Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ενοικίου

Της Ρούλας Σαλούρου

Αυξημένοι κατά 15% θα είναι οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, για το οποίο η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά από τις 6 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση η επιδότηση κυμαίνεται από 1.380 ευρώ το χρόνο έως και 2.600 ευρώ, ενώ για κάθε προστατευόμενο παιδί μετά το πέμπτο το ποσόν της μηνιαίας επιδότησης αυξάνεται κατά 25 ευρώ το μήνα. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ). Σύμφωνα με το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για το φετινό πρόγραμμα θα διατεθούν περί τα 220 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι θα είναι αυξημένοι κατά 15%. Να σημειωθεί ότι για την επιδότηση ενοικίου του 2008, συμμετείχαν 126.000 δικαιούχοι.

Δικαιούχοι της επιδότησης ενοικίου είναι Έλληνες και αλλοδαποί που έχουν καταβάλλει εισφορές υπέρ του OEK και έχουν ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ ο άγαμος και ο έγγαμος χωρίς παιδιά, 14.000 ευρώ ο έγγαμος με 1 παιδί, 16.000 ευρώ με 2 παιδιά, 18.000 ευρώ με 3 παιδιά και 20.000 ευρώ με 4 παιδιά.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το προηγούμενο έτος και θα καταβληθεί εφάπαξ και εφόσον βέβαια πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που καταβάλλουν εισφορές στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ενώ ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα είναι οι άνεργοι και όσοι έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, όπου το ποσόν της επιδότησης είναι αυξημένο ως και 50%.

Σε περίπτωση που η μίσθωση της κατοικίας δεν έχει φθάσει στους 12 μήνες, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσόν επιδόματος.

Για τους δικαιούχους που έκαναν τον γάμο τους το 2009 και συνεπώς κατά τον προηγούμενο χρόνο ήταν μεμονωμένα άτομα, μίσθωναν κατοικία, για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου έτους 2009 θα λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδήματα του ενός εκ των δύο συζύγων και συγκεκριμένα εκείνου που θα υποβάλει την αίτηση στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος:

α) Εργατοϋπάλληλοι οι οποίοι κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα, είναι ασφαλισμένοι σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης μισθωτών, καταβάλλουν εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ. και έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για παροχή στεγαστικής συνδρομής από τον Ο.Ε.Κ., καθώς και

β) Συνταξιούχοι Οργανισμών κύριας ασφάλισης μισθωτών, που έχουν καταβάλει ως εργαζόμενοι, εισφορές υπέρ Ο.Ε.Κ.

Οι ανωτέρω πρέπει επιπλέον να συγκεντρώνουν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα του οικονομικού έτους 2008 να μην υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

2. Να ενοικίαζαν κυρία κατοικία το έτος 2008 και να μην έχουν οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους περιουσιακά στοιχεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα, ικανά να τους εξασφαλίσουν οικογενειακή στέγαση.

3. Να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή τα προστατευόμενα μέλη τους δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ ή στεγαστικό δάνειο από το Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων βάσει του Ν.Δ. 1138/72.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Ο δικαιούχος θα συμπεριλάβει στην αίτηση τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του, μόνο εφόσον συγκατοικούν μόνιμα μαζί του:

α) Την /τον σύζυγό του.

β) Τα ανύπαντρα παιδιά που γεννήθηκαν με ή χωρίς γάμο των γονιών ή νομιμοποιήθηκαν ή αναγνωρίσθηκαν ή υιοθετήθηκαν και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

γ) Τα διαζευγμένα ή σε χηρεία παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, εφόσον δεν δικαιούνται τα ίδια στεγαστικής συνδρομής και δεν έχουν δικό τους εισόδημα.

δ) Τους ανύπαντρους, ορφανούς και από τους δύο γονείς εγγονούς και αδελφούς μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους.

