Προκηρύσσονται 973 θέσεις τακτικού προσωπικού από τον ΑΣΕΠ

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Εκδόθηκε η 6K/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 362/24.7.2008 – Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 973 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα), καθώς και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της χώρας.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_06/08/2008_243318