ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης για 38.744 άτομα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και από μεθαύριο Δευτέρα αρχίζει η περίοδος υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν 1-25 άτομα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ που υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναδάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν 1.605 προγράμματα, τα οποία αφορούν 18.826 επιχειρήσεις και 38.744 εργαζόμενους.

Τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 30/10/2009, θα υλοποιηθούν, βάσει της εγκριτικής απόφασης, από 906 φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών, που σύμφωνα με την προκήρυξη είναι οι δικαιούχοι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων.

Tο σύνολο της χρηματοδότησης

Η συνολική χρηματοδότηση, που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, που έχει δημιουργηθεί από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, θα φθάσει σε ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 20 έως 50 ώρες, ενώ ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες, εκτός κάποιων περιπτώσεων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πέντε ώρες.

Το μέσο ωριαίο κόστος, ανά καταρτιζόμενο, έχει ορισθεί στα 14 ευρώ, με πρόβλεψη για προσαύξηση κατά 1,50 ευρώ, σε περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με κάποιο Εργατικό Κέντρο, μια δυνατότητα που προβλέπεται βάσει της προκήρυξης.

Στις προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, τη μεγαλύτερη δημοφιλία στο χώρο των επαγγελμάτων, έχουν οι υπάλληλοι γραφείου, αφού αυτούς αφορούν οι περισσότερες προτάσεις για κατάρτιση. Στη λίστα, σε υψηλές θέσεις, βρίσκονται οι ειδικότητες πωλητών, βοηθών λογιστών, σερβιτόρων, υπαλλήλων υποδοχής, ενημέρωσης, εργάτες βιομηχανίας, μάγειροι και ανειδίκευτοι εργάτες.

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ ( http://laek.oaed.gr ), γεγονός που όπως έχει επισημάνει ο διοικητής του Οργανισμού κ. Γιώργος Βερναδάκης διασφαλίζει πλήρη αντικειμενικότητα.

Δυνατότητα ενημέρωσης

Από τη Δευτέρα κάθε φορέας εκροσώπησης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προγραμμάτων του, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων του ΛΑΕΚ, όπου θα έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 2549/21/26-05-2009 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως προαναφέρεται θα αρχίσει τη Δευτέρα 1/6/2009 και η υλοποίηση τους θα ολοκληρωθεί στις 30/10/2009.

Οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι

19-6-2009 για έλεγχο στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γραφεία Διοίκησης, Δ/νση Α3,Γραφείο ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντίστασης 8 – Άλιμος, Τ.Κ. 17 456) για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης:

Α) Αντίγραφο συμφωνητικού ανάθεσης υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης σε πιστοποιημένο ΚΕΚ.

Β) Αντίγραφο του καταστατικού του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών (εξαιρούνται οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών που έχουν υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 τα έτη 2006 και 2007 και έχουν ήδη προσκομίσει το καταστατικό τους στην Υπηρεσία ).

Γ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι γνήσια φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/30/1670855.htm

Advertisement

Πρόστιμο 5.000 ευρώ για απόλυση εγκύου

Πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) σε ιδιωτική επιχείρηση για απόλυση εγκύου έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Το περιστατικό αφορά εργαζόμενη ως πωλήτρια σε ιδιωτική επιχείρηση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία είχε καταγγείλει ότι απολύθηκε από την εργοδότριά της λίγο καιρό αφότου της ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/28/1669758.htm

Διετής η παραγραφή αναδρομικών αξιώσεων υπαλλήλων ΝΠΔΔ

Νόμιμη έκρινε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο τη διάταξη που προβλέπει ότι είναι διετής η παραγραφή των αναδρομικών αξιώσεων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων, οικονομικών παροχών, αποζημιώσεων εξ’ αδικαιολόγητου πλουτισμού κ.λπ. των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε, με πλειψηφία (6-7), πως η σχετική διάταξη του Νομοθετικού Διατάγματος 496/1974 είναι νόμιμη, συνταγματική και δεν αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/28/1670237.htm

ΟΑΕΔ: Αρχισε το πρόγραμμα «νέων επιστημόνων»

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δημιουργώντας τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, συναφή με την ειδικότητά τους.

