Οι δράσεις του ΟΑΕΔ παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε ανέργους και επιδοτούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Ετοιμα για εφαρμογή
1. Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Δαπάνη 25 εκατ. ευρώ.
Συνέχεια
Advertisement