Από την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011, απογραφή και διάθεση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 για δικαιούχους του Νομού Αττικής

Αρχίζει την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011, στην Αττική η κατ’ αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011.

Για πρώτη φορά ταυτόχρονα με την απογραφή τους οι δικαιούχοι θα παραλάβουν και τα δελτία τους.

 

Για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται για απογραφή είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων θα χρησιμοποιηθεί ONLINE εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό, μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

 

Η απογραφή θα γίνει με κριτήρια εισοδήματος για όλους τα οποία είναι:

α

Μεμονωμένοι  δικαιούχοι με ατομικό / οικογενειακό εισόδημα 17.000€

β Δικαιούχοι δύο άτομα με οικογενειακό εισόδημα 25.000€
γ Δικαιούχοι τρία άτομα με οικογενειακό εισόδημα 33.000€
δ Δικαιούχοι τέσσερα άτομα (ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ) με οικογενειακό εισόδημα  41.000€
ε Πολύτεκνοι δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα 50.000€

 

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, κα Βασιλική Τσιμπίδα, καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να προσέλθουν στα γραφεία διανομής:

 

 

ΑΘΗΝΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 125
ΑΘΗΝΑΣ: ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 11
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΘΙΣΒΗΣ 7
ΠΕΙΡΑΙΑ: ΟΜΗΡΙΔΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19
ΤΑΥΡΟΥ: ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 5
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ42 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ.1
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 94-96
ΧΟΛΑΡΓΟΥ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 22
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ: ΗΡΑΣ 2

 

τις ώρες 8:00 – 17:00, κατ’ αλφαβητική σειρά ως εξής:

 

Οι με επώνυμο από:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΕΣ

Α

9-10/3 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ
Β 14/3 ΔΕΥΤΕΡΑ
Γ 15-16/3 ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ
Δ 17/3 ΠΕΜΠΤΗ
Ε,Ζ 23/3 ΤΕΤΑΡΤΗ
Η,Θ,Ι 24/3 ΠΕΜΠΤΗ
Κ 28-31/3 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ
Λ 1/4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Μ 4-7/4 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ
Ν 11/4 ΔΕΥΤΕΡΑ
Ξ,Ο 12/4 ΤΡΙΤΗ
Π 13-15/4 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ρ 18/4 Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ
Σ 19-21/4 Μ.ΤΡΙΤΗ – Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ – Μ.ΠΕΜΠΤΗ
Τ 2-3/5 ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ
Υ-Ω 4-5/5 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 δικαιούνται να λάβουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν πήραν το 2010 την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας.

 

Εξαιρούνται οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι, οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα), οι οποίοι δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 ανεξάρτητα αν το 2010 έλαβαν την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας.

 

Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται μόνο δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010.

 

Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού θα γίνει με βάση το συνολικό ατομικό ή οικογενειακό κατά περίπτωση εισόδημα.

 

Οι δικαιούχοι προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού άλλων φορέων δεν δικαιούνται την παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.

 

Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.

 

Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν στη ζωή ένα γονέα) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2010.

 

Β) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Όσοι το τελευταίο πριν τη συνταξιοδότησής τους διάστημα ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ  για τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας.

 

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.

 

Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας. Γι’ αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας.

 

Γ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον αυτό προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βάθμιων ή Β/βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων τους, ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν από τη συνταξιοδότηση. Οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το 2010 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2011.

 

Για τα άτομα με αναπηρία χορηγείται δελτίο κοινωνικού τουρισμού για το συνοδό τους μόνο στην περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τις ανωτέρω γνωματεύσεις.

 

Επισημαίνεται ότι για μεμονωμένα άτομα με αναπηρία α) παραπληγικούς – κινητικά αναπήρους β) νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση, ή μεταμόσχευση, δεν απαιτείται γνωμάτευση για χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό τους.

 

Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων δικαιούνται δελτία Κοινωνικού Τουρισμού από ηλικίας 5 ετών και μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)

β) Αστυνομική ταυτότητα

γ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.

Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση από τον ΟΑΕΔ.

Οι απολυόμενοι από το στράτευμα, οι οποίοι πριν τη στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ και μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την απόλυσή τους, θα προσκομίζουν απολυτήριο στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο για το έτος 2010.

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)

β) Αστυνομική ταυτότητα

γ)Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωσης από τον συνταξιοδοτικό φορέα

δ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.

 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ:

α) Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)

β) Αστυνομική ταυτότητα

γ) Πρωτότυπο και φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2010.

δ) Γνωματεύσεις Α΄/βαθμίων ή Β΄/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων, από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% και αναγκαιότητα συνοδείας για χορήγηση δελτίου σε συνοδό.

 

Το πρόγραμμα πανελλαδικά θα καλύψει 570.000 άτομα (αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με πέρυσι) και η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ.

 

Η διάρκειά του για πρώτη φορά θα είναι ολόκληρος χρόνος από 01/04/2011-31/03/2012.

 

Συμμετέχουν περισσότερα από 2.500 τουριστικά καταλύματα.

 

Ο κοινωνικός τουρίστας έχει τη δυνατότητα πρωινού, γεύματος, 7 διανυκτερεύσεων, με ημερήσια οικονομική συμμετοχή ανάλογα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την κατηγορία του καταλύματος και τη χρονική περίοδο συμμετοχής του (από 0-25,83 ευρώ).

 

Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oee.gr.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Από την Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011, απογραφή και διάθεση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 για δικαιούχους του Νομού Αττικής

  1. Γνωριζει κανεισ ποτε θα αρχισει η απογραφη για τον Ν.Θασσαλονικης?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s