Αρχισε σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2009, η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την επιχορήγηση συνολικά 6.000 «νέων ελευθέρων επαγγελματιών (NEE) – νέων επιστημόνων» έτους 2009.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση και οικονομική ενίσχυση των νέων επιστημόνων, που αποφασίζουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δημιουργώντας τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, συναφή με την ειδικότητά τους.

Από τις 6.000 θέσεις ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες.

Η δαπάνη των 90 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του προγράμματος (45 εκατ. ευρώ για το 2009 και 45 εκατ. ευρώ για το 2010) επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ

Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν νέοι επιστήμονες που είναι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι καθώς και μηχανικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών (που παρέχουν υπηρεσίες, εντασσόμενες στα ελευθέρια επαγγέλματα), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από τις 2 Ιανουαρίου 2009 και μετά.

– Να έχουν, κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους ηλικία μέχρι 34 ετών, πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το ηλικιακό όριο παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του.

– Να μην έχει παρέλθει, μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των έξι ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για όλους τους επιστήμονες πλην των ιατρών) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Για νέους επιστήμονες (πλην ιατρών) που έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές, το χρονικό διάστημα των έξι ετών παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρόνο των μεταπτυχιακών τους.

– Να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

– Να εμφανίζουν -στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ.- εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων, για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

– Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Οι υποψήφιοι για ένταξοι στο πρόγραμμα Νέοι Επιστήμονες, λαμβάνουν από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ «βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα».

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μέχρι και τρία μέλη εταιρειών:

Ομορρύθμων (Ο.Ε.),

Ετερορρύθμων (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους.

ΕΠΕ ή

Δικηγορικών εταιριών του π.δ. 81/2005,

με την προϋπόθεση ότι, κάθε υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Εξαιρέσεις

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν:

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),

Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες,

Όσοι ΝΕΕ δημιουργούν επιχείρηση για την άσκηση επαγγέλματος που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με άλλο επαγγελματία, που δραστηριοποιήθηκε στον ίδιο χώρο, μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών του νέου ελεύθερου επαγγελματία στη ΔΟΥ.

Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ. Επιτρέπεται μόνον η έναρξη δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους 12 μήνες.

Ύψος και τρόπος καταβολής επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία καθορίζεται στα 15.000 ευρώ.

Με την έκδοση της απόφασης έγκρισης υπαγωγής στο πρόγραμμα, καταβάλλονται 5.000 ευρώ και στην συνέχεια καταβάλλονται, από 5.000 ευρώ, στο τέλος κάθε εξαμήνου της επιδότησης, που είναι δωδεκάμηνης διάρκειας από την υπαγωγή του ΝΕΕ και αφού στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της δραστηριότητας).

(Μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη κάθε εξαμήνου και προκειμένου να εισπράξει τη δόση της επιχορήγησης, ο ΝΕΕ προσκομίζει στον ΟΑΕΔ αίτηση (όπου δηλώνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων εξόδων στα βιβλία του είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης) και βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, τιμολόγια ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ .

Διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια:

1ο στάδιο:

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση www.oaed.gr.

Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

η συμπλήρωση της «βεβαίωσης συμμετοχής» στο πρόγραμμα και

η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.

2ο στάδιο:

Επιλογή των προς χρηματοδότηση επαγγελματιών, με βάση τη σειρά προτεραιότητας και την κατανομή των θέσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια. Η επιλογή γίνεται από Τριμελή Επιτροπή, που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

3ο στάδιο:

Ένταξη στο πρόγραμμα, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία.

Έλεγχοι – δικαιολογητικά

Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με τον επαγγελματία.

Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν τον επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στο χώρο δραστηριότητάς του, προκειμένου να ελεγχθούν (βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας, πτυχίο, τίτλος ειδικότητας για τους ιατρούς, επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικύεται η ηλικία, εκκθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ του έτους έναρξης της δραστηριότητας, εξοφλημένα τιμολόγια και αποδείξεις αγορά εξοπλισμού ύψους αντίστοιχου τουλάχιστον του 40% της επιχορήγησης, μισθωτήριο, καταστατικό σύστασης εταιρείας εάν απαιτείται κλπ).

