλέπε : Αργυροχρυσοχοΐας
Ποντοπλοίας (πλόων εξωτερικού)
Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)
Ποτοποιία – Οξοποιία Ν. Ηρακλείου
Ποτοποιία – Οξοποιία
Ποτοποιία – Οξοποιία Ν. Ηρακλείου – ΠΑΣΕΓΕΣ
Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών
Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης
Πρακτικών μηχανικών
Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου
Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου – Λασιθίου
Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων
Πρακτορειακών επιχειρήσεων
Βλέπε : Ναυτιλιακών – Πρακτορειακών επιχειρήσεων
Πρεσβειών (ξένων), προσωπικό
Βλέπε : Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό)
Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ.
Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
Πυρηνελαιουργίας
Βλέπε : Σπορελαιουργίας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό
Πωλητών-Οδηγών αυτοκινήτων εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος
Βλέπε : Οδηγών φορτηγών – πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος

Αρχή…

Ρ

Ραδιοηλεκτρολόγων βιομηχανίας
Βλέπε : Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές)
Ραδιοφώνου Συντακτών
Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)
Ραδιοφώνου Υπαλλήλων
Ραδιοφώνου Υπαλλήλων (Διαρκούς Επιτροπής Ρ/Σ Θεσσαλονίκης)
Ρυμουλκών

Αρχή…

Σ

Σαπωνοποιίας
Βλέπε : Σπορελαιουργίας
Σιδηροβιομηχανίας
Σκηνοποιίας
Βλέπε : Τεντοποιίας
Σκυροδέματος (οδηγοί Μακεδονίας – Θράκης)
Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας – Θράκης
Σκυροδέματος (οδηγοί Ν. Αττικής)
Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής
Σκυροδέματος (οδηγοί Ν. Βοιωτίας)
Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας
Σκυροδέματος οδηγοί
Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος
Σπορελαιουργίας
Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου
Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου
Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου – Σ.Δ.Α.Μ. (πολιτικό προσωπικό)
Συμβολαιογραφείων
Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων)
Συντακτών ΕΣΗΕΑ
Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ
Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ
Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ
Συντακτών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών
Βλέπε : Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών
Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)
Συντακτών Ραδιοφώνου
Βλέπε : Ραδιοφώνου Συντακτών
Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ)
Σφαγής ζώων

Αρχή…

Τ

Ταξειδίου είδη
Βλέπε : Δερματίνων ειδών
Τεντοποιίας
Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού)
Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
Βλέπε : Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών
Τεχνικών Τύπου Αθηνών
Βλέπε : Τύπου τεχνικοί Αθηνών
Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων
Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων ΑΠΠ (τεχνικοί)
Τεχνολόγων Μηχανικών βιομηχανίας
Βλέπε : Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Τεχνολόγων τροφίμων
Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών
Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών
Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων
Τοπογράφων μέσων τεχνικών σχολών
Βλέπε : Εργοδηγών σχεδιαστών
Τουριστικών Γραφείων
Τουριστικών Συνοδών
Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε.
Τσιμεντοβιομηχανίας
Τσιμεντόλιθων – Πλακοποιίας
Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης)
Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας
Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας και σε ημερήσιες εφημερίδες (πλην ημ. εφ. Αθηνών -Θεσ/νίκη
Τυποποιημένων Τροφίμων
Τυροκομίας
Τύπου τεχνικοί Αθηνών

Αρχή…

Υ

Υαλουργίας
Υαλουργίας (Τεχνίτες)
Υγραερίων
Βλέπε : Πετρελαιοειδών
Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας
Υποδηματεργατών
Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων)
Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας)
Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρήτης)
Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων)
Υπουργείο Πολιτισμού (έκτακτο προσωπικό)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες – μαρμαροτεχνίτες Κρήτης)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες – μαρμαροτεχνίτες)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες)

Αρχή…

Φ

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Φαρμακοποιών Επιστημόνων
Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (καθηγητών)
Βλέπε : Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό)
Φυλάκων Βιομηχανίας
Φυλάκων Δημοσίου
Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων
Φωτοστοιχειοθεσίας
Φωτοστοιχειοθετών (Εκδοτικών – Βιβλιοχαρτοπωλικών Επιχειρήσεων)