ε) Όσα από τα προηγούμενα προστατευόμενα μέλη (παιδιά, εγγονούς, αδελφούς κ.λ.π.) σπουδάζουν σε ανώτατες ή ανώτερες ή μεταλυκειακές κρατικές σχολές και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του και

στ) Όσα από τα προηγούμενα πρόσωπα είναι ανίκανα για κάθε εργασία, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1) Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατ΄ ελάχιστο στην Ελλάδα τις ημέρες εργασίας που αναφέρονται στον πίνακα προϋποθέσεων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επίσης από τον ως άνω αριθμό ημερών εργασίας, πρέπει οι 120 τουλάχιστον να έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τριετία 2006, 2007, 2008 και να συνεχίζεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας το 2009.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς μέχρι και 50 ημερών εργασίας, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 120 ημερομισθίων που απαιτούνται για την τριετία.

Οι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι, που κατά το 2009, δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία λόγω ανεργίας, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέχρι και δύο (2) χρόνια μετά την διακοπή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα.

Οι επαναπατρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες μπορούν να εξαγοράσουν μέρος ή το σύνολο των απαιτούμενων ημερών εργασίας.

Οι ομογενείς από την τέως Σοβ. Ένωση που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα μέχρι 31/12/1999 και αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας (βάσει Ν. 2790/2000) πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ανάλογα με την ζώνη εγκατάστασης και τα μέλη της οικογένειάς τους τις ημέρες εργασίας του παρακάτω πίνακα.

Οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας ή κύησης και λοχείας ή προσωρινής συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 50% και άνω υπολογίζονται ως ημέρες εργασίας.

Ο χρόνος στράτευσης του δικ/χου, υπολογίζεται σε 10 ημέρες εργασίας ανά μήνα, μόνο αν απαιτείται συμπλήρωση του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας της κατηγορίας του.

Όποιος προστατεύει παιδί εξομοιώνεται με έγγαμο.

Αν κανένας από τους συζύγους δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας, τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ημερών εργασίας και των δύο συζύγων, με την προϋπόθεση ότι αυτό το άθροισμα είναι μεγαλύτερο κατά 30%, από τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας της κατηγορίας τους.

Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι έχουν δικαίωμα υποβολής, αίτηση υποβάλλει μόνο ο ένας μετά από δική τους απόφαση και σε περίπτωση διαφωνίας τους, εκείνος που έχει τις περισσότερες ημέρες εργασίας στην ασφάλιση.

2) Συνταξιούχοι

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή λόγω προσωρινής ή οριστικής αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω ή λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος ή λόγω θανάτου, δικαιούνται συμμετοχή στην επιδότηση ενοικίου ανεξαρτήτως ημερών εργασίας. Αρκεί μόνο για τις ημέρες εργασίας που είχαν ασφαλισθεί σε Οργανισμό κύριας ασφάλισης να είχαν καταβληθεί εισφορές υπέρ ΟΕΚ και κατά το χρόνο συνταξιοδότησης τους να ήταν δικαιούχοι ΟΕΚ.

Η παροχή επιδότησης αφορά τα ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2008 και καταβάλλεται εφ΄ άπαξ.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Δικαιούχοι που έχουν τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις, λαμβάνουν πλήρη επιδότηση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Όσοι δικαιούχοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο από το αναγραφόμενο μέγιστο εισόδημα της κατηγορίας τους λαμβάνουν μειωμένη επιδότηση. Σέ αυτή την περίπτωση η επιδότηση καταβάλλεται μειωμένη κατά το ποσό της υπέρβασης (ισχύει και ο περιορισμός των 345 ευρώ).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ζευγάρι χωρίς παιδιά με εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ παίρνει πλήρη επιδότηση 1.380 ευρώ . Αν το ίδιο ζευγάρι έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.500 ευρώ , (υπέρβαση 500 ευρώ) θα πάρει επιδότηση: 1.380 ευρώ – 500 ευρώ = 880 ευρώ.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Οι παρακάτω δικαιούχοι του προγράμματος 2009 λαμβάνουν την επιδότηση ενοικίου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του καθενός, προσαυξημένη κατά 50%, ήτοι:

α) Μακροχρόνια άνεργοι

β) Όσοι έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του 2009 εφόσον το διάστημα της ανεργίας είναι μεγαλύτερο των 3 μηνών.

γ) Δικαιούχοι που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του 2009 από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.

δ) Δικαιούχοι οποιασδήποτε κατηγορίας που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) δεν υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

α) Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους ήταν διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, καταβάλλεται επιδότηση μόνο για τους μήνες της μίσθωσης.

