Ο ΑΠ δικαίωσε υπάλληλο της ΔΕΗ

Στον Άρειο Πάγο δικαιώθηκε ένας υπάλληλος της ΔΕΗ ο οποίος είχε μεταφερθεί σε υποδεέστερη θέση κατά κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος της ΔΕΗ.

Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε απόφαση του Εφετείου Αθηνών με την οποία είχε επιδικαστεί στον υπάλληλο το ποσό των 3.000 για χρηματική ικανοποίηση, λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την υπηρεσία του.
Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε σε υποδεέστερη θέση κατά κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος της ΔΕΗ και με προσχηματική επίκληση την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της επιχείρησης, μετά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Συνέχεια

Advertisement