Xριστουγενιάτικες απολύσεις στο ΥΠ.ΠΟ

http://troktiko.blogspot.com/

«Τα Κάλαντα στον Λιάπη»


«Την Κυριακή 21/12/08 οι περαστικοί στον πεζόδρομο της Αδριανού αντιμετώπισαν μια έκπληξη. Αρχαιολόγοι και άλλοι συμβασιούχοι του Υπ.Πο. είχαν συγκεντρωθεί έξω από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Αγοράς και με χιούμορ διαμαρτυρήθηκαν για τις απολύσεις που ετοιμάζει το Υπουργείο Πολιτισμού στους συμβασιούχους του ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Μοίρασαν μπαλόνια σε παιδιά και τα «έψαλλαν» στον Λιάππη, λέγοντας του τα κάλαντα:

«Τρίγωνα κάλαντα μέσα στο ΥΠΠΟ
Έρχονται απολύσεις στο προσωπικό ΧΕΙ!
Τρίγωνα κάλαντα μες τη γειτονιά
Έρχεται η ανεργία, τέρμα η δουλειά!

Λιάπη μαγικέ, ανύπαρκτε υπουργέ
Τα’ αρχαία να πουλήσεις οραματίζεσαι
Ο Παρθενώνας μόνος, χωρίς προσωπικό
Ερείπιο θα γίνει χωρίς συμβολισμό.

Τρίγωνα κάλαντα μέσα στο ΥΠΠΟ
Έρχονται απολύσεις στο προσωπικό ΧΕΙ!
Τρίγωνα κάλαντα μες τη γειτονιά
Έρχεται η ανεργία, τέρμα η δουλειά!»

Οι εορταστικές απολύσεις μάλιστα έκαναν και τον Άγιο Βασίλη να βγάζει φωτιές…


Οι συμβασιούχοι δεν είναι «γαλάζια» «πράσινα» ή «κόκκινα» παιδιά. Εργάζονται στο Υπουργείο Πολιτισμού για πολλά χρόνια και καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του, καθώς το Υπουργείο έχει πλήθος κενών οργανικών θέσεων. Η έλλειψη προσωπικού που προκύπτει πάντα μετά τις απολύσεις δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Πολλές δραστηριότητες που θα άνοιγαν τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους στους πολίτες, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, νέες περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις, διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας και τα απογεύματα δεν πραγματοποιούνται λόγω της έλλειψης προσωπικού.
Καθώς η αρχαιολογική υπηρεσία δεν διαθέτει αρκετούς αρχαιολόγους, εργάτες ανασκαφών και συντηρητές, στα οικόπεδα που εντοπίζονται αρχαιότητες οι πολίτες αναγκάζονται είτε να υποστούν τεράστια καθυστέρηση, με το ανάλογο κόστος, είτε να αναλάβουν εξολοκλήρου την δαπάνη των σωστικών ανασκαφών. Επίσης, τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ξαναγεννήθηκαν μέσα από την διαδικασία των ανασκαφών δεν συντηρούνται, ούτε δημοσιεύονται λόγω έλλειψης κονδυλίων και προσωπικού και θάβονται ξανά στη λήθη και την αφάνεια των αποθηκών.
Επιπλέον, με την ολοκλήρωση πολλών έργων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο τέλος του 2008 απολύονται περισσότεροι συμβασιούχοι από κάθε άλλη φορά. Και ενώ πολλά έργα μένουν στη μέση, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται για την επαναπρόσληψη των απολυμένων και για τη συνέχιση των έργων.
Σαν να μην έφτανε η απειλή της απόλυσης και της ανεργίας, το Προεδρικό Διάταγμα του Παυλόπουλου απαγορεύει την παραμονή των συμβασιούχων στο ίδιο φορέα με την ίδια ειδικότητα πέραν του 24μήνου, με αποτέλεσμα χιλιάδες έκτακτοι αρχαιολόγοι και άλλοι συμβασιούχοι να τίθενται εκτός επαγγέλματος, αφού δε θα μπορούν να εργαστούν στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες του Υπ.Πο. για περισσότερους από 24 μήνες.
Βάσει του Συντάγματος, η κυριότητα και η διαχείριση των αρχαιοτήτων ανήκει αποκλειστικά στο κράτος και έτσι δεν επιτρέπεται σε μη κρατικό φορέα να διενεργεί αρχαιολογική ανασκαφή. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε το επάγγελμα του αρχαιολόγου του συντηρητή και κάποιες άλλες ειδικότητες ουσιαστικά καταργούνται, καθώς δεν μπορούν να ασκηθούν ιδιωτικά.
Καταλήγουμε λοιπόν αβίαστα στο συμπέρασμα πως τα Τμήματα Αρχαιολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών προμηθεύουν την αγορά με αρχαιολόγους που σπουδάζουν για τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, προκειμένου να εργαστούν μόλις για δύο!
Αναλώσιμοι υπάλληλοι των 24 μηνών για έναν πολιτισμό επιπέδου Eurovision…
Χρόνια Πολλά κ. Λιάπη, Μαικήνα του Πολιτισμού…»

