Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε το 65ωρο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008 13:32
Τελευταία Ενημέρωση : 17/12/2008 21:38

http://www.naftemporiki.gr/news/static/08/12/17/1607003.htm

Η επίμαχη Οδηγία, αποκαλούμενη και ως ρύθμιση για το 65ωρο, προέβλεπε μεταξύ άλλων την ατομική ρήτρα αυτοεξαίρεσης (opt out), σύμφωνα με την οποία εργοδότης και εργαζόμενος θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε ατομική σύμβαση, με σκοπό την παράταση της εργάσιμης εβδομάδας έως και τις 60-65 ώρες.

Η ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου απέρριψε σήμερα την πρόταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. (απόφαση του περασμένου Ιουνίου) με την οποία επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις η εργασία άνω των 48 ωρών την εβδομάδα.

Η επίμαχη Οδηγία, αποκαλούμενη και ως ρύθμιση για το 65ωρο, προέβλεπε μεταξύ άλλων την ατομική ρήτρα αυτοεξαίρεσης (opt out), σύμφωνα με την οποία εργοδότης και εργαζόμενος θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε ατομική σύμβαση, με σκοπό την παράταση της εργάσιμης εβδομάδας έως και τις 60-65 ώρες.

Για την έγκριση της Οδηγίας, απαιτείτο η απόλυτη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, δηλαδή 393 ψήφοι.

Με τη σημερινή απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία δεν αποδέχεται την κοινή θέση του Συμβουλίου, απαιτούνται οι εξής σημαντικές αλλαγές:

· Προτείνεται η κατάργηση του opt out σε μια περίοδο τριών ετών και για το μεταβατικό διάστημα ορίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις.

· Το σύνολο του χρόνου εφημερίας θεωρείται χρόνος εργασίας.

· Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας λαμβάνονται υπόψη όλες οι συμβάσεις εργασίας, σε ό,τι αφορά εργαζομένους σε περισσότερες θέσεις.

Πλέον, το μέλλον της πρότασης, εναντίον της οποίας διαδήλωσαν χθες στο Στρασβούργο χιλιάδες συνδικαλιστές από όλη την Ευρώπη, μετατίθεται στη διαδικασία συμβιβασμού μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των «27» κάτι που προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Εξάλλου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το σχέδιο δράσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε.. για τη μείωση κατά 20% των εκπομπών ρυπογόνων αερίων ως το 2020. Τα σχετικά κείμενα εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία των παρόντων ευρωβουλευτών. Στη δέσμη νομοθετημάτων που εγκρίθηκε περιλαβάνονται και τα άλλα «δύο είκοσι» του κλιματικού πακέτου: βελτίωση κατά 20% της ενεργειακής αποδοτικότητας, αύξηση κατά 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός των οποίων το 10% σε βιοκαύσιμα.

Advertisement