β) Το μηνιαίο ποσό επιδότησης που χορηγείται σε κάθε δικαιούχο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικά καταβληθέν ποσό του ενοικίου του.

γ) Ποσό επιδότησης ενοικίου μικρότερο των 345 ευρώ δεν χορηγείται.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

1) Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, που συμπληρώνονται επί τόπου στα ΚΕΠ.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν δηλωθούν παιδιά που σπουδάζουν, απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών. Αν δηλωθούν παιδιά ανίκανα για βιοποριστικό επάγγελμα απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Εάν υπάρχει διαζύγιο ή διάσταση απαιτείται απόφαση για δικαστική επιμέλεια των παιδιών έστω και προσωρινή (αντίγραφο επικυρωμένο). Σε περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί από τη χώρα του, να είναι επικυρωμένο από την εκεί Ελληνική Προξενική Αρχή και να είναι επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο, που είναι μέλος Ελληνικού Δικηγορικού Συλλόγου

3) Φορολογική δήλωση οικον. έτους 2009 (για τα εισοδήματα του 2008). Το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης πρέπει να είναι επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΥΟ. Σε αντίθετη περίπτωση μαζί με αυτό θα πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος (οικ. έτους 2009). Αιτήσεις χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης θα το δηλώσουν εγγράφως στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθεί και το εισόδημα που έχει η (ο) σύζυγος τους.

Αυτοί θα προσκομίσουν: α) αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (θεωρημένο από Δ.O.Υ.) β) απόδειξη πληρωμής ενοικίου και γ) βεβαίωση από τον εργοδότη τους ή από τον Οργανισμό κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) και το Επικουρικό τους Ταμείο (εάν υπάρχει), από όπου θα προκύπτει το καθαρό εισόδημα έτους 2008.

4) Το έντυπο Ε9 έτους 2005 που κατέθεσαν στην αρμόδια Δ.O.Υ. για την περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και του έτους 2009, εφόσον υπήρξε μεταβολή. Όσοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Εντύπου Ε9 διότι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο το δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86.

5) Βεβαίωση του οργανισμού κύριας ασφάλισης (οι εργαζόμενοι δικαιούχοι) στην οποία θα αναγράφεται α) το σύνολο των ημερομισθίων που έχει πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος στην Ελλάδα, από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, β) τα συνολικά ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 γ) τα ημερομίσθια του 2009 και δ) εάν γίνονται κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ.

6) Απόφαση συνταξιοδότησης (οι συνταξιούχοι) από τον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα αναφέρει εάν έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ Ο.Ε.Κ.

7) Η μακροχρόνια ανεργία αποδεικνύεται με:

Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανεργία (τουλάχιστον για 12 μήνες και άνω), κάρτα ανεργίας θεωρημένη τους αντίστοιχους μήνες μέχρι την υποβολή της αίτησης και υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν αλλάξει ασφαλιστικό φορέα μέχρι την υποβολή της αίτησης (να αναγραφεί στην έντυπη δήλωση). Σε αυτή την περίπτωση το επίδομα ενοικίου χορηγείται για 2 χρόνια από την διακοπή του επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Πηγή http://www.capital.gr/news.asp?id=760625
http://ktimatomesitis.gr/

124 σκέψεις σχετικά με το “Ποιοι δικαιούνται επιδότηση ενοικίου

 1. «Ποσό επιδότησης ενοικίου μικρότερο των 345 ευρώ δεν χορηγείτα.»

  Τί εννοεί??

 2. τι δικαιολογητικα απαιτουνται για την επιδοτηση ενοικιου?

 3. οσοι εχουν ασφαλεια τεβε δικαιουνται επιδοτηση ενοικιο;

 4. ποτε θα αρχυσουν να δινονται τα λεφτα

 5. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?

