Στο 11,7% η ανεργία

Σε 11,7% ανέρχεται το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο του 2010. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2009 όπου ήταν 9,3% το ποσοστό της ανεργίας έχει αυξηθεί κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών, το οποίο ανέρχεται σε 15,5% είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών που διαμορφώνεται σε 9%. Ακόμη, από την καθ΄ ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών, δηλαδή 22,3%. Για τις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 27,4%.

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι ανώτερο από το αντίστοιχο των ελλήνων υπηκόων (14,5% έναντι 11,4%). Επίσης, το 73,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 52,4%. Σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στα Ιόνια νησιά με 20,4% και στο Νότιο Αιγαίο με 18,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Βόρειο Αιγαίο με 7,6% και στην Πελοπόννησο με 8,8%.

Αναφορικά με τις μεταβολές στο σύνολο των εργαζομένων, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο αριθμός των απασχολουμένων το πρώτο τρίμηνο του 2010 εκτιμάται στα 4.425.625 άτομα. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 βρήκαν απασχόληση 85.244

άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 65.734 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης.

Αντίθετα, 132.356 άτομα, τα οποία έναν χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 77.349 άτομα που ήταν απασχολούμενα είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 92.061 άτομα που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση αλλά είναι άνεργα.