Υποβολή αιτήσεων για 4.880 θέσεις για άτομα με αναπηρία

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2009 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για διορισμό βάσει του Ν. 2643/98, σε 4.880 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις προσκομίζοντάς τις στον ΟΑΕΔ ή αποστέλλοντάς τις ταχυδρομικώς μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με απόδειξη – συστημένη επιστολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε μέχρι τρεις υπηρεσίες που έχουν επιλέξει.

Για περισσότερες πληροφορίες συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ. Λόγω της εορταστικής περιόδου και προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούμε για την προβολή του συγκεκριμένου θέματος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αναλυτικοί πίνακες με την κατανομή θέσεων, καθώς και οι Προκηρύξεις ανά περιοχή είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.esaea.gr, καθώς και στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Advertisement