Τριήμερη εργασία με μπόνους από την Ε.Ε.

Της Χριστινας Kοψινη

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100030_24/01/2010_388025

Το πρόγραμμα «3 συν 2» για επιχειρήσεις σε κρίση θα θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τον προσεχή Μάρτιο κι αφού προηγηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος στις 25 Φεβρουαρίου, παρουσία των κοινοτικών.

Το πρόγραμμα «3 συν 2» μεταφράζεται σε «3 ημέρες εργασίας συν 2 ημέρες επιδοτούμενη κατάρτιση» και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν προβλήματα λόγω οικονομικής κρίσης. Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή επιδότησης του προσωπικού για τις 2 από τις 5 ημέρες της εργάσιμης εβδομάδας, ώστε να υποκατασταθούν οι ενδεχόμενες απολύσεις με κατάρτιση και να αποφευχθεί η μείωση του προσωπικού. Συνέχεια

Advertisement