Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ενοικίου

Posted on

Της Ρούλας Σαλούρου

Αυξημένοι κατά 15% θα είναι οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από τις 6 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση η επιδότηση κυμαίνεται από 1.380 ευρώ το χρόνο έως και 2.600 ευρώ, ενώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μετά το πέμπτο το ποσόν της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 ευρώ το μήνα. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ). Σύμφωνα με το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το φετινό πρόγραμμα θα διατεθούν περί τα 220 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι θα είναι αυξημένοι κατά 15%. Να σημειωθεί ότι για την επιδότηση ενοικίου του 2008, συμμετείχαν 126.000 δικαιούχοι.

Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι Έλληνες και αλλοδαποί που έχουν καταβάλλει εισφορές υπέρ του OEK και έχουν ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ ο άγαμος και ο έγγαμος χωρίς παιδιά, 14.000 ευρώ ο έγγαμος με 1 παιδί, 16.000 ευρώ με 2 παιδιά, 18.000 ευρώ με 3 παιδιά και 20.000 ευρώ με 4 παιδιά.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το προηγούμενο έτος και θα καταβληθεί εφάπαξ και εφόσον βέβαια πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν εισφορές στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενώ ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι οι άνεργοι και όσοι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, όπου το ποσόν της επιδότησης είναι αυξημένο ως και 50%.

Σε περίπτωση που η μίσθωση της κατοικίας δεν έχει φθάσει στους 12 μήνες, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσόν επιδόματος.

Για τους δικαιούχους που έκαναν τον γάμο τους το 2009 και συνεπώς κατά τον προηγούμενο χρόνο ήταν μεμονωμένα άτομα, μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλει την αίτηση στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

α) Εργατοϋπάλληλοι οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ. και έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για παροχή στεγαστικής συνδρομής από τον Ο.Ε.Κ., καθώς και

β) Συνταξιούχοι Οργανισμών κύριας ασφάλισης μισθωτών, που έχουν καταβάλει ως εργαζόμενοι, εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ.

Οι ανωτέρω πρέπει επιπλέον να συγκεντρώνουν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

2. Να ενοικίαζαν κυρία κατοικία το έτος 2008 και να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακά στοιχεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση.

3. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή στεγαστικό δάνειο από το Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Ο δικαιούχος θα συμπεριλάβει στην αίτηση τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του, μόνο εφόσον συγκατοικούν μόνιμα μαζί του:

α) Την /τον σύζυγό του.

β) Τα ανύπαντρα παιδιά που γεννήθηκαν με ή χωρίς γάμο των γονιών ή νομιμοποιήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Τα διαζευγμένα ή σε χηρεία παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, εφόσον δεν δικαιούνται τα ίδια στεγαστικής συνδρομής και δεν έχουν δικό τους εισόδημα.

δ) Τους ανύπαντρους, ορφανούς και από τους δύο γονείς εγγονούς και αδελφούς μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους.

ε) Όσα από τα προηγούμενα προστατευόμενα μέλη (παιδιά, εγγονούς, αδελφούς κ.λ.π.) σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες ή μεταλυκειακές κρατικές σχολές και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του και

στ) Όσα από τα προηγούμενα πρόσωπα είναι ανίκανα για κάθε εργασία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατ΄ ελάχιστο στην Ελλάδα τις ημέρες εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα προϋποθέσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επίσης από τον ως άνω αριθμό ημερών εργασίας, πρέπει οι 120 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τριετία 2006, 2007, 2008 και να συνεχίζεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας το 2009.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μέχρι και 50 ημερών εργασίας, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 120 ημερομισθίων που απαιτούνται για την τριετία.

Οι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι, που κατά το 2009, δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία λόγω ανεργίας, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέχρι και δύο (2) χρόνια μετά την διακοπή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα.

Οι επαναπατρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες μπορούν να εξαγοράσουν μέρος ή το σύνολο των απαιτούμενων ημερών εργασίας.

Οι ομογενείς από την τέως Σοβ. Ένωση που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μέχρι 31/12/1999 και αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας (βάσει Ν. 2790/2000) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ανάλογα με την ζώνη εγκατάστασης και τα μέλη της οικογένειάς τους τις ημέρες εργασίας του παρακάτω πίνακα.

Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κύησης και λοχείας ή προσωρινής συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας.

Ο χρόνος στράτευσης του δικ/χου, υπολογίζεται σε 10 ημέρες εργασίας ανά μήνα, μόνο αν απαιτείται συμπλήρωση του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας της κατηγορίας του.

Όποιος προστατεύει παιδί εξομοιώνεται με έγγαμο.

Αν κανένας από τους συζύγους δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας, τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ημερών εργασίας και των δύο συζύγων, με την προϋπόθεση ότι αυτό το άθροισμα είναι μεγαλύτερο κατά 30%, από τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν δικαίωμα υποβολής, αίτηση υποβάλλει μόνο ο ένας μετά από δική τους απόφαση και σε περίπτωση διαφωνίας τους, εκείνος που έχει τις περισσότερες ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.

2) Συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος ή λόγω θανάτου, δικαιούνται συμμετοχή στην επιδότηση ενοικίου ανεξαρτήτως ημερών εργασίας. Αρκεί μόνο για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλισθεί σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης να είχαν καταβληθεί εισφορές υπέρ ΟΕΚ και κατά το χρόνο συνταξιοδότησης τους να ήταν δικαιούχοι ΟΕΚ.