Αρχή…

Χ

Χαρτοποιίας (Βιοτεχνίας)
Χαρτοποιίας – Χαρτοβιομηχανίας
Χειριστών Tεχνικών έργων
Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου
Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων
Χειριστών Δημοσίου
Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων
Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου
Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος
Χειριστών Μεταλλείων – Λιγνιτωρυχείων
Χημικής Βιομηχανίας
Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας
Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας
Χοιροτροφικών επιχειρήσεων

Αρχή…

Ψ

Ψυκτικών
Βλέπε : Πρακτικών μηχανικών

Αρχή…

Ω

Ωρολογοποιίας
Βλέπε : Αργυροχρυσοχοΐας

ΠΗΓΗ ΟΜΕΔ

Advertisement

59 σκέψεις σχετικά με το “Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 1. ΕΡΓΑΖΩΜΕ ΩΣ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΕ ΔΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΥ

  • Δεν βρήκα κάποια συμβαση για τους παιδικούς σταθμούς των δημων δεν ξέρω μηπως υπαγεσται σε κάποια συμβαση των απασχολούμενων στους δήμους με σχεση ιδιωτικού δικαίου

 2. γεια σασ! εργαζομαι σαν βοηθοσ λογιστη σε μια εταιρια, και απο την μισθοδοσια του σεπτεμβριου ειχα μια αλλαγη στισ αποδοχεσ μου, η οποια με ενημερωσαν οτι οφειλεται στισ νεεσ συλλογικεσ συμβασεισ που υπογραφησαν. το ερωτημα ειναι οτι στουσ πινακεσ των συμβασεων αναφερεται ποσοστο αυξησησ 1% απο 01/01/09 – 31/10/09 και 5% απο 01/11/09, αυτο σημαινει οτι στην μισθοδοσια του νοεμβριου θα υπαρξει και αλλη αλλαγη στισ αποδοχεσ μου? και επισησ δικαιουμαι καποια αναδρομικα για την αυξηση του 1% για τουσ μηνεσ ιανουαριο εωσ αυγουστο? ευχαριστω πολυ!

   • τισ ειδα τισ συμβασεισ… παρόλα αυτα αυτο που δεν καταλαβαινω ειναι αν δικαιουμαι αναδρομικα για τουσ προηγουμενουσ μηνεσ….? και τελικα ισχυει το οτι θα υπαρξει και αλλη αλλαγη στην μισθοδοσια μου απο 1/11/09? διοτι στην δουλεια μου λενε οτι απο την στιγμη που τον σεπτεμβριο τισ υπεγραψαν, η αλλαγη θα ειναι μονο αυτη που ειδα, γιατι τουσ προηγουμενουσ μηνεσ ισχυουν οι συμβασεισ του 2008. ευχαριστω και παλι!

   • Aν υπογραφεί νεα συμβαση και προβλέπει αναδρομική αυξηση τότε ναι

 3. Να’σαι καλά για την σημανική βοήθεια που μας δίνεις.
  Δουλέυω σε εταιρία με δίμηνη σύμβαση ως μισθωτός.

  Η σύμβαση λήγει στις 31/12/2009
  Πόσες μέρες διακαιούμε άδεια;
  Εχει σημασία τι εταιρία είναι;

  Ευχαριστώ.

 4. Γεια σας….
  μόλις αρχισα εργασία σε μια εμπορική εταιρία και συγκεκριμενα στο τμημα τιμολογησης … εψαξα, αλλά δυστυχως δεν βρηκα κατι σχετικό εδω για τον κατωτατο μισθό για την εργασία αυτη…
  αν μπορειτε βοήθηστε με…
  ευχαριστω, Κατερίνα..

  • λογικά σε εχουν κατι σαν βοηθο λογιστηρίου
   στο λινικ αυτό http://www.omed.gr/el/index.php?module=mysse&action=data&myid=39
   θα κανεις κλικ στον πινακα 09 εκει θα πας στο πίνακα βοηθοί λογιστηριου
   η συμβαση αυτή ειναι για τους εργαζομενους στις εμπορικές επιχειρήσεις
   εκει έχει και για τα επιδόματα κλπ
   απλα αυτα τα ποσά που αναφερει ειναι μικτα

 5. να προσθέσω οτι εχω και πτυχίο ΑΕΙ, αν μπορειτε να μου πειτε ποσο πρεπει να παιρνω χωρις το επιδομα πτυχιου και ποσο με αυτο…

