Σε λειτουργία τα Γραφεία Ενημέρωσης Εργαζομένων στις ΟΑ

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/03/11/1639704.htm

Τους τρόπους ενημέρωσής τους σχετικά με τις ρυθμίσεις που τους αφορούν εν όψει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης των Ολυμπιακών Αερογραμμών υπενθυμίζει στους εργαζομένους του ομίλου το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, διαβεβαιώνοντας εκ νέου πως τα δικαιώματά τους είναι ήδη νομικά κατοχυρωμένα. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει ότι: – Από τις 26 Ιανουαρίου 2009 λειτουργούν ήδη με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας, τα Γραφεία Ενημέρωσης Εργαζομένων τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των εταιρειών, να έχουν έγκυρη ενημέρωση για τα ζητήματα των ρυθμίσεων του Ν. 3717/2008 που τους αφορούν. Η λειτουργία και οι υπηρεσίες των Γραφείων Ενημέρωσης, διακρίνονται σε δύο στάδια. – Το πρώτο στάδιο, αφορά στην παροχή έγκυρης ενημέρωσης και διευκρινίσεων, σχετικά με θέματα ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Οι πληροφορίες προς τους εργαζομένους, παρέχονται είτε μέσω του διαδικτύου, είτε μέσω των Διευθύνσεων Ανθρωπίνου Δυναμικού των τριών εταιρειών του Ομίλου. Συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα http://www.gepoa.gr είναι διαθέσιμο το κείμενο του νόμου, όλες οι επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τους εργαζόμενους, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία και σύνδεσμοι. Επιπλέον, υπάρχει ειδική ενότητα Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων, με διευκρινιστικές απαντήσεις, βασισμένες σε πραγματικά ερωτήματα. Στην ενότητα αυτή οι εργαζόμενοι μπορούν να ανατρέχουν, προκειμένου να διακρίνουν σχετικές με τις δικές τους περιπτώσεις. Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα, ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και υπηρεσίες, επικοινωνώντας με συγκεκριμένα στελέχη που έχουν οριστεί στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της κάθε εταιρείας, για το σκοπό αυτό. Εφόσον έχουν ερωτήματα, μπορούν είτε να τα υποβάλλουν γραπτά, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο που θα παρέχεται από τις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού, είτε να τα καταχωρούν απ’ ευθείας σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην ιστοσελίδα του ΓΕΠΟΑ. Όλα τα ερωτήματα συγκεντρώνονται, καταγράφονται σε ειδικό μητρώο και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η διεκπεραίωση του ερωτήματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια: • Έλεγχος της ενότητας Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για εντοπισμό τυχόν απαντήσεων που καλύπτουν ήδη το συγκεκριμένο ερώτημα. • Εφόσον το συγκεκριμένο ερώτημα δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη καλυφθεί, τότε αυτό, έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία, θα λαμβάνεται υπόψη, για να προστεθούν πληροφορίες και διευκρινίσεις στο ανάλογο κεφάλαιο της ενότητας Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων. • Ενημέρωση εργαζόμενου ότι το ερώτημα του έχει ληφθεί υπόψη και ότι η σχετική πληροφόρηση υπάρχει σε συγκεκριμένη περιοχή της ενότητας των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων. -Το δεύτερο στάδιο της λειτουργίας των ΓΕΠΟΑ, το οποίο θα ενεργοποιηθεί στο επόμενο διάστημα, θα αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, με βάση όσα προβλέπονται στο νόμο 3717 / 2008. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους αρμόδιους των ΓΕΠΟΑ, στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των τριών εταιρειών είναι: * Ολυμπιακές Αερογραμμές Τηλέφωνο: 210 356 5329 και fax 210 356 5318 * Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες: Τηλέφωνο: 210 926 7420 και fax 210 926 7268 * Ολυμπιακή Αεροπλοΐα : Τηλέφωνο: 210 356 5120 και fax 210 356 5168 Για όσους εργαζομένους καλούν μέσα από το τηλεφωνικό δίκτυο των εταιρειών, υπάρχει η δυνατότητα κλήσης με την πληκτρολόγηση μόνο των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων. Ερωτηθείς σχετικά με το μέλλον των εργαζόμενων των ομίλων της ΟΑ μετά την αρχή της ιδιωτικοποίησης του, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης επανέλαβε την κυβερνητική δέσμευση ότι: «Τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΟΑ είναι ήδη νομικά κατοχυρωμένα» και τόνισε χαρακτηριστικά : «Όλες οι διατάξεις του Νόμου θα εφαρμοστούν σε κάθε τους λεπτομέρεια».

Advertisement