Τελευταία μέρα καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων

Ολοκληρώνεται σήμερα η καταβολή των οικογενειακών- πολυτεκνικών επιδομάτων.

Πρόκειται για το επίδομα τρίτου παιδιού, το πολυτεκνικό επίδομα, το επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, τις ισόβιες συντάξεις και την εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ του τέταρτου διμήνου του 2010. Οι δικαιούχες οικογένειες ανέρχονταν σε 434.140.

Τα ποσά των επιδομάτων έχουν διαμορφωθεί από 1ης Ιανουαρίου 2010 ως εξής: 178,81 ευρώ το επίδομα τρίτου παιδιού, 44,68 ευρώ το πολυτεκνικό για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών και 102,85 ευρώ οι ισόβιες συντάξεις.

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=164995&cid=4

Advertisement