Άρειος Πάγος: Εξαρτημένη εργασία οι ανανεούμενες συμβάσεις έργου

Η σύμβαση μίσθωσης έργου που ανανεώνεται, στις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις απασχόλησης με εξαρτημένη εργασίας, μετατρέπονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και δίνουν το δικαίωμα στον εργαζόμενο να ζητήσει δώρα εορτών και επίδομα αδείας, αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Συνέχεια

Advertisement