Η παροχή επιδότησης αφορά τα ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2008 και καταβάλλεται εφ΄ άπαξ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Δικαιούχοι που έχουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις, λαμβάνουν πλήρη επιδότηση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Όσοι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο μέγιστο εισόδημα της κατηγορίας τους λαμβάνουν μειωμένη επιδότηση. Σέ αυτή την περίπτωση η επιδότηση καταβάλλεται μειωμένη κατά το ποσό της υπέρβασης (ισχύει και ο περιορισμός των 345 ευρώ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ παίρνει πλήρη επιδότηση 1.380 ευρώ . Αν το ίδιο ζευγάρι έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.500 ευρώ , (υπέρβαση 500 ευρώ) θα πάρει επιδότηση: 1.380 ευρώ – 500 ευρώ = 880 ευρώ.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Οι παρακάτω δικαιούχοι του προγράμματος 2009 λαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του καθενός, προσαυξημένη κατά 50%, ήτοι:

α) Μακροχρόνια άνεργοι

β) Όσοι έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του 2009 εφόσον το διάστημα της ανεργίας είναι μεγαλύτερο των 3 μηνών.

γ) Δικαιούχοι που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του 2009 από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.

δ) Δικαιούχοι οποιασδήποτε κατηγορίας που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α) Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους ήταν διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, καταβάλλεται επιδότηση μόνο για τους μήνες της μίσθωσης.

β) Το μηνιαίο ποσό επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά καταβληθέν ποσό του ενοικίου του.

γ) Ποσό επιδότησης ενοικίου μικρότερο των 345 ευρώ δεν χορηγείται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, που συμπληρώνονται επί τόπου στα ΚΕΠ.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών. Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση απαιτείται απόφαση για δικαστική επιμέλεια των παιδιών έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο). Σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τη χώρα του, να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή και να είναι επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου

3) Φορολογική δήλωση οικον. έτους 2009 (για τα εισοδήματα του 2008). Το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης πρέπει να είναι επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΥΟ. Σε αντίθετη περίπτωση μαζί με αυτό θα πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (οικ. έτους 2009). Αιτήσεις χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η (ο) σύζυγος τους.

Αυτοί θα προσκομίσουν: α) αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (θεωρημένο από Δ.O.Υ.) β) απόδειξη πληρωμής ενοικίου και γ) βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα έτους 2008.

4) Το έντυπο Ε9 έτους 2005 που κατέθεσαν στην αρμόδια Δ.O.Υ. για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και του έτους 2009, εφόσον υπήρξε μεταβολή. Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Εντύπου Ε9 διότι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο το δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.

5) Βεβαίωση του οργανισμού κύριας ασφάλισης (οι εργαζόμενοι δικαιούχοι) στην οποία θα αναγράφεται α) το σύνολο των ημερομισθίων που έχει πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, β) τα συνολικά ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 γ) τα ημερομίσθια του 2009 και δ) εάν γίνονται κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ.

6) Απόφαση συνταξιοδότησης (οι συνταξιούχοι) από τον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα αναφέρει εάν έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ.

7) Η μακροχρόνια ανεργία αποδεικνύεται με:

Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανεργία (τουλάχιστον για 12 μήνες και άνω), κάρτα ανεργίας θεωρημένη τους αντίστοιχους μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα μέχρι την υποβολή της αίτησης (να αναγραφεί στην έντυπη δήλωση). Σε αυτή την περίπτωση το επίδομα ενοικίου χορηγείται για 2 χρόνια από την διακοπή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Πηγή http://www.capital.gr/news.asp?id=760625
http://ktimatomesitis.gr/

About these ads

124 thoughts on “Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ενοικίου

  @@ said:
  Δε,Ιουν,2009 στο 10:44 πμ

  «Ποσό επιδότησης ενοικίου μικρότερο των 345 ευρώ δεν χορηγείτα.»

  Τί εννοεί??

  ΜΙΧΑΛΗΣ said:
  Πε,Αυγ,2009 στο 12:48 μμ

  τι δικαιολογητικα απαιτουνται για την επιδοτηση ενοικιου?

  Ανώνυμος said:
  Δε,Αυγ,2009 στο 1:23 μμ

  οσοι εχουν ασφαλεια τεβε δικαιουνται επιδοτηση ενοικιο;

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2009 στο 2:12 μμ

   οχι μόνο αυτοί που ειναι μισθωτοί και πληρώνουν εισφορές μεσω του ΙΚΑ

  ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ said:
  Σα,Σεπ,2009 στο 7:07 μμ

  ποτε θα αρχυσουν να δινονται τα λεφτα

   ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ said:
   Σα,Σεπ,2009 στο 7:09 μμ

   ποτε θα παρω τα λεφτα

    βοκολου χριστινα said:
    Δε,Φεβ,2010 στο 11:54 πμ

    εχω καταθεσει τα χαρτια απο τον αυγουστο. ποτε θα παρω τα λεφτα;

   Ανώνυμος said:
   Σα,Οκτ,2009 στο 8:17 μμ

   ΜΕΤΑ ΑΠΟ 3-4 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑ ΣΟΥ ΕΡΘΕΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

    Ανώνυμος said:
    Τρ,Ιαν,2010 στο 8:10 μμ

    Η επιταγή που θα έλθει στο σπίτι, μπορεί να είναι ακάλυπτη.
    Είναι προτιμώτερο να έλθουν σε μετρητά, αλλά στην περίπτωση αυτή μετά την σταθεροποίηση που προβλέπεται για το τέλος του 2013.

  ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ said:
  Σα,Σεπ,2009 στο 7:09 μμ

  ηγξη

  ΜΑΡΙΑ said:
  Σα,Οκτ,2009 στο 6:52 μμ

  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?

   Ανώνυμος said:
   Σα,Οκτ,2009 στο 8:18 μμ
   apasxolisi said:
   Σα,Οκτ,2009 στο 8:54 μμ

   OXI EINAI OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΣ

  ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΣΔΗ said:
  Κυ,Οκτ,2009 στο 7:33 πμ

  Ειμαι μια μητερα σε διασταση με τρια παιδια. το τελευταιο ειναι παιδι με ειδικες αναγκες. Με τον πρωην συζυγο μου περναμε την επιδοτηση,ομως τωρα εγω εχω μονο 300 ενσημα.Μπορω να παρω την επιδοτηση;Δεν δικαιουμαι σπιτι για το παιδι με ειδικες αναγκες;μπορειτε να με βοηθησετε παρακαλω;

   apasxolisi said:
   Κυ,Οκτ,2009 στο 12:31 μμ

   κΑΛΟ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ …ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
   Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET EINAI http://www.esaea.gr
   EKEI MΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

  ΝΙΚΟΣ ΙΟΑΝΝΙΝΑ said:
  Δε,Οκτ,2009 στο 6:18 μμ

  Η συζυγος μου εχει ειδοποιηθει και απολυεται τον Μαρτη του 2010, με μιση αποζημιωση.
  Εχει πανω απο 7500 ημερομισθια και πλησιαζει τα 50, υπαχει καποιο προγραμα του ΟΑΕΔ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΜΕΜΟΝΟΝΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

   apasxolisi said:
   Τρ,Οκτ,2009 στο 6:57 πμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΕΙ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

  Κωνσταντίνος said:
  Δε,Οκτ,2009 στο 6:21 μμ

  …μένω μόνος μου και δίνω ενοίκιο 170ευρώ. Το ετήσιο εισόδημά μου δεν ξεπερνά τα 12.000ευρώ, δικαιούμαι το επίδομα?

  σταυρος said:
  Δε,Νοε,2009 στο 8:54 μμ

  καλησπερα…ειμαι παλαιος δικαιουχος…εγγαμος με 2 παιδια…..με εκαθαριστικο 8.500ε ….εχω καταθεση την αιτηση αρχες ιουνιου του 2009…..με απελυσαν αρχες ιουλιου του 2009….εξακολουθω να ειμαι ανεργος….το σημειο
  «ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
  β) Όσοι έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του 2009 εφόσον το διάστημα της ανεργίας είναι μεγαλύτερο των 3 μηνών.»
  ισχυει στην περιπτωση μου;

  Μαρια said:
  Τρ,Νοε,2009 στο 9:54 μμ

  ειμαι ορφανη απο τουσ 2 γονειΣ,παιρνω συνταξη λογω θανατου 400 ευρω και δεν εχω αλλο εισοδημα.δεν εχω σπιτι στο όνομα μου,ειμαι φοιτητρια τει κ νοικιαζω σπιτι.δικαιούμαι το επιδομα?αν ναι που κανω αιτηση?

   apasxolisi said:
   Τε,Νοε,2009 στο 3:51 μμ

   απο την εργατική κατοικία δεν νομίζω μηπως μπορείς να μπείς σε εστία η να κάνεις κάποια μεταγραφή …παντως μπορείς να ρωτήσεις την εργατική κατοικία αν η σύνταξη απο τους γονείς σου έιναι απο το ΙΚΑ μηπως και δικαιουσαι
   http://www.oek.gr

  ΣΤΕΛΙΟΣ said:
  Πα,Νοε,2009 στο 9:42 πμ

  ειμαι αγαμος,εχω 1650-1700 ημερομισθια, εκκαθαριστικο κατω απο 8000 και ειμαι ανεργος.αν νοικιασω τωρα σπιτι θα παρω επιδοτηση του χρονου?

   apasxolisi said:
   Πα,Νοε,2009 στο 1:16 μμ

   Νομίζω για φέτος έχει ολοκληρωθεί αλλα μπορεις να κάνεις αιτηση πληροφορίες στο http://www.oek.gr

  ΓΙΑΝΝΗΣ said:
  Δε,Νοε,2009 στο 11:10 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  Η γυναικα μου ειναι βεβαιομενα ανεργη για πανω απο ενα χρονο, εγω ειμαι ασφαλισμενος στο ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) και το εισδημα μας δεν ξεπερναει της 10000 ευρω. Επισης στο Ε9 μας η γυναικα μου εχει ενα ακινιτο στο ονομα της το οποιο βρισκεται στον Εβρο. Δικαιουται επιδοτηση ενοικιου;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ !

  elenh said:
  Τε,Νοε,2009 στο 9:52 μμ

  eimai amea 41 etwn den exw ensyma dikaioymai thn epidothsh enoikioy?