Οι ΝΕΕ θα πρέπει να απασχολούνται στο χώρο δραστηριότητάς τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα, όπου υπάγεται η επιχείρηση. Οι ενδιαφερόμενοι δε θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε χώρους άλλων επιχειρήσεων ή Φορέων.

Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η άσκηση επαγγέλματος σε (κατάλληλα διαμορφωμένο) χώρο εντός της οικίας, στις περιπτώσεις μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, ή γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού ή σύζυγο με αναπηρία, άνω του 67%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν σχετικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ από δημόσιους φορείς.

Δίδεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας έδρας άσκησης επαγγέλματος σε κοινό χώρο (που πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις) με άλλους επαγγελματίες ίδιας κατηγορίας, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διακριτικά στοιχεία του χώρου δραστηριότητάς τους (όπως, πινακίδα στην είσοδο του χώρου, προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά από τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, εξοπλισμός που αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κλπ).

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεν πρέπει να διακόψει την άσκηση του επαγγέλματoς του στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/25/1668312.htm

Κατανομή θέσεων απασχόλησης ανέργων σε ΟΤΑ

Στην κατανομή των 15.000 από τις 20.000 θέσεις απασχόλησης στους ΟΤΑ κατέληξε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας στο πλαίσιο του σχετικού Προγράμματος Απασχόλησης σε δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα κατανεμηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Η ΚΕΔΚΕ πάντως υπενθυμίζει ότι για να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, να ενεργοποιηθούν δηλαδή οι προσλήψεις των ανέργων στους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτούνται να εκπληρωθούν οι εξής ενέργειες – προϋποθέσεις. Πρώτον, η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΚΕ, του αρμόδιου υπουργείου και του ΟΑΕΔ Δεύτερον, η ψήφιση σχετικής διάταξης από το Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής, σύμφωνα με την οποία θα διασφαλίζεται ότι δε θα επιβαρυνθούν οι ΟΤΑ με την μονιμοποίηση αυτών των ανέργων. Σε ό,τι αφορά την κατανομή της πρώτης φάσης, των 15.000 θέσεων, στους δήμους, αυτή έγινε καταρχήν σε επίπεδο νομών. Ελήφθη υπόψη πρώτον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και δεύτερον, το ποσοστό ανεργίας. Στη συνέχεια έγινε η κατανομή ανά δήμο με βάση τα εξής κριτήρια: Πρώτον, το πληθυσμό και δεύτερον τον αριθμό των δημοτικών διαμερισμάτων. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την κατανομή των θέσεων.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/25/1668358.htm

