Απερριψε ο Αρειος Παγος αγωγη γιατρου του ΕΣΥ για το επιδομα των 176 ευρω

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση ειδικευόμενης γιατρού βιοπαθολογίας του ΕΣΥ, η οποία ζητούσε να της καταβληθεί για ενάμισι έτος το ποσό των 1.812 ευρώ, που αντιστοιχούσε στην μη καταβολή του μηνιαίου επιδόματος των 176 ευρώ που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Ο Άρειος Πάγος δέχθηκε ότι η μη καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ στην εν λόγω γιατρό και κατά προέκταση σε όλους του γιατρούς του ΕΣΥ δεν αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος που αφορά την ισότητα των πολιτών, αφού οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται, καθιστούν τη νομοθετική ρύθμιση συμβατή με τους ορισμούς του άρθρου 4 του Συντάγματος και δεν συνιστά άνιση δυσμενή μεταχείριση έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα που λαμβάνουν την επίμαχη παροχή. Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, οι γιατροί του ΕΣΥ δεν τελούν υπό ουσιώδεις όμοιες συνθήκες, αλλά αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων λειτουργών ως προς τη μισθολογική και υπηρεσιακή μεταχείριση, αφού εξαιρούνται από το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων εν γένει υπαλλήλων και ισχύει για αυτούς ειδικό μισθολογικό καθεστώς. Το Μάρτιο, ο Άρειος Πάγος έκρινε νόμιμη την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=65062

Advertisement