Τα δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του ΟΕΚ

Σε συνέχεια του ΦΕΚ 373, Τεύχος Β’, όπου περιλαμβάνεται η Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Κεγκέρογλου, αναφορικά με τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις των δικαιούχων του ΟΕΚ, όπως αυτό δημοσιεύθηκε σήμερα και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο (www.et.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.et.diavgeia.gov.gr), σας ενημερώνουμε για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε οι δικαιούχοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης ενοικίου έτους 2011. Συνέχεια

Advertisement