  ΠΑΝΟΣ said:
  Τρ,Νοε,2009 στο 11:17 μμ

  ΕΙΜΑΙ 27 ΧΡΟΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ.ΜΟΥ ΚΟΛΑΝΕ 3 ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ‘Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΣ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

   apasxolisi said:
   Τρ,Νοε,2009 στο 11:41 μμ

   οχι αφού το διαμέρισμα ειναι στο όνομα άλλου

  Ανώνυμος said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 5:35 μμ

  ειμαι ανεργη ενα χρονο τωρα.νοικιαζω σπιτι στο ονομα μου και περυσι δουλευα σε καφετερεια με 3 ενσημα την εβδομαδα και τους τρεισ τελευταιουσ μηνες του 2008 δουλευα με 25 ενσημα τον μηνα σε επιχειρηση.

  ματ said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 5:36 μμ

  ειμαι ανεργη ενα χρονο τωρα.νοικιαζω σπιτι στο ονομα μου και περυσι δουλευα σε καφετερεια με 3 ενσημα την εβδομαδα και τους τρεισ τελευταιουσ μηνες του 2008 δουλευα με 25 ενσημα τον μηνα σε επιχειρηση.

   apasxolisi said:
   Πα,Δεκ,2009 στο 9:22 μμ

   ε αν νοικιάζεις μπορείς να κάνεις αιτηση στο ΟΕΚ για επιδότηση είναι και οι ανεργοι …δικαιούχοι

  ΑΝΩΝΥΜΟΣ said:
  Τε,Δεκ,2009 στο 10:20 μμ

  ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΩΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΤΑ XRHMATA

  Αναστασιος said:
  Πε,Δεκ,2009 στο 6:48 μμ

  Νεος δικαιουχος για επιδοτηση ενοικειου.Παντρεμενος με 2 παιδια νομιζωντας οτι πληρω της προυποθεσεις, κατεθεσα τα απαραιτητα εγγραφα τον Ιουλιο.Σημερα ελαβα απαντηση απο ΟΕΚ απορριψης της αιτησης μου λογω ενσημων. Εχω 1488 ενσημα και η ασφαλιστικες προυποθεσεις ζηταν 1600 ημερομισθια. Τι κανω απο εδω και περα?
  Ευχαριστω.

   apasxolisi said:
   Πε,Δεκ,2009 στο 11:12 μμ

   δεν νομίζω οτι μπορείς να κάνεις κάτι είναι προυποθεση απλα να κάνεις αιτηση στο νέο προγραμμα που θα γίνει το 2010

  Αναστασιος said:
  Πα,Δεκ,2009 στο 7:38 πμ

  Τα ενσημα στρατου δεν μετρανε?

  ΓΙΑΝΝΗΣ said:
  Δε,Δεκ,2009 στο 10:27 πμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΕΙΜΑΙ 23.ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15000 ΠΕΡΙΠΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΓΩ??

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ said:
  Δε,Ιαν,2010 στο 1:39 μμ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 5 ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ??? ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ???ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ??

  ΧΡΗΣΤΟΣ said:
  Κυ,Ιαν,2010 στο 10:33 μμ

  ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2009…ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΗΡΘΕ Η ΕΠΙΤΑΓΗ!!ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Ιαν,2010 στο 11:38 μμ

   Μάλλον θα πρέπει να πάτε στον ΟΕΚ με τα εγγραφα κλπ πιστοποιητικού θανάτου ώστε να την μεταβιβάσει στον ή στη νομιμο κληρονόμο …

    ΧΡΗΣΤΟΣ said:
    Δε,Ιαν,2010 στο 3:49 μμ

    ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ..ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ 3 ΑΔΕΡΦΙΑ?

  apasxolisi responded:
  Δε,Ιαν,2010 στο 6:47 μμ

  nai alla na pate ston oek na sas poy apo ekei ti xreiazete

  ΑΝΩΝΥΜΗ said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 1:31 μμ

  ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ???

  ΧΡΗΣΤΟΣ said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 11:29 μμ

  ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΟΛΩΜΟΥ 63 ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ..ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ..ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΑΙΔΙ..ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2010 στο 2:22 πμ

   Δεν ξέρω αν αυτο λέει η νομοθεσία ετσι γίνεται …

  ΧΡΗΣΤΟΣ said:
  Τε,Ιαν,2010 στο 11:37 μμ

  ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΤΙ ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ..ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ?

   apasxolisi said:
   Πε,Ιαν,2010 στο 2:24 πμ

   Που θέσπισε την επιδότηση…πάντως αν ήσασταν προστατευόμενα μέλη απο τον πατέρα σας το δικαιούσται ….αν όχι τότε νομίζω δεν μπορείται …

  ΕΥΓΕΝΙΑ said:
  Πε,Ιαν,2010 στο 10:42 μμ

  Καλησπέρα, έχω κατάστημα στο όνομά μου το οποίο ενοικιάζω, είμαι έγγαμη ετων 30 και εισόδημα περίπου 16000 δικαιούμαι στεγαστικό δάνειο από οεκ?? ξέρω εδώ είναι για την επιδότηση ενοικιου απλά εαν γνωρίζατε θα με βοηθούσατε πολύ. ευχαριστώ εκ των προτέρων

   apasxolisi said:
   Πα,Ιαν,2010 στο 4:58 πμ

   δεν το ξέρω αυτό …ο οεκ δίνει δάνεια μονο για κατοικία και εφόσον είστε μισθωτή πληρώνεται εισφορές στον ΟΕΚ και έχεται ένα αριθμό ενσήμων και δεν έχετε αλλη κατοικία

