Καμπάνες, λουκέτα και φυλακή για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

Νέα πρόστιμα και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, καθορίζονται με απόφαση που εξέδωσε η υπουργός εργασίας κ. Λούκα Κατσέλη στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρησης Εργασίας .

Το ανώτατο πρόστιμο φθάνει τις 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται . Οι ποινικές κυρώσεις προβλέπουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές. Οι επιθεωρητές μπορούν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία της επιχείρησης αν κρίνουν ότι πλήττονται σοβαρά και συστηματικά τα εργασιακά δικαιώματα μεγάλου μέρους των εργαζομένων.

Η επιβολή των προστίμων στηρίζεται σε επιστημονική μεθοδολογία, με βάση ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι ώστε ο κάθε Επιθεωρητής Εργασίας να μην εισηγείται και επιβάλλει πρόστιμα με υποκειμενικά και εμπειρικά κριτήρια και άρα λιγότερο αντικειμενικά.

Ο νέος τρόπος καθορισμού των προστίμων περιλαμβάνεται σε υπουργική απόφαση, ενώ για την επιβολή των προστίμων συνεκτιμούνται τρεις (3) μεταβλητές – κριτήρια τα οποία είναι: πρώτον, η σοβαρότητα παράβασης, δεύτερον ο αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης και τρίτον, η υποτροπή της επιχείρησης.

Ακόμη, σημαίνοντα λόγο έχουν: Ο βαθμός συνεργασίας της επιχείρησης με την Επιθεώρηση Εργασίας και η συμμόρφωση της σε υποδείξεις – συστάσεις που λαμβάνει. Και ο αριθμός εργαζομένων που θίγονται από τη διαπιστωθείσα παράβαση.

Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις – συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του Επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας κτλ.

Οσον αφορά στον καθορισμό των προστίμων από τις Τεχνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας, χρησιμοποιήθηκε μαθηματικός τύπος από τη συνθετική προσέγγιση της ανάλυσης κινδύνου (Risk Analysis) για τη λήψη αποφάσεων και της ιεράρχησης των παραβάσεων με βάση τα εξής κριτήρια: Αριθμός εργαζομένων. Σοβαρότητα των συνεπειών παράβασης και έκτασης του κινδύνου. Κατηγορία επιχείρησης με βάση το Ν. 3850/2010

Επίσης προσμετρούνται και:
Υποτροπή της επιχείρησης νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
Αρχικώς καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Παραδείγματα για το πώς θα βγαίνουν οι ποινές

1ο: Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε επιχείρηση διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για
Υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών, χωρίς προηγούμενη αίτηση και άδεια από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και καταχώρηση των εργαζομένων στο βιβλίο
Για την συγκεκριμένη παράβαση της παράνομης υπερωριακής απασχόλησης, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 9.100

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 22.000

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 40.000

Σημειώνουμε, ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι υπότροπη
2ο: Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε επιχείρηση διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για μη χορήγηση αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών.
Για την συγκεκριμένη παράβαση της μη χορήγησης αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, η οποία χαρακτηρίζεται ως σημαντική, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 9.750

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 19.500

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 300 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 33.375

Η εν λόγω επιχείρηση θεωρείται υπότροπη με 2 όμοιες παραβάσεις την τελευταία τετραετία και ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται είναι (2) εργαζόμενοι.

Παραδείγματα για υγειονομικό έλεγχο

1ο: Κατά την πραγματοποίηση ελέγχου σε βιομηχανία διαπιστώθηκε παράβαση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας για τον κάτωθι λόγο.
Στις μηχανές παραγωγής υλικών συσκευασίας (τσέρκια) κατά τη λειτουργία τους δεν υπάρχει σύστημα προστασίας που να εμποδίζει την πρόσβαση στα κινούμενα μηχανικά στοιχεία (ράουλα) του εξοπλισμού εργασίας.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση μη λειτουργίας διάταξης ασφαλείας σε εξοπλισμό εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή, το επιβαλλόμενο πρόστιμο εκτιμάται κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τα ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια της μεθόδου υπολογισμού ύψους προστίμων, ως κάτωθι:

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 8 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 6.000

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 70 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 12.000

Για αριθμό εργαζομένων ίσον με 200 το εκτιμούμενο πρόστιμο είναι 25.000

http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=108409

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s