 6. Ειμαι μια μητερα σε διασταση με τρια παιδια. το τελευταιο ειναι παιδι με ειδικες αναγκες. Με τον πρωην συζυγο μου περναμε την επιδοτηση,ομως τωρα εγω εχω μονο 300 ενσημα.Μπορω να παρω την επιδοτηση;Δεν δικαιουμαι σπιτι για το παιδι με ειδικες αναγκες;μπορειτε να με βοηθησετε παρακαλω;

  • κΑΛΟ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ …ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
   Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ INTERNET EINAI http://www.esaea.gr
   EKEI MΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

 7. Η συζυγος μου εχει ειδοποιηθει και απολυεται τον Μαρτη του 2010, με μιση αποζημιωση.
  Εχει πανω απο 7500 ημερομισθια και πλησιαζει τα 50, υπαχει καποιο προγραμα του ΟΑΕΔ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΜΕΜΟΝΟΝΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

 8. …μένω μόνος μου και δίνω ενοίκιο 170ευρώ. Το ετήσιο εισόδημά μου δεν ξεπερνά τα 12.000ευρώ, δικαιούμαι το επίδομα?

 9. καλησπερα…ειμαι παλαιος δικαιουχος…εγγαμος με 2 παιδια…..με εκαθαριστικο 8.500ε ….εχω καταθεση την αιτηση αρχες ιουνιου του 2009…..με απελυσαν αρχες ιουλιου του 2009….εξακολουθω να ειμαι ανεργος….το σημειο
  «ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
  β) Όσοι έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του 2009 εφόσον το διάστημα της ανεργίας είναι μεγαλύτερο των 3 μηνών.»
  ισχυει στην περιπτωση μου;

 10. ειμαι ορφανη απο τουσ 2 γονειΣ,παιρνω συνταξη λογω θανατου 400 ευρω και δεν εχω αλλο εισοδημα.δεν εχω σπιτι στο όνομα μου,ειμαι φοιτητρια τει κ νοικιαζω σπιτι.δικαιούμαι το επιδομα?αν ναι που κανω αιτηση?

  • απο την εργατική κατοικία δεν νομίζω μηπως μπορείς να μπείς σε εστία η να κάνεις κάποια μεταγραφή …παντως μπορείς να ρωτήσεις την εργατική κατοικία αν η σύνταξη απο τους γονείς σου έιναι απο το ΙΚΑ μηπως και δικαιουσαι
   http://www.oek.gr

 11. ειμαι αγαμος,εχω 1650-1700 ημερομισθια, εκκαθαριστικο κατω απο 8000 και ειμαι ανεργος.αν νοικιασω τωρα σπιτι θα παρω επιδοτηση του χρονου?

 12. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
  Η γυναικα μου ειναι βεβαιομενα ανεργη για πανω απο ενα χρονο, εγω ειμαι ασφαλισμενος στο ΟΑΕΕ(ΤΕΒΕ) και το εισδημα μας δεν ξεπερναει της 10000 ευρω. Επισης στο Ε9 μας η γυναικα μου εχει ενα ακινιτο στο ονομα της το οποιο βρισκεται στον Εβρο. Δικαιουται επιδοτηση ενοικιου;
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ !

 13. eimai amea 41 etwn den exw ensyma dikaioymai thn epidothsh enoikioy?

 14. ΕΙΜΑΙ 27 ΧΡΟΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΖΩ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ.ΜΟΥ ΚΟΛΑΝΕ 3 ΕΝΣΗΜΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.ΝΟΙΚΙΑΖΩ ΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ‘Η ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΣ??
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 15. ειμαι ανεργη ενα χρονο τωρα.νοικιαζω σπιτι στο ονομα μου και περυσι δουλευα σε καφετερεια με 3 ενσημα την εβδομαδα και τους τρεισ τελευταιουσ μηνες του 2008 δουλευα με 25 ενσημα τον μηνα σε επιχειρηση.

 16. ειμαι ανεργη ενα χρονο τωρα.νοικιαζω σπιτι στο ονομα μου και περυσι δουλευα σε καφετερεια με 3 ενσημα την εβδομαδα και τους τρεισ τελευταιουσ μηνες του 2008 δουλευα με 25 ενσημα τον μηνα σε επιχειρηση.

 17. ΕΧΩ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΩΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΤΑ XRHMATA

 18. Νεος δικαιουχος για επιδοτηση ενοικειου.Παντρεμενος με 2 παιδια νομιζωντας οτι πληρω της προυποθεσεις, κατεθεσα τα απαραιτητα εγγραφα τον Ιουλιο.Σημερα ελαβα απαντηση απο ΟΕΚ απορριψης της αιτησης μου λογω ενσημων. Εχω 1488 ενσημα και η ασφαλιστικες προυποθεσεις ζηταν 1600 ημερομισθια. Τι κανω απο εδω και περα?
  Ευχαριστω.