 6. Σας ευχαριστω παρα πολύ…η βοηθεια σας και το εργο που προσφερετε ειναι κατι το μοναδικό…
  να ειστε παντα καλά και να μας βοηθατε οποτε σας χρειαζομαστε…να εχετε καλη χρονια

 7. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
  ΑΠΟ ΤΑ ΕΤΗ 1993 ΕΩΣ ΚΑΙ 1999. ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΩ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 8. Για σας θα ήθελα να μαθω σε ποια κατηγορια συλλογικης συμβασης κατατάσομαι σαν τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστων, οπως και για την γυναικα μου που δουλευει σε μαγαζυ με σαντουιτσ καφεδες κτλπ

  Σας ευχαριστώ εκ τον προτέρων

 9. Καλησπέρα, θέλω να σας πω τι μου έτυχε γιατι τέτοια νεα πρεπει να διαδίδονται. !!Προσοχή!! εταιρεία που εκδίδει κοινόχρηστα και ψάχνει για προσωπικό, λέει οτι θα πληρώνει με τον βασικό μισθό(με αναγνωρισμένη προυπηρεσία, πτυχίο και οικογενειακή κατάσταση) και τελικά δίνει πολύ λιγότερα απο τα νόμιμα! Οι εργοδότες έχουν ήδη τρελαθεί και έχουν προχωρήσει σε μείωση μισθών! ΕΛΕΟΣ!!

 10. Kalispera. Tha ithela ti boitheia sas se ena ergasiako mou problima.

  Ego to 2009 doulepsa gia 6 mines se mia etaireia dianomis diafimistikon entipon (apo to Maio eos to Noembrio). Ipograpsame simbasi ergou kai simfonia mas(proforiki) itan oti tha pairno 4,90 mikta (4 kathara)/ ora. Diladi gia kathe ora tha mou parakrateito 0,90 E ta opoia tha ta epairna os epistrofi forou sto ekkatharistiko mou. Proxthes omos pou elaba tin bebaiosi apodoxon diapistosa oti den anagrafotan kanena poso os parakratisi forou. Epikoinonisa loipon me tin etaireia kai mou eipan oti psifistike nomos (o 3763), simfona me ton opoio osoi apoktoun eisodima apo dianomi entipon eos 5000 E den ipoxreountai pleon se parakratisi forou. Etsi den dikaioumai alla xrimata.
  Ego to theoro psema pera gia pera auto pou mou eipane. Theoro, diladi, oti simfona me ton nomo den eprepe na mou parakratane katholou xrimata kai poli apla na mou dinoune kai ta 4,90 sto xeri (sto telos tou mina pou me plironane). Ekeinoi isxirizontai oti afou mou dosane ta 4 E/ ora, den exoun pleon alli ipoxreosi afou psifistike autos o nomos.

 11. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ. ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΩΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΗΚΩ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΜΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 12. ΓΕΙΑ ΣΑΣ
  ΕΙΜΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
  ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΕΙΣ
  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΦΩΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ 1100 ΕΥΡΟ.
  ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 1-2 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΣΑ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΟΥΝ.
  ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣΩ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΔΕΝ ΜΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ Η ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΤΙ ΥΠΟΛΙΠΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ 1100 ΜΙΚΤΑ 900 ΚΑΘΑΡΑ.
  ΑΠΕΥΘΗΝΘΗΚΑ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ
  ΟΙ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΝΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΦΟΤΟΤΥΠΙΕΣ 1 ΧΡΟΝΟΥ.
  ΟΠΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΠ.ΕΡΓΑΣΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΧΑΣΕ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ.
  Η ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 2-3 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΝΑ ΠΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-2 ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΡΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 20% ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΒΡΕΙΣ ΜΕΤΑ ΠΟΤΕ ΔΟΥΛΕΙΑ.
  ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΥΠ ΟΨΗΝ ΚΑΜΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ;

