Νέα βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας Ποιες είναι οι παραβάσεις !

Θέμα: Υπουργική Απόφαση για την επιβολή προστίμων από το Σ.ΕΠ.Ε.

Δημοσιεύθηκε, με αριθμό ΦΕΚ 2150/Β/31-12-2010, η Υπουργική Απόφαση με την οποία, κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ), στο οποίο προΐσταται ο Εδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. Χάλαρης Μιχάλης, θεσπίζεται η αναλογικότητα των ποινών και των κυρώσεων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας στις επιχειρήσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας. Συνέχεια

Advertisement