Πράσινα επαγγέλματα

Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας. Φάνη Πάλλη- Πετραλιά προκηρύχθηκε Δημόσιος ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με υποχρεωτική απασχόληση σε θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 13 περιφέρειες σύγκλισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι ύψους 94.600.000 ευρώ. Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 14η Απριλίου 2009.

Παράλληλα, με άλλη απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας. Φάνης Πάλλη- Πετραλιά προκηρύχθηκε Δημόσιος ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με τον Τουρισμό στις 13 περιφέρειες σύγκλισης. Προϋπολογισμός είναι ύψους 35.400.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού». Οι ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 27η Απριλίου 2009.

Advertisement