 13. καλησπερα θα ηθελα τη βοηθεια σας.
  Εργαζομαι απο το 2005 σε πολυ γνωστη αλυσιδα fast food και ειμαι στην κουζινα
  φτιαχνω σαντουιτς.
  Και ενω επαιρνα 38 ευρω την μερα με τις τριετειες που εχω ξεχωριστα τις προσαυξησεις απο κυριακες,αργιες και νυχτερινα,μας καλεσε ο διευθυντης μας
  να υπογραψουμε καινουριες συμβασεις με 33 ευρω και μεσα αναφερει οτι δεν θα περνω πλεον προσαυξησεις και ουτε θα πληρωνομαι παραπανω αμα δουλευω κυριακες η αργιες.
  Και ρωταω εγω τωρα…
  Εχουν το δικαιωμα οι επιχηρησεις να κανουν κατι τετοιο?
  Δηλαδη τους καλυπτει ο νομος να φτιαχνουν οτι συμβασεις θελουνε και να πληρωνουν οπως θελουνε?
  Γινεται να περνω τα ιδια λεφτα με εναν καινουριο?
  Λεει ο νομος πουθενα οτι εχει το δικαιωμα αμα δουλευω βραδινα μετα τις 10,η αργιες και να μην μου δινει τις προσαυξησεις που δικαιουμαι?Και ουτε και το εποιδομα γαμου(οικογενειακο)
  πειτε μου καποιος σας παρακαλω γιατι δεν γνωριζω και πολλα και μας απειλει με απολυση.

  • ΕΙΝΑΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΑ …ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ..ΤΗΝ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΑΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

 14. καλησπερα

  ηθελα να ρωτησω οι υπαλληλοι περιπτερων σε ποια συμβαση πρεπει να ειναι ασφαλισμενοι??
  στην ΕΣΣΕ η υπαρχει καποια αλλη ??
  κανονικα δεν πρεπει να ειναι στου εμπορίου?

 15. Γεια σας και παλι
  εχω μια απορια οταν απολυεται ενας εργαζομενος σε περιπτερο ο οποιος ειναι με ημερομισθιο και εργαζεται 5 χρονια συμπληρωμενα στον ιδιο εργοδοτη δεν παιρνει αποζημιωση 3 μηνες ???
  ο εργοδοτης δεν του εχει δωσει ποτε αντιγραφο συμβασης και στην απολυση αναφερει μονο ημερομισθιος – υπαλληλος περιπτερου δεν αναφερει ουτε με ποια ΣΣ εργαζεται ουτε τις αποδοχες παρα μονο ενα ποσο 1186 ευρω

  • αν σε εχει ημερομίσθιο σε αποζημιώνει με ημερομίσθια και οχι με μισθούς η αποζημίωση είναι :
   2 έτη έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
   5 έτη έως 10 έτη 30 ημερομίσθια

 16. to 1186 ευρω ειναι το ποσο της αποζημιωσης

  • αν σε εχει ημερομίσθιο σε αποζημιώνει με ημερομίσθια και οχι με μισθούς η αποζημίωση είναι :
   2 έτη έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
   5 έτη έως 10 έτη 30 ημερομίσθια

 17. τα 1186 ευρω ειναι το ποσο της αποζημιωσης

 18. ΓΕΙΑ ΣΑΣ..ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΔΩ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΑΥΤΗΣ ΜΟΥ ΔΩΣΑΝΕ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ?

  • ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΙΝΑΙ ΜΈΣΩ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ?

 19. γεια σας.ως υπαλληλος σεκιουριτι η αποζημιωση σε περιπτωση απολυσης μου με συμβαση μισθωτου ποση θα ειναι για 18 μηνες εργασιας?κινδυνευω απο καποια επιχειρησιακη συμβαση?μπορειται να μου πειτε καποιο τηλεφωνο για να επικοινωνησω με το συνδικαλιστικο οργανο των υπαλληλων ασφαλειας?τελος επειδη τη συμβαση μου δν τη πηρα ποτε σε αντιγραφο αν θελω να την δω μπορω απλα να παω στην επιθεωρηση εργασιας?κ αν παω θα μου την δειξουν?σας ευχαριστω

 20. Εργάζομαι στο δήμο Γαλατσίου, στο ΝΠΔΔ πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός σαν αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (5 ώρες ημερησίως) κατηγορίας ΤΕ με μεταπτυχιακό. Πόσα ένσημα δικαιούμαι το μήνα και βάσει ποιού νόμου. Ευχαριστώ.