 19. ΚΑΛΗΜΕΡΑ.ΕΙΜΑΙ 23.ΕΧΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15000 ΠΕΡΙΠΟΥ.ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΓΩ??

 20. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 5 ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΡΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ??? ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΣΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΩ???ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ??

 21. ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2009…ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΗΡΘΕ Η ΕΠΙΤΑΓΗ!!ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΖΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ?

  • Μάλλον θα πρέπει να πάτε στον ΟΕΚ με τα εγγραφα κλπ πιστοποιητικού θανάτου ώστε να την μεταβιβάσει στον ή στη νομιμο κληρονόμο …

   • ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ..ΟΠΟΤΕ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΤΑ 3 ΑΔΕΡΦΙΑ?

 22. ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΩ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ???

 23. ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΟΛΩΜΟΥ 63 ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ..ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ..ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ) ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΑΙΔΙ..ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ?

 24. ΕΠΙΣΗΣ ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΕ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΤΙ ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ..ΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ?

  • Που θέσπισε την επιδότηση…πάντως αν ήσασταν προστατευόμενα μέλη απο τον πατέρα σας το δικαιούσται ….αν όχι τότε νομίζω δεν μπορείται …

 25. Καλησπέρα, έχω κατάστημα στο όνομά μου το οποίο ενοικιάζω, είμαι έγγαμη ετων 30 και εισόδημα περίπου 16000 δικαιούμαι στεγαστικό δάνειο από οεκ?? ξέρω εδώ είναι για την επιδότηση ενοικιου απλά εαν γνωρίζατε θα με βοηθούσατε πολύ. ευχαριστώ εκ των προτέρων

  • δεν το ξέρω αυτό …ο οεκ δίνει δάνεια μονο για κατοικία και εφόσον είστε μισθωτή πληρώνεται εισφορές στον ΟΕΚ και έχεται ένα αριθμό ενσήμων και δεν έχετε αλλη κατοικία

 26. ΣΑΝ ΑΝΥΠΑΝΤΡΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ,Κ 80 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ 09,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΞΑΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Κ 600 ΕΝΣΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟΔΟΥΛΕΨΑ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.ΘΑ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ.ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΛΗΡΩΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΛΛΑ ΦΑΙΝΟΜΑΙ Κ ΕΓΩ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΣ ΠΕΡΥΣΙ ΠΛΗΡΩΝΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΩΣΤΕ ΑΝ ΦΕΤΟΣ ΝΟΙΚΙΑΣΩ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;

 27. λαθος τον σεπτεμβριο εκανα τα χαρτια μου

 28. κατέθεσα την αίτηση για την επιδότηση 28/07/2009 και ακόμη δεν έχω λάβει την επιταγή. υπάρχει κάποιος τρόπος να ενημερωθούμε για το αν η επιταγή έχει χαθεί;;

 29. ποιον μηνα πληρωνουν τωρα?εχω καταθεση τα χαρτια μου τον σεπτεμβριο και ακομα τιποτα!!

 30. τι ενοικιο πρεπει να δινω για να δικαιουμαι το επιδομα ενοικιου?

 31. ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΕΚ
  ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΝΟΩ?
  ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΤΗΛ.ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑ ΕΤΣΙ ΠΗΡΑ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ ΕΠΕΙΔΗ ΖΩ ΣΤΗΝ ΚΩ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΟΥ ΑΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΟΤΕ ΚΑΝΤΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΙΝ 2 ΜΕΡΕΣ ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ 10 ΜΑΙΟΥ

 32. Εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο τον Δεκεμβρη περιμενω να παρω το επιδομα αλλα δεν ξερω ποτε θα το παρω και αν αλλα στα κεπ μου ειπαν οτι ολα τα χαρτια ειναι ενταξει και τα δεχτηκαν. Ποτε θα τα παρω που μπορω να μαθω??