  even said:
  Πα,Ιαν,2010 στο 12:05 μμ

  ΣΑΝ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ,Κ 80 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 09,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΞΑΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Κ 600 ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΔΟΥΛΕΨΑ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.ΘΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ.ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΟΜΑΙ Κ ΕΓΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΣ ΠΕΡΥΣΙ ΠΛΗΡΩΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΩΣΤΕ ΑΝ ΦΕΤΟΣ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;

   apasxolisi said:
   Κυ,Ιαν,2010 στο 12:43 πμ

   δεν το ξέρω μονο ο ΟΕΚ μπορεί να σας πεί σε αυτή την περιπτωση http://www.oek.gr βρες τα τηλεφωνα και ρώτησε

    olga said:
    Τε,Φεβ,2010 στο 4:10 μμ

    εχω κανει τα χαρτια μου μεσα στον αυγουστο ποτε θα μου ερθει η επιταγη?

  olga said:
  Πε,Φεβ,2010 στο 2:44 μμ

  λαθος τον σεπτεμβριο εκανα τα χαρτια μου

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2010 στο 4:33 μμ

   λογικα τα στέλνουν με σειρά …με βάση την αίτηση κάνε ενα τηλέφωνο να ρωτήσεις http://www.oek.gr

  athanasia said:
  Δε,Μαρ,2010 στο 10:58 πμ

  κατέθεσα την αίτηση για την επιδότηση 28/07/2009 και ακόμη δεν έχω λάβει την επιταγή. υπάρχει κάποιος τρόπος να ενημερωθούμε για το αν η επιταγή έχει χαθεί;;

  olga said:
  Τρ,Απρ,2010 στο 6:59 πμ

  ποιον μηνα πληρωνουν τωρα?εχω καταθεση τα χαρτια μου τον σεπτεμβριο και ακομα τιποτα!!

  olga said:
  Τε,Απρ,2010 στο 7:00 πμ

  τι ενοικιο πρεπει να δινω για να δικαιουμαι το επιδομα ενοικιου?

  sterianna said:
  Πε,Απρ,2010 στο 2:01 μμ

  ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ
  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΝΟΩ?
  ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΤΗΛ.ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑ ΕΤΣΙ ΠΗΡΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΕΠΕΙΔΗ ΖΩ ΣΤΗΝ ΚΩ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΤΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 10 ΜΑΙΟΥ

  Heleen said:
  Σα,Μάι,2010 στο 10:32 μμ

  Εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο τον Δεκεμβρη περιμενω να παρω το επιδομα αλλα δεν ξερω ποτε θα το παρω και αν αλλα στα κεπ μου ειπαν οτι ολα τα χαρτια ειναι ενταξει και τα δεχτηκαν. Ποτε θα τα παρω που μπορω να μαθω??

   apasxolisi said:
   Κυ,Μάι,2010 στο 1:04 μμ

   Παιδια υπάρχει μεγάλη καθυστέρη λόγω οικονομικής στενότητας τώρα δεν ξέρω πότε θα δωθούν του Δεκεμβριου γιατί ειναι πιο μπροστά οι προηγολυμενοι μήνες

  Heleen said:
  Σα,Μάι,2010 στο 10:33 μμ

  Εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο τον Δεκεμβρη περιμενω να παρω το επιδομα αλλα δεν ξερω ποτε θα το παρω και αν αλλα στα κεπ μου ειπαν οτι ολα τα χαρτια ειναι ενταξει και τα δεχτηκαν. Ποτε θα τα παρω που μπορω να μαθω?

  miron roussos said:
  Τρ,Μάι,2010 στο 8:29 πμ

  Εχω καταθεσει δικαιολογητικα απο 19/09/09 και δεν εχω παρει ακομα χρηματα,τι γινεται?

   apasxolisi said:
   Τρ,Μάι,2010 στο 10:49 μμ

   ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΠ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΚΡισης και της ελλειψης ρευστότητας στο κράτος

  Εύη said:
  Δε,Μάι,2010 στο 8:51 πμ

  31/5/2010 Για το οικ/κο έτος 2009 (εννοώ αν έχεις αποδείξεις ενοικίου του 2009) πότε ξεκινούν οι αιτήσεις? Έχει οριστεί το χρονικό περιθώριο? Το εκκαθαριστικό δεν έχει έρθει ακόμα. Την «βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα» την παίρνουμε από το ΙΚΑ? Όπου είμαστε ασφαλισμένοι δηλαδή?

   apasxolisi said:
   Τρ,Ιουν,2010 στο 11:42 μμ

   για φέτος δεν υπάρχει κάτι ακόμα δεν εχουν πληρώσει τα περσινά και εχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα…στον ΟΕΚ

  ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ said:
  Τρ,Ιουν,2010 στο 4:04 μμ

  ΕΠΕΡΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΦΕΤΟΣ?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΕΡΝΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ?

   apasxolisi said:
   Τε,Ιουν,2010 στο 11:14 μμ

   αρχικά για φέτος δεν υπάρχει προγραμμα ακόμα για το επίδομα ενοικίου τώρα για δάνειο απο τον ΟΕΚ http://www.oek.gr
   kαι δες αν έχεις τις προυποθέσεις

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΝΙΟΣ said:
  Δε,Αυγ,2010 στο 12:00 μμ

  ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ!!! ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΕΙΟΥ ΕΛΕΟΣ…. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑ? ΘΑ ΠΛΥΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ……….

  sofia said:
  Σα,Αυγ,2010 στο 2:34 πμ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ! λοιπόν, ειμαι σχεδόν σίγουρη οτι ειμαι δικαιουχος του επιδόματος . μετακινιθηκα απο το νομο θεσσαλονικης στην αθηνα για να εργαστω κ πληρωνα ενοικιο 450 ευρω.(αποτελω ειδικη κατηγορια?) η φορολογικη μου δηλωση ειναι κατω απο 12.000 κ επισης με απέλυσαν σεπτεμβριο 2009. ωστοσο, ο συνολικος αριθμος των ενσημων μου δεν ξεπερνα τα 700, καθως ειμαι 26 ετων.
  ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ?
  ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ? ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 2010?

   apasxolisi said:
   Δε,Αυγ,2010 στο 5:12 πμ

   Το επίδομα ενοικίου για το 2010 δεν παίζει ανακοινωσαν οτι το διακόππτουν τώρα του 2009 αν είχες κάνει αιτήση και έχει εγκριθεί θα το πάρεις με καθυστέρηση μέσα στο 2010 λένε …θα δείξει

  Ασημακοπουλος Αλεξης said:
  Πα,Αυγ,2010 στο 7:42 μμ

  χαιρεται.ειμαι εν διασταση και το διαζυγιο δεν εχει ακομα βγει..εκανα διακοπη στο τεβε εδω και7 μηνες..η τεωσ γυναικα μου μενει στο σπιτι μας με το παιδι μας..εγω δικαιουμαι επιδοτηση?να νοικιασω η δε με συμφαιρει?εχω προβλημα δουλειασ και δε μπορω να εγκραφτω στον οαεδ επιδη εχω οφειλεσ στον ογα..τι να κανω?παρακαλω βοηθειστε με…

   apasxolisi said:
   Πα,Αυγ,2010 στο 9:39 μμ

   καταρχήν η επιδότηση ενοικίου δεν γίνεται πλεον …μετά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης …και δευτερο αφορά μονο μισθωτούς που πληρώνουν εισφορές στο ΟΕΚ

  Ασημακοπουλος Αλεξης said:
  Πα,Αυγ,2010 στο 7:46 μμ

  το σπιτι μασ ειναι με στεγαστικο δανειο και στουσ δυο μασ αλλαη τεωσ γυναικα μου δεν πληρωνε τισ δοσεισ με αποτελεσμα να με βαλει στο τειρεσια..δικαιουμαι επιδοτηση?

  Ειρηνη Ντοβα said:
  Πε,Αυγ,2010 στο 6:44 πμ

  παρακαλώ θα ήθελα την απαντηση σας στιν κατωθι ερώτηση
  Εργαζομουνα στο γραφειο του συζυγοθ μου για 19 χρονια περιπου. Κατοπιν οι σχεσεις μας καθως και οι οικονομικες δυσκολιες αναγκασανε το συζυγο μου να με απολυσει.
  Γραφτικα στον ΟΑΕΔ και πριν παρω το επιδομα του πρωτου μηνα μου τηλεφωνησανε και μου ειπανε οτι αφου εργαζομουνα στο συζυγο δεν δικαιουμαι το επιδομα. Ολα αυτα τα χρονια ειμασταν συνεπεις στη καταβολη των καταβολων. Τι να κανω γιατι εχω μεγαλο οικονομικο προβλημα. Ειναι νομιμο αυτο που μου λενε?

  ilona said:
  Πε,Οκτ,2010 στο 8:08 μμ

  xerete !!! parakalo tha ithela apantisi stin diki mou ipotesi…ime allodapi apo tin oukraniya…exo aytoasfalisi ke exo blokaki…ime asfalizmeni apo 10.2001..mexri 01.2010 exo 2141 ensima…meno me enikio 380 evro…dikeoume to epidoma ke ti dikeologitika xriazome?..pistevo den ime moni me avti aporia….

  adi said:
  Τε,Νοε,2010 στο 1:15 μμ

  για φετωσ θα ξεκεινισι το επιδομα ενεικιο 2010 δεν ακουσαμε τιποτα….

   apasxolisi said:
   Πε,Νοε,2010 στο 6:15 μμ

   δεν υπαρχει τετοιο ενδεχομενο για φετος για το χρονου δεν ξερω

  maria said:
  Τρ,Φεβ,2011 στο 11:11 πμ

  Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΟΡΚΙΣΤΙΚΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΙΣ 20/07/2010 ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ?

   apasxolisi said:
   Τε,Φεβ,2011 στο 3:51 πμ

   απ οτι ξέρω ο ΟΕΚ αφορά μονο τον ιδιωτικό τομέα …και επιπλεον το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου εχει σταματήσει για φέτος …αλλά μπορειται να δείτε σε συλλογους πολυτεκνων τι αλλο θα μπορούσατε να πάρετε σαν παροχη απο καποιο άλλο φορέα η σε δάνειο

  λενα said:
  Δε,Φεβ,2011 στο 7:28 μμ

  πρέπει ολοι εμεις οι δικαιούχοι του οεκ να ξεσηκωθούμε και να απαιτήσουμε να δοθεί
  αναδρομικα και η επιδοτηση ενοικίου του2010

  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ said:
  Δε,Φεβ,2011 στο 2:46 μμ

  ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 330. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ?

   apasxolisi said:
   Τρ,Φεβ,2011 στο 1:26 πμ

   δεν παιζει ρόλο το ποσο τώρα θα ανακοινώσουν τα νεα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου θα το αναρτήσω και θα το δείτε απο τις αναρτήσεις του blog

  sakis volos said:
  Τρ,Φεβ,2011 στο 3:32 μμ

  εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο 14-12-09.και ακομα τιποτα μηπως ξερει κανενας τι γινεται?