 21. καλημερα. εργαζομαι σε μια εταιρια σαν βοιθος περιελιγκτον 10 χρονια και απο 8 ωρες θελουν να υπογραψουμε μια νεα συμβαση εργασσιας για 4 ωρες. πλεον τη προβλεπει για μενα ο νομος οσο αφορα τον ιατρικο τομεα τη καλυψις θα εχω σε φαρμακα και γιατρους. σε περιπτωση απολυσης αργοτερα θα μπορο να βγω σε ταμιο ανεργιας με αφτα τα ενσιμα. επισης τα δεκα προηγουμενα χρονια τη γινοντε χανοντε αν υπογραψο την τετραωρη συμβασι εργασιας. ευχαριστω.

  • Στο θέμα τις ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν υπάρχει προπλημα στην τετράωρη απασχόληση … τώρα για επιδότηση ανεργίας μπορείς και με 4ωρη αλλά υπολογίζεται συνδυαστικά το επίδομα που θα πάρεις …το διάστημα δηλαδή της πληρης απασχολησης και της μερικής.
   Οχι σε περίπτωση απόλυσης δεν χάνεται η προυπηρεσία …επειδή έγινε αλλαγή των όρων της συμβασης . Απλά ο νόμος λέει οτι αποζημιώνεσαι με βαση το μισθό του τελευταίου μηνα πρίν την απόλυση

 22. καλησπερα!!εργαζομαι ως πωλητρια απο τον αυγουστο του 2011 εως κ σημερα,ειμαι εγκυος κ δεν το εχω ανακοινωση ακομη!εχω ακουσει πωσ μπορουν να με απολυσουν οποιαδηποτε στιγμη πριν κλεισω χρονο ακομη κ αν ειμαι εγκυος!!υσχυει κατι τετοιο?

  • ΟΧΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΙΣΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 23. Γεια σας!Θα ήθελα να μάθω τι μισθό δικαιούμαι ως πτυχιούχος πε,24 ετών,χωρίς προϋπηρεσία,για 8ωρη εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
  Ευχαριστώ.

  • Η αγορά εργασίας είναι ανω κάτω πλεον με τις ατομικές συμβάσεις και την μετενέργια των κλαδικών βασικά θα ηθελα να μου αναφέρεις με τι ειδικότητα θα προσληφθείς και σε τι τομέα ανήκει η επιχειρηση πχ εμποριο , βιομηχανία , παροχης υπηρεσιών κλπ

 24. Εχω εργαστει στον Δημο στον τομεα της καθαριοτητας στην συντηριση και καθαριοτητα παρκων με δυο συμβασεις 8μηνης διαρκειας.Μετα την ληξη των συμβασεων αυτων,η δημοτικη αρχη με απασχολει στον ιδιο τομεα επι 19 ολοκληρους μηνες χωρις να μου εχει καταβληθει ουτε ενα ευρω.Φυσικα δηλωνει οτι παραμενω εθελοντικα…..και ρωτω πως μπορω να διεκδικησω ολους αυτους τους μηνες?

 25. Καλημέρα. Εϊμαι υπάλληλος γραφείου (σε μελετητική εταιρεία) με προϋπηρεσία 20 χρόνια (σε μελετητικά και τεχνικά γραφεία). Ένσημα από το ’92. ¨Εγγαμη και με δύο παιδιά ανήλικα. Ποιός είναι ο βασικός μισθός αυτή τη στιγμή; Αν μπορείτε να μου πείτε και την εισφορά στον ΕΟΠΠΥ. Ευχαριστώ Έφη.

 26. καλησπερα σας.δουλευω απο τ μαιο μεχρι σημερα σε ενα ξενοδοχειο και εχω υπογραψει μονο αναγγελεια προσληψης και τιποτε αλλο.μ φινουν 411 ευρω καθαρα και μ εχουν δηλωσει αποφυτο λυκειου ενω ειμαι αποφυτος ιεκ μαγειρας.και μ λενε οτι επειδη ειμαι κατω απο 25 ετων αλλα ειμαι μονη μου στην κουζινα χωρις βοηθο η ανωτερο?που να ρωτησω η τι να κανω για το τι διακαιουμε.ευχαριστω

