Αρειος Πάγος : Για έναν χρόνο μετά τον τοκετό οι γυναίκες δεν μπορούν να χάνουν τη δουλειά τους, ακόμα και αν μειώθηκε η απόδοση στην εργασία τους

Το ανώτατο δικαστήριο δέχθηκε ότι η νομοθετική προστασία για τις εγκύους δεν επιτρέπει την απόλυσή τους για χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό και αφορά κάθε είδους εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου ή ορισμένου (για όσο καιρό διαρκεί η ισχύς της), αλλά ακόμα και όταν η έγκυος απασχολείται με απλή σχέση εργασίας που είναι άκυρη, επειδή δεν διαθέτει π.χ. το απαιτούμενο για την εργασία της βιβλιάριο υγείας. Συνέχεια

Θα αναστέλλεται έως και για 10 ηµέρες η λειτουργία επιχειρήσεων που απασχολούν ανασφάλιστους

Αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης µέχρ ι10 ηµέρες εφόσον απασχολεί ανασφάλιστους αλλά και αυστηρά πρόστιµα στην περίπτωση που παρά την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ από τον εργοδότη δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό εισφορών φέρνουν τα νέα µέτρα του υπουργείου Εργασίας. Συνέχεια