Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε υπάλληλο της ΔΕΗ

http://www.zougla.gr/

Το ποσό των 3.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον υποβιβασμό που του έκανε η ΔΕΗ επιδίκασε το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου σε έναν προϊστάμενο μηχανολόγο της ΔΕΗ.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2002, όταν ο προϊστάμενος μηχανολόγος-οικονομολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε προσληφθεί στη ΔΕΗ το 1986, διαμαρτυρήθηκε στους προϊσταμένους του για ανάθεση έργων σε εργολάβους κατ’ αποκοπή, οι οποίες επέφεραν ζημιά στη ΔΕΗ. Στη συνέχεια, ο μηχανολόγος μετατέθηκε και τοποθετήθηκε σε υποδεέστερη θέση, εκτός της ειδικότητάς του.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, ο πραγματικός λόγος της μετάθεσής του ήταν η προσωπική διαμάχη που είχε με την ιεραρχία της ΔΕΗ. Έτσι, όπως αναφέρεται στην απόφαση, η μετάθεσή του συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας του μισθωτού ή άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή κατάχρηση αυτού.

Το Εργατικό Τμήμα του Αρείου Πάγου ανέφερε ότι «από τη μετάθεση αυτή προσεβλήθη η προσωπικότητα του προϊσταμένου, μειώθηκε η επαγγελματική και επιστημονική υπόληψή του, αφού από προϊστάμενος σε έναν τομέα ζωτικής σημασίας, όπου αναλάμβανε πρωτοβουλίες και ελάμβανε αποφάσεις που αξιοποιούσαν τις εξειδικευμένες γνώσεις του, τα προσόντα και τις ικανότητές του, μετακινήθηκε σε θέση υπαλλήλου σε έναν τομέα, στον οποίο δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα προσόντα του και στον οποίο ουσιαστικά αδρανοποιήθηκε».

Advertisement