90.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο…

Ρεκόρ φέτος από την κυβέρνηση…
Τι ζητά κάθε υπουργείο! Δείτε όλες τις λίστες…
.
Aπό το http://www.aftodioikisi.gr/
.
Διέξοδο (;) στο αδιέξοδο της αγοράς εργασίας που φέτος έγινε ακόμη μεγαλύτερο λόγω της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να δώσει εντός του 2009 (ποιος άλλος;) το ελληνικό δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λίστα του προγραμματισμού των προσλήψεων για το 2009, που έχουν στείλει οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα στο υπουργείο Εσωτερικών, (δημοσιεύεται σε 18 αναλυτικούς πίνακες από την αυτοδιοίκηση gr) αφορά προσλήψεις 131.875 ατόμων, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.
Από αυτές οι 50.701 αφορούν μόνιμο προσωπικό και οι 81.174 συμβασιούχους. Οι περισσότερες προσλήψεις αφορούν στους…
τομείς της ασφάλειας, της παιδείας και της υγείας. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού, στο παρελθόν, σπανίως ξεπερνούσε τις 25.000, ενώ η αναλογία με τους συμβασιούχους ήταν περίπου 1 προς 10, επειδή το κόστος του μόνιμου προσωπικού είναι πολύ μεγαλύτερο για το δημόσιο.
Πέρυσι κατατέθηκαν 87.115 αιτήσεις για προσλήψεις εκ των οποίων οι 24.945 αφορούσαν μόνιμο προσωπικό και το 2007 υποβλήθηκαν συνολικά 129.149 αιτήσεις για προσλήψεις εκ των οποίων μόλις οι 17.528 είχαν να κάνουν με μόνιμους υπαλλήλους.
Φέτος όμως η κατάσταση διαφέρει, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου, να μονιμοποιήσει συμβασιούχους μέσω της μοριοδότησης, να προσφέρει οικονομική ασφάλεια σε ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων και επιπλέον να βάλει «φρένο» στη δημιουργία νέας γενιάς συμβασιούχων. 17.000 μόνιμοι, πάνω από 70.000 συμβασιούχοι Πάντως, η εντολή που έχει δοθεί από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών είναι να υπάρξει περικοπή των θέσεων να προχωρήσουν μόνο οι απολύτως απαραίτητες.
Ειδικότερα, έχει αποφασιστεί να εγκριθεί περί το 1/3 των μονίμων θέσεων που ζητούνται και να «κοπεί» το 10% των συμβασιούχων σε όλο το στενό δημόσιο τομέα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εντός του 2009 αναμένονται περί τις 17.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πάνω από 70.000 προσλήψεις συμβασιούχων.
Μάλιστα, από τις αρχές του έτους, το υπουργείο Οικονομικών έχει στείλει σχετική εγκύκλιο σε όλα τα υπουργεία, επισημαίνοντας ότι λόγω της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να περικόψουν κατά 10% τουλάχιστον όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδικά οι αιτήσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που αφορούν την παιδεία και την υγεία, θα προχωρήσουν σχεδόν όλες, καθώς υπάρχουν πολλά κενά οργανικών θέσεων κυρίως στα νοσοκομεία. Από τα υπουργεία που ξεχωρίζουν με τα αιτήματα που κατέθεσαν προς έγκριση στην αρμόδια διϋπουργική επιτροπή, ξεχωρίζει το υπουργείο Πολιτισμού, που ζητά να προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη 2.600 μόνιμων υπαλλήλων. Πρόκειται για συμβασιούχους του υπουργείου οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν με τη βοήθεια της μοριοδότησης.
Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις θέσεις που ζητούν οι φορείς του δημοσίου σε 18 σελίδες:
σελ 1.pdf
σελ 2.pdf
σελ 3.pdf
σελ 4.pdf
σελ 5.pdf
σελ 6.pdf
σελ 7.pdf
σελ 8.pdf
σελ 9.pdf
σελ 10.pdf
σελ 11.pdf
σελ 12.pdf
σελ 13.pdf
σελ 14.pdf
σελ 15.pdf
σελ 16.pdf
σελ 17.pdf
σελ 18.pdf

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα…

http://press-gr.blogspot.com/

Στο 9,4% έφθασε η ανεργία τον Φεβρουάριο

Αύξηση των ανέργων κατά 56.828 άτομα καταγράφηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ Το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 9,1%, έναντι 8,0% το Φεβρουάριο του 2008. Τον Ιανουάριο φέτος το ποσοστό της ανεργίας ήταν 9,4%. Ο αριθμός των ανέργων έφτασε σε 450.997 άτομα, το Φεβρουάριο, από 394.169 άτομα το Φεβρουάριο του 2008 (+14,4%).

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/15/1664358.htm

Η ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2008

Ανακοινώθηκε το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του ΑΣΕΠ για το έτος 2008, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα από τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργο Βέη.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο αριθμός υποψηφίων που συμμετείχαν τόσο στις διαδικασίες επιλογής που διεξάγει το ίδιο το ΑΣΕΠ όσο και στις αντίστοιχες που πραγματοποιούν οι φορείς υπό τον έλεγχό του κυμάνθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

Επισημαίνεται δε ότι σημειώθηκε σημαντική μείωση κατά 33% στον αριθμό των ενστάσεων, που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους, ενώ συνέχισε να διευρύνεται η απόσταση μεταξύ του ποσοστού των ενστάσεων που γίνονται δεκτές για τις διαδικασίες που διεξάγονται από την ανεξάρτητη αρχή και από τους φορείς αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, κατά το 2008 η αναλογία των δεκτών ενστάσεων ανήλθε στο 1 προς 3, από 1 προς 2 που ήταν το 2007, ενώ μεγάλη μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο κατά 26% παρατηρήθηκε και στον αριθμό των αιτήσεων θεραπείας, που υποβλήθηκαν κατά το 2008.