  ΧΧΧΧΧΧΧΧ said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 1:12 πμ

  ΕΙΜΑΙ 21 ΧΡΟΝΩΝ ΖΩ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΕΨΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 145 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 5500 ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 300 ΕΥΡΩ 18 ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2011 στο 3:57 πμ

   η κάρτα ανεργία ειναι απαραίτητη τωρα για τα κριτήρια και ποι θα πάρουν επίδομα ενοικιου δεν το γνωρίζω γιατι δεν έχουν ανακοινωθεί σχετικά προγράματα για το 2011

  sakis volos said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 3:19 μμ

  παιδια παλι ο σακης απο το βολο ειμαι.εχω καταθεσει τα χαρτια 14-12-2009 για την επιδοτηση ενοικιου.μηπως ξερει καποιος τι γινεται?ευχαριστω και για οσους τα εχουν παρει καλοφαγατα..

   apasxolisi said:
   Πε,Φεβ,2011 στο 4:01 πμ

   http://WWW.OEK.GR BRES TA THLFVNA KAI RVTHSE

    sakis volos said:
    Πε,Φεβ,2011 στο 3:19 μμ

    ευχαριστω παρα πολυ αλλα εχω παρει τηλεφωνο και λενε οτι δεν ξερουν τιποτα.νομιζα οτι καποιος θα τα ειχε παρει απο μας..οσο αφορα για το 12το του 2009 που εχουν καταθεσει τα χαρτια στο νομο μαγνησιας.

  sakis volos said:
  Τε,Φεβ,2011 στο 3:21 μμ

  sakis volos :
  εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο 14-12-09.και ακομα τιποτα μηπως ξερει κανενας τι γινεται?

  παιδια παλι ο σακης απο το βολο ειμαι.εχω καταθεσει τα χαρτια 14-12-2009 για την επιδοτηση ενοικιου.μηπως ξερει καποιος τι γινεται?ευχαριστω και για οσους τα εχουν παρει καλοφαγατα..

  nikos said:
  Πε,Φεβ,2011 στο 11:55 μμ

  8a dosune fetos gia to2011 to epidoma enikio

   apasxolisi said:
   Σα,Φεβ,2011 στο 1:02 πμ

   για το 2011 δεν εχουν ανακοινωσει ακόμα

  δημητρα said:
  Πα,Φεβ,2011 στο 10:45 πμ

  kalimera epeidh exw mperdeutei ligo emeis ta phrame ta xrhmata to dekembrh ta eixame kanei gia thn xronia 2008 . to 2010 den kaname xartia gia to 2009 gia epidoma enoikioy giati sta thlefwna mas legan oti den ginonte exei pagwsei. twra poy lene gia epidothsh enoikioy mexri telos febrouariou gia pia xronia einai?????
  sta thlefvna lene oti den exei vgei eggyklios akomh.se parakalw diafotiseme giati ta exoun mperdepsei ta pragmata .tou 2009 egine telika kai den to phrame xampari h tha ta kanoyme twra???

  δημητρα said:
  Πα,Φεβ,2011 στο 10:48 πμ

  kalimera epeidh exw mperdeutei ligo emeis ta phrame ta xrhmata to dekembrh ta eixame kanei gia thn xronia 2008 . to 2010 den kaname xartia gia to 2009 gia epidoma enoikioy giati sta thlefwna mas legan oti den ginonte exei pagwsei. twra poy lene gia epidothsh enoikioy mexri telos febrouariou gia pia xronia einai?????
  sta thlefvna lene oti den exei vgei eggyklios akomh.se parakalw diafotiseme.tou 2009 egine telika kai den to phrame xampari h tha ta kanoyme twra???

   apasxolisi said:
   Σα,Φεβ,2011 στο 1:06 πμ

   χρωστανε ακόμα του 2009 …για το 2010 δεν έχει βγεί εγκυκλιος ακόμα τι θα γίνει και αν θα δεχθούν αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου που θα αφορά το 2010

    δημητρα said:
    Δε,Φεβ,2011 στο 8:54 πμ

    kalhmera,opote xartia gia to 2009 den exoyn zhthsei akoma katholou?? tha thn fane thn xronia?? eyxaristw gia tis apanthseis

  Τασος said:
  Τρ,Μαρ,2011 στο 1:00 πμ

  Καλησπερα,θελω να ρωτησω κατι,εγω εμενα σε ενα σπιτι τις χρονιες 2009-2010
  αλλα τωρα εφυγα απο κει με την γυναικα μου.εχω τις αποδειξεις πληρωμης,αλλα μεσα στην μετακομιση εχασα το μισθωτηριο συμβολαιο.Ρωταω τωρα;
  1.Αν παω στη δεη να παρω αντιγραφο θα μου το δωσουν (εφοσον εχω κανει διακοπη,αλλα εχω τις αποδειξεις της διακοπης)
  2.Δικαιουμαι επιδοτηση τωρα που εφυγα απο κει;
  Ευχαριστω!