  • Παιδια υπάρχει μεγάλη καθυστέρη λόγω οικονομικής στενότητας τώρα δεν ξέρω πότε θα δωθούν του Δεκεμβριου γιατί ειναι πιο μπροστά οι προηγολυμενοι μήνες

 33. Εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο τον Δεκεμβρη περιμενω να παρω το επιδομα αλλα δεν ξερω ποτε θα το παρω και αν αλλα στα κεπ μου ειπαν οτι ολα τα χαρτια ειναι ενταξει και τα δεχτηκαν. Ποτε θα τα παρω που μπορω να μαθω?

 34. Εχω καταθεσει δικαιολογητικα απο 19/09/09 και δεν εχω παρει ακομα χρηματα,τι γινεται?

 35. 31/5/2010 Για το οικ/κο έτος 2009 (εννοώ αν έχεις αποδείξεις ενοικίου του 2009) πότε ξεκινούν οι αιτήσεις? Έχει οριστεί το χρονικό περιθώριο? Το εκκαθαριστικό δεν έχει έρθει ακόμα. Την «βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα» την παίρνουμε από το ΙΚΑ? Όπου είμαστε ασφαλισμένοι δηλαδή?

 36. ΕΠΕΡΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΦΕΤΟΣ?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΕΡΝΩ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ?

 37. ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΤΣΟΥΒΑΛΙ!!! ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΕΙΟΥ ΕΛΕΟΣ…. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑ? ΘΑ ΠΛΥΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ……….

 38. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! λοιπόν, ειμαι σχεδόν σίγουρη οτι ειμαι δικαιουχος του επιδόματος . μετακινιθηκα απο το νομο θεσσαλονικης στην αθηνα για να εργαστω κ πληρωνα ενοικιο 450 ευρω.(αποτελω ειδικη κατηγορια?) η φορολογικη μου δηλωση ειναι κατω απο 12.000 κ επισης με απέλυσαν σεπτεμβριο 2009. ωστοσο, ο συνολικος αριθμος των ενσημων μου δεν ξεπερνα τα 700, καθως ειμαι 26 ετων.
  ΕΙΜΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ?
  ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ? ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 2010?

  • Το επίδομα ενοικίου για το 2010 δεν παίζει ανακοινωσαν οτι το διακόππτουν τώρα του 2009 αν είχες κάνει αιτήση και έχει εγκριθεί θα το πάρεις με καθυστέρηση μέσα στο 2010 λένε …θα δείξει

 39. χαιρεται.ειμαι εν διασταση και το διαζυγιο δεν εχει ακομα βγει..εκανα διακοπη στο τεβε εδω και7 μηνες..η τεωσ γυναικα μου μενει στο σπιτι μας με το παιδι μας..εγω δικαιουμαι επιδοτηση?να νοικιασω η δε με συμφαιρει?εχω προβλημα δουλειασ και δε μπορω να εγκραφτω στον οαεδ επιδη εχω οφειλεσ στον ογα..τι να κανω?παρακαλω βοηθειστε με…

  • καταρχήν η επιδότηση ενοικίου δεν γίνεται πλεον …μετά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης …και δευτερο αφορά μονο μισθωτούς που πληρώνουν εισφορές στο ΟΕΚ

 40. το σπιτι μασ ειναι με στεγαστικο δανειο και στουσ δυο μασ αλλαη τεωσ γυναικα μου δεν πληρωνε τισ δοσεισ με αποτελεσμα να με βαλει στο τειρεσια..δικαιουμαι επιδοτηση?

 41. παρακαλώ θα ήθελα την απαντηση σας στιν κατωθι ερώτηση
  Εργαζομουνα στο γραφειο του συζυγοθ μου για 19 χρονια περιπου. Κατοπιν οι σχεσεις μας καθως και οι οικονομικες δυσκολιες αναγκασανε το συζυγο μου να με απολυσει.
  Γραφτικα στον ΟΑΕΔ και πριν παρω το επιδομα του πρωτου μηνα μου τηλεφωνησανε και μου ειπανε οτι αφου εργαζομουνα στο συζυγο δεν δικαιουμαι το επιδομα. Ολα αυτα τα χρονια ειμασταν συνεπεις στη καταβολη των καταβολων. Τι να κανω γιατι εχω μεγαλο οικονομικο προβλημα. Ειναι νομιμο αυτο που μου λενε?