Σημαντική αύξηση, σε ποσοστό 26% έναντι του περασμένου έτους, σημειώθηκε στον αριθμό των αναπληρώσεων που πραγματοποιήθηκαν, με το ποσοστό των αναπληρούμενων προς τις καλυπτόμενες θέσεις να διαμορφώνεται από 21,8% το 2007 σε 26,7% το 2008.

Το ποσοστό των αναπληρώσεων στις διαδικασίες που διεξάγονται από τους φορείς είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο για τις διαδικασίες που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ (48,8% έναντι 17,7%).

Αναφέρεται πάντως ότι παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, η έκδοση αποτελεσμάτων – ιδιαίτερα για τις διαδικασίες επιλογής νοσηλευτικού προσωπικού – επιταχύνθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Επίσης στην έκθεση σημειώνεται πως θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ είναι η δημοσίευση νόμων που αφορούν τη λειτουργία του ΑΣΕΠ χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωσή του, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων στη λειτουργία του, η σύναψη συμβάσεων έργου από φορείς του δημοσίου χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ καθώς και η κάλυψη θέσεων του δημοσίου τομέα με διαδικασίες εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση:

– Tο ΑΣΕΠ κατά το 2008, προέβη στην έκδοση 3.817 αποφάσεων.

– Ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς τις διαδικασίες πλήρωσης 9.140 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 35.759 θέσεων εποχικού προσωπικού.

– Προέβη για πρώτη φορά στη διενέργεια της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) στην οποία μετείχαν 103.530 άτομα.

– Εξέδωσε 20 προκηρύξεις για την πλήρωση 12.134 θέσεων και παρέλαβε 206.780 αιτήσεις υποψηφίων.

– Έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις-ανακοινώσεις 4.124 διαγωνισμών, για την πλήρωση 42.056 θέσεων και τους πίνακες επιλογής 4.159 διαγωνισμών, για την πλήρωση 42.642 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 300.878 υποψήφιοι.

– Έκρινε 5.646 ενστάσεις, 15 αντιρρήσεις και 367 αιτήσεις θεραπείας.

– Προέβη σε 8.127 αναπληρώσεις επί συνόλου 30.402 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, λόγω μη διορισμού-πρόσληψης, παραίτησης κ.λπ.

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/13/1663812.htm

ETE: Από 11/5 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων ανέργων

Αρχίζει άμεσα η εφαρμογή του προγράμματος της Εθνικής Τράπεζας για νέους που είναι άνεργοι, με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ανεργίας.

Από την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για πρόσληψη.

Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας www.nbg.gr , στη θέση «ενδιαφέρουσες συνδέσεις /Πρόγραμμα Απασχόλησης Άνεργων Νέων». Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά και οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας.

Όπως είχε ανακοινωθεί, η Εθνική Τράπεζα θα εφαρμόσει κυλιόμενο πρόγραμμα πλήρως αμειβόμενης απασχόλησης με σύμβαση διάρκειας έξι (6) μηνών σε ολόκληρη τη χώρα, εξακοσίων (600) κατ΄ αρχήν ανέργων νέων (300 ανά εξάμηνο) , ηλικίας έως 30 ετών, πτυχιούχων ανωτάτων οικονομικών σχολών, με πρόθεση να διατηρήσει το Πρόγραμμα σε ισχύ για όσο διάστημα διαρκεί η τρέχουσα οικονομική κρίση.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους ανέργους και παράλληλα η απόκτηση γνώσεων και κατάρτισης, που θα αποτελέσουν χρήσιμα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση του Προγράμματος συστάθηκε Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από ανώτατα Στελέχη της Τράπεζας (Γενικούς Διευθυντές) και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Υπαλλήλων της , ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια των σχετικών διαδικασιών.

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, η Τράπεζα θέτει σε εφαρμογή τον πρώτο εξαμηνιαίο κύκλο του Προγράμματος που αφορά την απασχόληση, πανελλαδικά, τριακοσίων (300) άνεργων νέων, πτυχιούχων Οικονομικών Σχολών.

Σημειώνεται ότι:

• Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για κάθε νομό είναι ανάλογος του αριθμού των κατά τόπο ανέργων που γνωστοποίησε στην Τράπεζα ο Ο.Α.Ε.Δ.

• Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στο Πρόγραμμα είναι: α) πτυχίο πανεπιστημιακής οικονομικής σχολής , β) ηλικία μέχρι 30 ετών και γ) εγγραφή ως ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ. μέχρι και 17.03.2009.

