Οι περιστασιακά εργαζόμενοι δικαιούνται δώρα εορτών και επίδομα αδείας

http://troktiko.blogspot.com/2009/07/blog-post_206.html
Το Β1 Τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε απόφαση του Εφετείου Πατρών που αρνήθηκε τη χορήγηση δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και επιδόματος αδείας σε περιστασιακά απασχολούμενη σερβιτόρα καφέ-μπαρ στην αχαϊκή πρωτεύουσα…

Ο ΑΠ έκρινε ότι οι εργαζόμενοι περιστασιακά (εκ περιτροπής εργασία) οι οποίοι δεν έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματος αδείας ανάλογα με τις μέρες που εργάστηκαν στον ίδιο εργοδότη.

Στην αρεοπαγιτική απόφαση αναφέρεται ότι σε περίπτωση «εκ περιτροπής εργασίας» οι μισθωτοί δικαιούνται, μετά τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς απασχόλησης στην ίδια επιχείρηση, άδεια με αποδοχές ίση με το 1/12 της άδειας που προβλέπεται από το νόμο για κάθε μήνα απασχόλησης από την ημέρα της πρόσληψής τους.

Σε περίπτωση που λήξει η περιστασιακή απασχόληση πριν τη συμπλήρωση 12 μηνών στον ίδιο εργοδότη, οι εργαζόμενοι δικαιούνται δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησής τους, προσθέτει η απόφαση του ΑΠ.

Στο ιστορικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι η εργαζόμενη ως σερβιτόρα δεν είχε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή έστω σύμβαση απλής σχέσης εργασίας, με την ιδιοκτήτρια του καφέ-μπαρ και απασχολήθηκε σε αυτό περιστασιακά.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΠ για την καταβολή δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, αλλά αρκεί η παροχή «διαλείπουσας ή έστω εκ περιτροπής εργασίας».

Advertisement