19 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΜ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ από το http://asei-gr.blogspot.com

Την πρόσληψη 1.200 νέων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), καθώς και 19 νέων καθηγητών για τις παραγωγικές σχολές του Π.Ν., τη δημιουργία 606 νέων οργανικών θέσεων αξιωματικών, βάσει του νέου οργανογράμματος του Κλάδου, καθώς και μέτρα που αφορούν επιχειρησιακά, επισκευαστικά, οργανωτικά και εκπαιδευτικά θέματα, θέματα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό για το 2009, που φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Γιώργος Καραμαλίκης.

Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο οκτασέλιδο, βαρυσήμαντο κείμενο του αρχηγού, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα με τίτλο «Πεπραγμένα 2008-Στόχοι 2009», για το Π.Ν. και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης, καθώς εκεί συμπυκνώνεται το όραμα ενεργειών και δράσης του αρχηγού για την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Π.Ν., συνυπολογισμένων πάντα των υπαρκτών (και σοβαρών) προβλημάτων του Κλάδου (π.χ. έλλειψη επαρκών πιστώσεων, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και συνακόλουθα διαθεσιμότητας των μονάδων, καταπόνησης του πορσωπικού λόγω της πληθώρας των αποστολών κ.λπ.).

Μεταξύ των στόχων για το 2009 του αρχηγού ΓΕΝ, ναυάρχου Γ. Καραμαλίκη, περιλαμβάνονται, τελείως επιγραμματικά, καθώς ο καθένας από αυτούς απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση, και οι ακόλουθοι:

Έναρξη διαδικασιών πρόσληψης 1.200 νέων ΕΠΟΠ για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Κλάδου.

Έναρξη διαδικασιών πρόσληψης 19 ατόμων ως διδακτικού προσωπικού.

Ανάληψη ενεργειών θεσμοθέτησης 606 νέων οργανικών θέσεων αξιωματικών.

Καθορισμός απαιτούμενης διάρθρωσης του συνόλου του προσωπικού του Π.Ν. σε 20.000 άτομα, με βάση την οποία προγραμματίζεται η εισαγωγή στελεχών ανά κατηγορία (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, ΕΠΟΠ).

Πιστή υλοποίηση επισκευαστικού προγράμματος των πολεμικών πλοίων, με «εφαρμογή ευέλικτων διαδικασιών, για υποβοήθηση του έργου επισκευαστικών φορέων, εξοικονόμηση πιστώσεων και μείωση διοικητικού κόστους και γραφειοκρατίας και πλήρη εναρμόνιση των εν λόγω διαδικασιών με το νέο νομοθετικό πλαίσιο», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.
Ναυπήγηση/πρόσκτηση νέων πλοίων και ιπτάμενων μέσων του Π.Ν., που αφορά νέες φρεγάτες και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, χωρίς όμως να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός τους (ό,τι και αν σημαίνει αυτό).

Πρόσκτηση ενός ακόμα πλοίου γενικής υποστήριξης, με δυνατότητα έρευνας και διάσωσης υποβρυχίου, εκσυγχρονισμό υφισταμένων μονάδων, προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων.
Έγκριση προγράμματος δημιουργίας Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσης ελικοπτέρων τύπου S-70 «Aegean Hawk», μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ, καθώς και έγκριση σκοπιμότητας πρόσκτησης προσομοιωτών για λογαριασμό των σχολών του Π.Ν. και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος τηλεκπαίδευσης.

Λειτουργία Στρατιωτικού Εξεταστικού Κέντρου Γλωσσομάθειας, για πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, για όσα στελέχη πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέσεις ΝΑΤΟ.
Ολοκλήρωση νέας οργανωτικής δομής των Β’ Κλάδου (Προσωπικού) του ΓΕΝ και της ΔΝΕ (Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως), με μεταφορά αυτών από την τελευταία στο πρώτο.
Ολοκλήρωση διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Εκπαίδευσης «Παλάσκας» σε δύο (Κ.Ε. «Παλάσκας» και Ν.Β. «Κανελλόπουλος»).

Αναβάθμιση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) από «ναυτική υπηρεσία» σε «ναυτικό συγκρότημα» με ενσωμάτωση σε αυτό των Διευθύνσεων Εφοδιασμού των Ναυστάθμων Κρήτης και Σαλαμίνας, με την τοποθέτηση υποναυάρχου οικονομικού ως διοικητή.

Πλήρη αναβάθμιση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με τοποθέτηση νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων και προσθήκη εγκαταστάσεων.

Δρομολόγηση υλοποίησης προγράμματος νέου Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς και δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κ.Ε. «Παλάσκας».

Υλοποίηση τροποποιήσεων του νόμου 2439/96 για άρση των προβλημάτων προαγωγής αρχιπλοιάρχων οικονομικών και προαγωγή ανθυπασπιστών σε σημαιοφόρους απευθείας από το Συμβούλιο προαγωγών του Π.Ν.

http://asei-gr.blogspot.com/2009/06/19-6-2009.html

Advertisement