Σχετικά με τις ερωτήσεις σας θα υπάρξει μικρή καθυστέριση στις απαντήσεις μου εχω ένα πρόβλημα με τον Η/Y

Έχω ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή μου και επειδή δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να το αποκαταστήσω άμεσα ίσως καθυστερώ λίγο στις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας γιατί μπαίνω από υπολογιστές φίλων ή ιντερνετ café όποτε δεν έχω και πολύ χρόνο στην διάθεσή μου

Advertisement