Οι δράσεις του ΟΑΕΔ παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε ανέργους και επιδοτούν τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Ετοιμα για εφαρμογή
1. Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον Σεπτέμβριο του 2010, για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας. Δαπάνη 25 εκατ. ευρώ.

2. Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένωνγια τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων 50 και άνω εργαζομένων, με έμφαση στους επαπειλούμενους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Τα προγράμματα τα υλοποιεί ο ΟΑΕΔ και αφορούν 14.000 ωφελούμενους. Η δαπάνη που έχει προβλεφθεί ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ.

3. Ενεργοποιούνται επίσης και προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής για επιχειρήσεις που απασχολούν ως 49 εργαζομένους, υλοποιούμενα από την Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ, για 18.000 ωφελούμενους, με κόστος που ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ. Οι δύο αυτές δράσεις στοχεύουν στη διατήρηση συνολικά 32.000 θέσεων εργασίας μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

4. Προγράμματα εργασίας για νέους ως 24 ετών- με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας- με στόχο τη διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής μπορεί να ανέρχεται σε 12 μήνες και εφόσον μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας, η διάρκεια της επιχορήγησης φθάνει στους 24 μήνες. Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσληφθέντων θα βαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 10.000

και το κόστος σε 54 εκατ. ευρώ.

5. Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 νέων ελευθέρων επαγγελματιών ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ), απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες και αποφυλακισμένων ατόμων. Ταυτοχρόνως εφαρμόζεται πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑΜΕΑ. Η προβλεπόμενη δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού είναι 22.400.000 ευρώ.

6. Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων ΑΜΕΑ, απεξαρτημένων από τοξικές ή άλλες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑΜΕΑ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσόν των 30.500.000 ευρώ.

7. Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 600 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από τις επιχειρήσεις Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γ.Η. Σκούρτης ΑΕΓΑ, Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union), Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Τrust), ΕΟΣ ΑΕΑΖ και 200 πρώην εργαζόμενους που προέρχονται από την επιχείρηση Commercial Value. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας είναι 17.820.000 ευρώ (χρηματοδότηση από το ΛΑΕΚ) και 6.480.000ευρώ (χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ). Το πρόγραμμα νέων ελεύθερων επαγγελματιών έχει κόστος 1.500.000 ευρώ (χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ) και η κατάρτιση 600.000 ευρώ.

Στα σκαριά
Επίσης υπάρχουν προγράμματα που σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ και θα εφαρμόσει τους αμέσως επόμενους μήνες. Αυτά αφορούν:

Τη διατήρηση 300.000 θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης τμήματος των ασφαλιστικών εισφορών για 150.000 θέσεις εργασίας για 12 μήνες, με έμφαση στις ευαίσθητες ομάδες εργαζομένων που κινδυνεύουν περισσότερο (π.χ. εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας) καθώς και άλλες ομάδες (εργαζόμενοι με μικρά παιδιά κ.λπ.). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να λάβει έγκριση από τη γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ένταξη 10.000 νεοεισερχομένων ηλικίας κάτω των 25 ετών στην αγορά εργασίας με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, με την εφαρμογή του άρθρου 74, παρ. 8 του Ν. 3863/2010 που προβλέπει την επιβάρυνση της επιχείρησης με 84% του κατώτατου μισθού, αλλά χωρίς να μειώνονται οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα επιβαρύνουν τον ΟΑΕΔ. Επίσης το επόμενο διάστημα θα εφαρμοστεί καινοτομικό πρόγραμμα «Start-Up» εκκίνησης επιχειρηματικότητας για νέους. Αυτασφάλιση εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών, των οποίων καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας. Πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας ανέργων της ίδιας ηλικίας και εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για εργαζόμενους ηλικίας 55-64 ετών.

Επέκταση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κατηγορίες ανέργων που δεν καλύπτονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επιχορηγήσεις που «τρέχουν»
Προγράμματα που υλοποιούνται και προσφέρουν 151.000 ευκαιρίες απασχόλησης είναι:

1. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων, μεέμφαση στους νέους ως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 501 εκατ. ευρώ. 2. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων, μεέμφαση στους νέους ως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων. Η δαπάνη ανέρχεται στα 171 εκατ. ευρώ.

3. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών, ηλικίας 22-64 ετών, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Η δαπάνη ανέρχεται στα 96 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 4. Πρόγραμμα επιχορήγησης 2.500 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, ηλικίας 22-64 ετών. Η δαπάνη ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

5. Πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής ή συνεχούς λειτουργίας (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος). Η δαπάνη των 70 εκατ. ευρώ.

6. Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Η δαπάνη εκτιμάται σε 18,6 εκατ. ευρώ.

7. Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για 900 ανέργους και 350 εργαζόμενους του Νομού Καστοριάς. Το πρόγραμμα αφορά δράσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, αυτοαπασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, διατήρησης θέσεων εργασίας και κατάρτισης. Η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 13.700.000 ευρώ. 8. «Επιταγή επανένταξης» στην αγορά εργασίας, με τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε οικονομική ενίσχυση για την εργασία και την επαγγελματική κατάρτιση του ανέργου την οποία διαλέγει ο ίδιος. Το πρόγραμμα αφορά 10.000 ωφελούμενους και η προβλεπόμενη δαπάνη είναι 120 εκατ. ευρώ.

Λήγουν οι προθεσμίες
Ο Οργανισμός ανακοίνωσε χθες ότι την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στα εξής προγράμματα:

1. «Επιχορήγηση μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 0-3 άτομα για τη μερική απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 50 ετών». 2. «Συνδυασμένο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων».

3. Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, έτους 2007».

4. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων».

Διαβάστε περισσότερα: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=16&artId=355231&dt=18/09/2010#ixzz101q9kPsp

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s