ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης για 38.744 άτομα

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και από μεθαύριο Δευτέρα αρχίζει η περίοδος υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν 1-25 άτομα, στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ που υλοποιείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναδάκης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν 1.605 προγράμματα, τα οποία αφορούν 18.826 επιχειρήσεις και 38.744 εργαζόμενους.

Τα προγράμματα κατάρτισης, τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως 30/10/2009, θα υλοποιηθούν, βάσει της εγκριτικής απόφασης, από 906 φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών, που σύμφωνα με την προκήρυξη είναι οι δικαιούχοι φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων.

Tο σύνολο της χρηματοδότησης

Η συνολική χρηματοδότηση, που βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση, που έχει δημιουργηθεί από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, θα φθάσει σε ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από 20 έως 50 ώρες, ενώ ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες, εκτός κάποιων περιπτώσεων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι πέντε ώρες.

Το μέσο ωριαίο κόστος, ανά καταρτιζόμενο, έχει ορισθεί στα 14 ευρώ, με πρόβλεψη για προσαύξηση κατά 1,50 ευρώ, σε περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με κάποιο Εργατικό Κέντρο, μια δυνατότητα που προβλέπεται βάσει της προκήρυξης.

Στις προτάσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν, τη μεγαλύτερη δημοφιλία στο χώρο των επαγγελμάτων, έχουν οι υπάλληλοι γραφείου, αφού αυτούς αφορούν οι περισσότερες προτάσεις για κατάρτιση. Στη λίστα, σε υψηλές θέσεις, βρίσκονται οι ειδικότητες πωλητών, βοηθών λογιστών, σερβιτόρων, υπαλλήλων υποδοχής, ενημέρωσης, εργάτες βιομηχανίας, μάγειροι και ανειδίκευτοι εργάτες.

Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης, γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ ( http://laek.oaed.gr ), γεγονός που όπως έχει επισημάνει ο διοικητής του Οργανισμού κ. Γιώργος Βερναδάκης διασφαλίζει πλήρη αντικειμενικότητα.

Δυνατότητα ενημέρωσης

Από τη Δευτέρα κάθε φορέας εκροσώπησης θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προγραμμάτων του, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων του ΛΑΕΚ, όπου θα έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθμ. 2549/21/26-05-2009 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η υποβολή των εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης για υλοποίηση των προγραμμάτων, όπως προαναφέρεται θα αρχίσει τη Δευτέρα 1/6/2009 και η υλοποίηση τους θα ολοκληρωθεί στις 30/10/2009.

Οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι

19-6-2009 για έλεγχο στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (Γραφεία Διοίκησης, Δ/νση Α3,Γραφείο ΛΑΕΚ, Εθνικής Αντίστασης 8 – Άλιμος, Τ.Κ. 17 456) για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης:

Α) Αντίγραφο συμφωνητικού ανάθεσης υλοποίησης κάθε προγράμματος κατάρτισης σε πιστοποιημένο ΚΕΚ.

Β) Αντίγραφο του καταστατικού του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών (εξαιρούνται οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών που έχουν υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 τα έτη 2006 και 2007 και έχουν ήδη προσκομίσει το καταστατικό τους στην Υπηρεσία ).

Γ) Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι γνήσια φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΑΡΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ

http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/30/1670855.htm

Advertisement