Έκτακτο επίδομα από τον ΟΑΕΔ για τους άνεργους

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=87075&cid=4

Στη στήριξη τωνανέργων αποσκοπεί το Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που πρόκειται να καταβάλει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Δικαιούχοι του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης είναι:

Α. Όσοι, κατά την 3η Νοεμβρίου 2009, εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ως μακροχρόνια άνεργοι – άνω των 12 μηνών.

Β. Όσοι, κατά την 10η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου:

1. Επιδοτούνται, λόγω ανεργίας ή επίσχεσης εργασίας από τον ΟΑΕΔ. Το ποσό του επιδόματος δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του βασικού επιδόματος ανεργίας, προσαυξημένου, λόγω οικογενειακών βαρών – 454,25 ευρώ, συν 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, κατά περίπτωση.

2. Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι και έλαβαν ή θα λάβουν, εντός του 2009, τα εξής ειδικά βοηθήματα:

α. βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης ανεργίας – 13 ημερομίσθια.

β. βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων.

γ. βοήθημα αποφυλακισμένων.

Η καταβολή του επιδόματος γίνεται με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των δικαιούχων. Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό ΕΤΕ μπορούν να προσέλθουν άμεσα στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο εμφανίζονται ως πρώτοι δικαιούχοι.

Το ύψος της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης ορίζεται στα 400 ευρώ ανά δικαιούχο και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 200 ευρώ. Η πρώτη δόση θα έχει καταβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, ενώ η δεύτερη μέχρι την 30η Ιουνίου 2010.

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων θα υπάρξει νέα ενημέρωση μέσα στις επόμενες μέρες.

Advertisement