 27. για πρωτη μου δουλεια βρηκα με συμβαση οαεδ με ικα με.200 το μηνα για. μερικη απασχοληση 4 ωρες 5 φορες την εβδομαδα για 6 μηνες. τη πρεπει να προσεξω πριν υπογραψω την συμβαση αυτη; ακομα ειμαι ειδη γραμμενος στον οαεδ αλλα δεν εκανα ανανεωση, να ζητησω ανανεωση ο ιδιος η να αφησω τον εργολαβο να συνεχισει τα διαδικαστικα για την εγγραφη; δηκαιουμε 2 μερες τον μηνα ρεπο;

  • Δεν υπάρχει κατι το ιδιαίτερο που πρεπει να προσεξεις Οσο για τον ΟΑΕΔ προφανώς είχε κάρτα ανεργίας ! Οπότε αν δεν την ανανεώσης κανενα προβλημα

 28. Γειά σας και πολλά συγχαρητήρια για την υπέροχη δουλειά που κάνετε. Λοιπόν, στο προκείμενο:
  Δουλεύω εδώ και 23 χρόνια ως καθηγητής σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σύμβαση αορίστου χρόνου. Τελευταία, μας ενημέρωσαν ότι απο τα μέσα Μαίου και μετά η σύμβασή μας θα μετατραπεί σε μερικής απασχόλησης με αντίστοιχη, βέβαια, μείωση μισθού. Ξέρω ότι αυτό χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί όμως να επιβάλλουν μονομερώς εκ περιτροπής εργασίας, από τη στιγμή που δεν πρόκειται για επιχείρηση αλλά, όπως προείπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα; Παρακαλώ πείτε μου τη γνώμη σας αλλά και ό,τι άλλο πάνω στο θέμα μπορεί να μας βοηθήσει. Ευχαριστώ.

  • Γιαυτο καλύτερα να απευθυνθείς σε επιθεώρηση εργασίας…Νομίζω δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ επιχείρησης η φορέα στο θέμα εφαρμογής των νόμων του μνημονίου …Αλλά δε καθε περίπτωση αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να ειναι πάγια …

 29. Καλησπερα αν σε προσλαμβουν σε μια επειχηρηση σαν αποθηκαριο και συγχρονως σε εχουν να οδηγας και φορτηγοτι κυρωσεις εχεις?

  • Καλησπερα αν σε προσλαμβουν σε μια επειχηρηση σαν αποθηκαριο και συγχρονως σε εχουν να οδηγας και φορτηγοτι κυρωσεις εχεις?
   σε ποιο θέμα????

 30. καλησπερα και απο εμενα!απο τον νοεμβριο του 2013 εργαζομαι σε αλυσιδα με παγωμενο γιαουρτι (ειμαι δηλαδη πωλητρια).εχω προσληφθει με προγραμμα του οαεδ και το ενα που ξερω ειναι οτι πληρωνομαι περιππου 540 ευρω το μηνα (παντρεμενη με 1 παιδι) και το αλλο οτι ο οαεδ πληρωνει τις εισφορες μου(νομιζω το 80% αυτων τον πρωτο χρονο και το 40% για το δευτερο χρονο η κατι αναλογο δεν ειμαι και σιγουρη). θελω αν γινεται να μαθω με ποιο προγραμμα του οαεδ εχει γινει η προσληψη.γνωριζεται κατι σχετικό?
  ευχαριστω πολυ εκ των προτερων!!
  καλο βραδυ!

 31. Καλησπέρα εργάζομαι σε μια εταιρεία μέσω του προγράμματος άνεργοι πτυχιούχοι έως 35 ετών του ΟΑΕΔ. Δεν έχω λάβει αντίγραφο σύμβασης και αρνούνται να μου δώσουν.είναι παράνομο αυτό?Επίσης υπάρχει συνεχής καθυστέρηση καταβολής των μισθών,πως μπορώ να κινηθώ?αν παραιτηθώ δικαιούμαι χρήματα?μπορώ να μπω στο ταμείο ανεργίας? υπάρχει κάποια πηγή πληροφόρησης για τα δικαιώματα εργαζομένων του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς ο ΟΑΕΔ δεν έχει απαντήσεις…Σας ευχαριστώ.

  • πρώτα απ ολα πρέπει να σου δώσουν την σύμβαση είναι παράνομο να μη δίνουν. για καθυστερήσεις μισθών κλπ στην επιθεώρηση εργασίας. Οχι μην παραιτηθείς τους διευκολύνεις και δεν μπαίνεις και σε ταμείο ανεργίας αν το δικαιούσαι

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s