• το κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός του πτυχίου, με προσαύξηση 10% εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με τα Οικονομικά.http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/08/1661675.htm

<!–
if (getCookie(«userprefs»)){
//set user defined styles
var userStyle = getCookie(«userprefs»);
var stylePairs = userStyle.split(«&»);
for (var i=0;i<stylePairs.length;i++){
var styleAttributeName = stylePairs[i].split(«=»)[0];
var styleAttributeValue = stylePairs[i].split(«=»)[1];
if (styleAttributeName==»ffamily»){
var optags = document.getElementsByTagName(«p»);
for (var c=0;c<optags.length;c++){
if (styleAttributeValue!=»»){
optags[c].style.fontFamily = styleAttributeValue;
}
}
}
else if (styleAttributeName==»fsize») {
var optags = document.getElementsByTagName(«p»);
for (var c=0;c

Πρόγραμμα ΚΕΔΚΕ – ΟΑΕΔ για απασχόληση 20.000 ανέργων

Το κοινό πρόγραμμα ΚΕΔΚΕ – ΟΑΕΔ για την απασχόληση 20.000 ανέργων στους ΟΤΑ, και οι από κοινού δράσεις για την εφαρμογή του, τέθηκε επί τάπητος στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, παρουσία της υπουργού Απασχόλησης Φάνης Πετραλιά, και του διοικητή του ΟΑΕΔ, Γ. Βερναδάκη. Σε δηλώσεις αμέσως μετά, η κ. Πετραλιά γνωστοποίησε πως την επόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Απασχόλησης και της ΚΕΔΚΕ, ώστε να προχωρήσουν οι δράσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά 20.000 θέσεις εργασίας στους δήμους με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης. Το πρόγραμμα αναμένεται να εφαρμοστεί στα τέλη Ιουνίου http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/06/1660659.htm

Απολύσεις‏ στην Ηewlett Packard…

Εκβιαστικό e-mail αποστέλλεται
στους εργαζόμενους της εταιρείας!
.
Ενας από τους μεγαλύτερους κολοσσούς της Πληροφορικής, η Hewlett Packard, ενημέρωσε με εσωτερικό email του εργαζόμενούς της, το ίδιο έκανε και στη χώρα μας, ότι θα πρέπει να αποδεχθούν μείωση στις αποδοχές τους (δεν ερωτώνται, τους ανακοινώνεται το ποσοστό μείωσης που πρέπει να αποδεχθούν) άλλως θα πρέπει να γίνουν άμεσα μαζικές απολύσεις.
Βέβαια το email αυτό, το οποίο σημειωτέον στους Ελληνες εργαζόμενους διενεμήθη στα αγγλικά, όπως έρχεται δηλαδή από τη «μαμά» εταιρεία, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για απολύσεις, ανεξαρτήτως της μειώσεως απλά θα περιορισθεί εφόσον αποδεχθούν τις μειώσεις.
Π.Χ.
http://press-gr.blogspot.com/

Στα 454,25 ευρώ το μηνιαίο επίδομα ανεργίας

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/04/2009_277212

Στα 454,25 ευρώ διαμορφώνεται το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που καταβάλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μετά τη νέα αναπροσαρμογή του από την 1η Μαΐου 2009. Η νέα αναπροσαρμογή έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 5, του νόμου 3552/2007, που ορίζει ότι το ποσό του τακτικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας θα αναλογεί στο 25πλάσιο του 55% του κατώτατου ημερομισθίου, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2008 στο επίδομα ανεργίας χορηγούνται αυξήσεις αντίστοιχες με αυτές τις οποίες καθορίζουν οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις (Ε. Γ. Σ. Σ. Ε.) για τους κατώτατους μισθούς και τα ημερομίσθια, με βάση τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων. Επίσης, με βάση το νόμο 3552/2007 παρέχεται πλέον σε όλες τις κατηγορίες ανέργων η προσαύξηση της τάξης του 10% επί του επιδόματος για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου ανέργου. Σημειώνεται ότι το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έναρξη καταβολής του επιδόματος είναι: Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου, βιβλιάριο ενσήμων του (της) ενδιαφερομένου (-ης) της τελευταίας διετίας, οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη, πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος, Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.