Στα 430,75 ευρώ το επίδομα ανεργίας 1η Σεπτεμβρίου 2008

Στα 430,75 ευρώ διαμορφώθηκε, μετά την αναπροσαρμογή του την 1η Σεπτεμβρίου 2008, το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε περίπου 290.000 δικαιούχους ετησίως. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας του επιδοτούμενου ανέργου.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του επιδόματος προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου, κατά το διάστημα απασχόλησής του. Συγκεκριμένα, αν οι μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου είναι ίσες ή μεγαλύτερες από 375,85 ευρώ, το επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 430,75 ευρώ το μήνα για άνεργο που δεν έχει προστατευόμενα μέλη οικογένειας.

Αν οι μηνιαίες αποδοχές του ασφαλισμένου κατά το διάστημα απασχόλησής του είναι μεταξύ 187,93 και 375,84 ευρώ, το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 323 ευρώ το μήνα για άνεργο χωρίς προστατευόμενα μέλη οικογένειας.

Τέλος, για τους ασφαλισμένους που αμείβονταν με μηνιαίες αποδοχές έως και 187,92 ευρώ, το μηνιαίο επίδομα ανεργίας ορίζεται στα 215,25 ευρώ για ανέργους χωρίς προστατευόμενα μέλη.