Δίνουν επιδόματα χωρίς να ξέρουν τον αριθμό των ανέργων

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_57_25/01/2009_300749

Δίνουν επιδόματα χωρίς να ξέρουν τον αριθμό των ανέργων

Χωρίς να ξέρει ποιοι πραγματικά είναι άνεργοι, η κυβέρνηση ξεκινά τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής παροχής 100 έως 200 ευρώ. Ο ΟΑΕΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα διασταύρωσης στοιχείων για την κατάσταση απασχόλησης των δικαιούχων του.
Advertisement