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων

Διαβάστε Περισσότερα

Advertisement

417 θέσεις ΥΕ «ανοικτές» έως τις 12 Ιανουαρίου 09

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11432&subid=2&tag=8607&pubid=2028887

Δημοσιεύτηκε και επίσημα από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη –
10Κ/2008 (ΦΕΚ 639/28-11-2008) για τις 417 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης στο ΙΚΑ, το υπουργείο Οικονομικών και 21 ακόμα φορείς του
Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που θα καλυφθούν με σειρά
προτεραιότητας.

Για τις 361 θέσεις η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως
κριτήριο κατάταξης και μόνο για τις 56 θέσεις δεν προβλέπεται εμπειρία.

Τρεις από τις θέσεις θα καλυφθούν από παλιννοστούντες Ποντίους και άλλες τρεις από παλιννοστούντες ομογενείς.

Προσόντα

417 θσεις ΥΕ «ανοικτς» ως τις 12 Ιανουαρίου 09

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει:

1. Να είναι Ελληνες πολίτες καθώς και πολίτες της ΕΕ που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1989 εκτός από τον κλάδο Υ.Ε. 3
φυλάκων – νυχτοφυλάκων για το Παρακαταθηκών και Δανείων που θα πρέπει
να έχουν γεννηθεί από το έτος 1979 έως και το 1989.

3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά τον χρόνο λήξεως της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού.

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών που είναι οι εξής:

Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος
της αλλοδαπής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι διαθέτουν απολυτήριο Γ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976 – 1977 έως και 1979 – 1980.

Παρότι οι θέσεις θα καλυφθούν από την κατηγορία ΥΕ για μία θέση
κλητήρα στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, απαραίτητο προσόν είναι η μέτρια
γνώση μίας εκ των γλωσσών Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.

Η αίτηση
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα
πρέπει να υποβληθούν έως και τις 12 Ιανουαρίου 2009 και να απευθύνονται
στο Α.Σ.Ε.Π. και υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή,
σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από
τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας και την κατηγορία (Υ.Ε.) για την οποία ο υποψήφιος
υποβάλλει την αίτησή του, ως εξής:

Προσοχή στον κωδικό 99!
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δοθεί από τους υποψηφίους στη συμπλήρωση της αίτησης όπου
απαραιτήτως πρέπει να δηλώσουν με τον κωδικό 99 στη θέση όπου
αναφέρονται τα πρόσθετα προσόντα ότι δεν έχουν διοριστεί με τις
διατάξεις του ν. 2190/94 ή ότι έχει περάσει πενταετία από την
ημερομηνία τυχόν διορισμού τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων, αλλιώς ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Κώλυμα
έχουν μόνο οι τακτικοί υπάλληλοι και όχι όσοι κατέχουν θέση με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια των υποψηφίων
Για την καλύτερη κατανόηση υπολογισμού των μορίων σας, παραθέτουμε ένα παράδειγμα με υποθετικά κριτήρια για κάποιον υποψήφιο:

Είναι μητέρα πέντε (5) ανήλικων παιδιών, είναι άνεργη για 7 εξάμηνα, είναι 28 ετών και έχει 50 μήνες προϋπηρεσία.

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την
Προκήρυξη 10Κ/2008
Κατηγορία: Υ.Ε.
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10