«Εργασιακό μεσαίωνα φέρνει το νομοσχέδιο»

Προσβολή της αρχής του κοινωνικού κράτους και του κοινωνικού δικαιώματος στην εργασία συνιστά η κατάργηση του κατώτατου ορίου αποδοχών, ενώ οι συμβάσεις μαθητείας μάς γυρίζουν στον εργασιακό μεσαίωνα με καθεστώτα εκμετάλλευσης ανέργων.

Συνταρακτικές είναι οι επισημάνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ως προς τις αλλαγές που επέρχονται στις εργασιακές σχέσεις με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή. Αλλαγές «αντισυνταγματικές», που καταλύουν εργασιακές σχέσεις και ενισχύουν φαινόμενα εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Τέσσερις είναι οι κρίσιμες παρατηρήσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας:

1 Η κατάργηση του γενικού κατώτατου ορίου αποδοχών ερμηνεύεται ως «προσβολή της αρχής του κοινωνικού κράτους και του κοινωνικού δικαιώματος στην εργασία», το οποίο κατοχυρώνεται με το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος. Συνέχεια

Advertisement

Εργασιακές Σχέσεις: Οδός Αβύσσου, αριθμός 0

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ*

Εν μέσω των κλυδωνισμών της ελληνικής οικονομίας, που ήδη βρίσκεται στη θερμοκοιτίδα του ΔΝΤ, έχουν ήδη αρχίσει οι απόπειρες για την αναθεώρηση των βασικών πυλώνων του εθνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων.

Από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα το κυρίαρχο πλαίσιο της απασχόλησης χαρακτηρίστηκε από τη σταδιακή βελτίωση των όρων αμοιβής και εργασίας, και τον ενστερνισμό μιας προσέγγισης κοινωνικής εταιρικότητας. Παρεπόμενο αυτής της κατάστασης ήταν η διατήρηση ενός μίνιμουμ κοινωνικής ειρήνης και μιας μάλλον συναινετικής διανομής του εισοδήματος, που δημιουργούσε η αύξηση του ΑΕΠ. Συνέχεια