 42. xerete !!! parakalo tha ithela apantisi stin diki mou ipotesi…ime allodapi apo tin oukraniya…exo aytoasfalisi ke exo blokaki…ime asfalizmeni apo 10.2001..mexri 01.2010 exo 2141 ensima…meno me enikio 380 evro…dikeoume to epidoma ke ti dikeologitika xriazome?..pistevo den ime moni me avti aporia….

 43. για φετωσ θα ξεκεινισι το επιδομα ενεικιο 2010 δεν ακουσαμε τιποτα….

 44. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΜΟΥ ΟΡΚΙΣΤΙΚΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΤΙΣ 20/07/2010 ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ?

  • απ οτι ξέρω ο ΟΕΚ αφορά μονο τον ιδιωτικό τομέα …και επιπλεον το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου εχει σταματήσει για φέτος …αλλά μπορειται να δείτε σε συλλογους πολυτεκνων τι αλλο θα μπορούσατε να πάρετε σαν παροχη απο καποιο άλλο φορέα η σε δάνειο

 45. πρέπει ολοι εμεις οι δικαιούχοι του οεκ να ξεσηκωθούμε και να απαιτήσουμε να δοθεί
  αναδρομικα και η επιδοτηση ενοικίου του2010

 46. ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 330. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ?

  • δεν παιζει ρόλο το ποσο τώρα θα ανακοινώσουν τα νεα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου θα το αναρτήσω και θα το δείτε απο τις αναρτήσεις του blog

 47. εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο 14-12-09.και ακομα τιποτα μηπως ξερει κανενας τι γινεται?

 48. ΕΙΜΑΙ 21 ΧΡΟΝΩΝ ΖΩ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΔΟΥΛΕΨΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΕΧΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 145 ΕΝΣΗΜΑ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 5500 ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ 300 ΕΥΡΩ 18 ΜΗΝΕΣ ΤΩΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΑΝΕΡΓΗ ΔΕΝ ΕΧΩ ΟΜΩΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ?

  • η κάρτα ανεργία ειναι απαραίτητη τωρα για τα κριτήρια και ποι θα πάρουν επίδομα ενοικιου δεν το γνωρίζω γιατι δεν έχουν ανακοινωθεί σχετικά προγράματα για το 2011

 49. παιδια παλι ο σακης απο το βολο ειμαι.εχω καταθεσει τα χαρτια 14-12-2009 για την επιδοτηση ενοικιου.μηπως ξερει καποιος τι γινεται?ευχαριστω και για οσους τα εχουν παρει καλοφαγατα..

 50. sakis volos :
  εχω καταθεσει τα χαρτια μου απο 14-12-09.και ακομα τιποτα μηπως ξερει κανενας τι γινεται?

  παιδια παλι ο σακης απο το βολο ειμαι.εχω καταθεσει τα χαρτια 14-12-2009 για την επιδοτηση ενοικιου.μηπως ξερει καποιος τι γινεται?ευχαριστω και για οσους τα εχουν παρει καλοφαγατα..

 51. kalimera epeidh exw mperdeutei ligo emeis ta phrame ta xrhmata to dekembrh ta eixame kanei gia thn xronia 2008 . to 2010 den kaname xartia gia to 2009 gia epidoma enoikioy giati sta thlefwna mas legan oti den ginonte exei pagwsei. twra poy lene gia epidothsh enoikioy mexri telos febrouariou gia pia xronia einai?????
  sta thlefvna lene oti den exei vgei eggyklios akomh.se parakalw diafotiseme giati ta exoun mperdepsei ta pragmata .tou 2009 egine telika kai den to phrame xampari h tha ta kanoyme twra???

 52. kalimera epeidh exw mperdeutei ligo emeis ta phrame ta xrhmata to dekembrh ta eixame kanei gia thn xronia 2008 . to 2010 den kaname xartia gia to 2009 gia epidoma enoikioy giati sta thlefwna mas legan oti den ginonte exei pagwsei. twra poy lene gia epidothsh enoikioy mexri telos febrouariou gia pia xronia einai?????
  sta thlefvna lene oti den exei vgei eggyklios akomh.se parakalw diafotiseme.tou 2009 egine telika kai den to phrame xampari h tha ta kanoyme twra???