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2011 στο 3:18 πμ

   αν έχεις κάνει αίτηση σε προηγούμενο προγραμμα του ΟΕΚ και τα έχεις καταθέσει κανενα προβλημα …αν είναι σε καινούργιο που δεν έχει ανακοινωσει ακόμα ο ΟΕΚ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις να ρωτήσεις στον ΟΕΚ

  poli said:
  Πε,Μαρ,2011 στο 1:32 μμ

  Pira tilefono simera k rotisa gia tin ettisi pou ixa kani 1/12/2009 k mou ipan oti ton Dekemvri denexoun ksekinisi akoma,alla mexri to pasxa tha to paroume. Ti na po… ipomoni gia akoma 2 mines…………..

  krongo aleko said:
  Δε,Μαρ,2011 στο 10:34 πμ

  pote tha parume ta krimata ja epidhoti en

   apasxolisi said:
   Τρ,Μαρ,2011 στο 3:46 πμ

   παιδια http://www.oek.gr εχει τηλεφωνα να τους παρετε να τους ρωτάτε δουλειά τους ειναι να ενημερώνουν

  sakis volos said:
  Τρ,Απρ,2011 στο 1:33 μμ

  πως μπορώ να μάθω ρε παιδιά την σελίδα με τα ονόματα που εχουν βγει οι πληρωμες για την επιδότηση που καναμε τα χαρτια του 2009 τα καινουργια που εχουν βγει τωρα τον δεκεμβριο του 2011?υπαρχει καποια ιστοσελιδα?ευχαριστω βοηθατε να κανουμε πασχα…

  sakis volos said:
  Τρ,Απρ,2011 στο 1:35 μμ

  πως μπορώ να μάθω ρε παιδιά την σελίδα με τα ονόματα που εχουν βγει οι πληρωμες για την επιδότηση που καναμε τα χαρτια του 2009 τα καινουργια που εχουν βγει τωρα τον δεκεμβριο του 2011?υπαρχει καποια ιστοσελιδα?ευχαριστω βοηθατε να κανουμε πασχα…σε ποιο τηλεφωνο στα κεντρικα μπορω να απευθυνθω για να δω αν εχει βγει η επιταγη μου?εχω καταθέσει τα χαρτια μου 14-12-2009.

  balia said:
  Πε,Αυγ,2011 στο 9:26 μμ

  Καλησπέρα σας, θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 450 ευρω με τον συντροφο μου ο οποιος είναι ασφαλισμένος στο τεβε . εγώ δικαιούμαι επιδότηση.Ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη να μπει μόνο το όνομα μου στο συμβόλαιο αλλά εκείνος δεν το δέχεται γιατι προσφατα βγηκε από μια περιπέτεια έξωσης και θέλει να είμαστε και οι δύο γιατί συζούμε .Εάν μπει και ο συντροφός μου θα μπορώ να πάρω μελλοντικα την επιδότηση (εάν φαινομαστε και οι δυο μισθωτες)? Και εάν οχι΄, εχετε καποια ιδέα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε ολοι κατωχυρωμένοι? ευχαριστω πολυ

   apasxolisi said:
   Σα,Αυγ,2011 στο 1:24 πμ

   ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΩ ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΣΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΡΩΤΗΣΕ ΣΤΟΝ OEK καλύτερα ( http://www.oek.gr)

  eleni said:
  Δε,Οκτ,2011 στο 10:16 μμ

  ποτε ξεκιναει η καταβολλη επιδοτησης νοικιου ?

   apasxolisi responded:
   Τρ,Οκτ,2011 στο 7:06 μμ

   δεν εχουν ακόμη ανακοινωσει κατι

  maria said:
  Πα,Δεκ,2011 στο 11:59 μμ

  γεια σας…ο αδερφός μου έχει πεθάνει το 2011 και του ήρθε ειδοποίηση για το επίδομα ενοικίου του 2010. εγώ που είμαι η κληρονόμος (ήταν ανύπαντρος και δεν είχε παιδία) μπορώ να πάρω την επιδότηση του 2010?

  katsakiori said:
  Δε,Φεβ,2012 στο 12:12 μμ

  εγκριθηκε η αιτηση για επιδοτηση ενοικιου,που ειχα υποβαλει,αλλα περασε η ημερομηνια πληρωμης της. ηρθε στα χερια μου αφου περασε η ημερομηνια πληρωμης και δεν μπορω να εισπραξω τα χρηματα.στον οεκ δεν ξερουν να μου πουν.γνωριζεται κατι παραπανω?

   apasxolisi responded:
   Κυ,Μαρ,2012 στο 2:36 πμ

   ειπαν οτι οι αυτές οι αρμοδιότητες του ΟΕΚ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΝ οαεδ

  maria said:
  Δε,Νοε,2014 στο 4:47 μμ

  θα ξαναδωσουν επιδομα ενοικιου ηταν μεγαλη βοηθεια για εμας

   apasxolisi responded:
   Σα,Νοε,2014 στο 10:07 μμ

   ξεχάστε το παιδια το επιδομα ενοικίου

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

WordPress.com Logo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Log Out / Αλλαγή )

Twitter picture

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Log Out / Αλλαγή )

Facebook photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Log Out / Αλλαγή )

Google+ photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Log Out / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s