Τέσσερα νέα προγράμματα απασχόλησης ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Τα προγράμματα που θα τεθούν σε εφαρμογή αμέσως μετά το Πάσχα αφορούν σε 119 χιλιάδες ανέργους.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού είναι 816 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Αναλυτικά, τα προγράμματα έχουν ως εξής:

1. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ:
Συνέχεια