  • χρωστανε ακόμα του 2009 …για το 2010 δεν έχει βγεί εγκυκλιος ακόμα τι θα γίνει και αν θα δεχθούν αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου που θα αφορά το 2010

   • kalhmera,opote xartia gia to 2009 den exoyn zhthsei akoma katholou?? tha thn fane thn xronia?? eyxaristw gia tis apanthseis

 53. Καλησπερα,θελω να ρωτησω κατι,εγω εμενα σε ενα σπιτι τις χρονιες 2009-2010
  αλλα τωρα εφυγα απο κει με την γυναικα μου.εχω τις αποδειξεις πληρωμης,αλλα μεσα στην μετακομιση εχασα το μισθωτηριο συμβολαιο.Ρωταω τωρα;
  1.Αν παω στη δεη να παρω αντιγραφο θα μου το δωσουν (εφοσον εχω κανει διακοπη,αλλα εχω τις αποδειξεις της διακοπης)
  2.Δικαιουμαι επιδοτηση τωρα που εφυγα απο κει;
  Ευχαριστω!

  • αν έχεις κάνει αίτηση σε προηγούμενο προγραμμα του ΟΕΚ και τα έχεις καταθέσει κανενα προβλημα …αν είναι σε καινούργιο που δεν έχει ανακοινωσει ακόμα ο ΟΕΚ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις να ρωτήσεις στον ΟΕΚ

 54. Pira tilefono simera k rotisa gia tin ettisi pou ixa kani 1/12/2009 k mou ipan oti ton Dekemvri denexoun ksekinisi akoma,alla mexri to pasxa tha to paroume. Ti na po… ipomoni gia akoma 2 mines…………..

 55. πως μπορώ να μάθω ρε παιδιά την σελίδα με τα ονόματα που εχουν βγει οι πληρωμες για την επιδότηση που καναμε τα χαρτια του 2009 τα καινουργια που εχουν βγει τωρα τον δεκεμβριο του 2011?υπαρχει καποια ιστοσελιδα?ευχαριστω βοηθατε να κανουμε πασχα…

 56. πως μπορώ να μάθω ρε παιδιά την σελίδα με τα ονόματα που εχουν βγει οι πληρωμες για την επιδότηση που καναμε τα χαρτια του 2009 τα καινουργια που εχουν βγει τωρα τον δεκεμβριο του 2011?υπαρχει καποια ιστοσελιδα?ευχαριστω βοηθατε να κανουμε πασχα…σε ποιο τηλεφωνο στα κεντρικα μπορω να απευθυνθω για να δω αν εχει βγει η επιταγη μου?εχω καταθέσει τα χαρτια μου 14-12-2009.

 57. Καλησπέρα σας, θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 450 ευρω με τον συντροφο μου ο οποιος είναι ασφαλισμένος στο τεβε . εγώ δικαιούμαι επιδότηση.Ζητήσαμε από τον ιδιοκτήτη να μπει μόνο το όνομα μου στο συμβόλαιο αλλά εκείνος δεν το δέχεται γιατι προσφατα βγηκε από μια περιπέτεια έξωσης και θέλει να είμαστε και οι δύο γιατί συζούμε .Εάν μπει και ο συντροφός μου θα μπορώ να πάρω μελλοντικα την επιδότηση (εάν φαινομαστε και οι δυο μισθωτες)? Και εάν οχι΄, εχετε καποια ιδέα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε ολοι κατωχυρωμένοι? ευχαριστω πολυ

 58. ποτε ξεκιναει η καταβολλη επιδοτησης νοικιου ?

 59. γεια σας…ο αδερφός μου έχει πεθάνει το 2011 και του ήρθε ειδοποίηση για το επίδομα ενοικίου του 2010. εγώ που είμαι η κληρονόμος (ήταν ανύπαντρος και δεν είχε παιδία) μπορώ να πάρω την επιδότηση του 2010?

 60. εγκριθηκε η αιτηση για επιδοτηση ενοικιου,που ειχα υποβαλει,αλλα περασε η ημερομηνια πληρωμης της. ηρθε στα χερια μου αφου περασε η ημερομηνια πληρωμης και δεν μπορω να εισπραξω τα χρηματα.στον οεκ δεν ξερουν να μου πουν.γνωριζεται κατι παραπανω?

 61. θα ξαναδωσουν επιδομα ενοικιου ηταν μεγαλη βοηθεια για εμας

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s