Θα αναστέλλεται έως και για 10 ηµέρες η λειτουργία επιχειρήσεων που απασχολούν ανασφάλιστους

Αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης µέχρ ι10 ηµέρες εφόσον απασχολεί ανασφάλιστους αλλά και αυστηρά πρόστιµα στην περίπτωση που παρά την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ από τον εργοδότη δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό εισφορών φέρνουν τα νέα µέτρα του υπουργείου Εργασίας.

Σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η αδήλωτη εργασία που φθάνει στο ποσοστό – ρεκόρ του 26%, µεταξύ άλλων προωθείται και η έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις, η θεσµοθέτηση της κάρτας εργασίας, ο ενιαίος τρόπος πληρωµής αποδοχών -εισφορών µέσω τραπεζών, η καθιέρωση εργοσήµου για το οικόσιτο προσωπικό µαζί µε αυστηρούς ελέγχους. Η αδήλωτη εργασία αφορά Ελληνες οι οποίοι εργάζονται ανασφάλιστοι και δεν εµφανίζονται σε καµία συναλλαγή του εργοδότη µε τις αρµόδιες Αρχές (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.) καθώς και αλλοδαπούς οι οποίοι είτε βρίσκονται παράνοµα στη χώρα µας είτε βρίσκονται νόµιµα στη χώρα αλλά δεν έχουν δικαίωµα εργασίας.

Το υπουργείο Εργασίας εκτιµά ότι η µείωση µισθών στον ιδιωτικό τοµέα προκαλεί σοβαρή υστέρηση φορολογικών εσόδων, καθώς και υστέρηση εσόδων από εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών. Ετσι µε σειρά παρεµβάσεων θα επιχειρηθεί η καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίαςαπό το 26% στο 16% µε σταδιακή ένταξη 480.000 εργαζοµένων στην επίσηµη αγορά εργασίας. Επίσης σχεδιάζεται η αναµόρφωση της πολιτικής παροχής κοινωνικών επιδοµάτων µε στόχο τη στήριξη της εργασίας, την αποτελεσµατική στόχευση των παροχών σε όσους τα έχουν ανάγκη και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους.

ΤΑ ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας που αναµένεται να προωθηθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα είναι τα εξής:

Καθιέρωση εργοσήµου για την ένταξη στο ασφαλιστικόσύστηµα του οικόσιτου προσωπικού, των προσφερόντων υπηρεσίες κατ’οίκον, των εργατών του πρωτογενούς τοµέα και των περιστασιακά εργαζοµένων (σταδιακή υλοποίηση από το 3ο τρίµηνο του 2011 µε πλήρη εφαρµογή του θεσµού από 1/1/2012).

Επιβολή υψηλών προστίµων και κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας (πρόβλεψη για αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης µέχρι 10 ηµέρες, εφόσον απασχολεί ανασφάλιστους, αυστηρό πρόστιµο στην περίπτωση που παρά την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης στο ΙΚΑ από τον εργοδότη δεν καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό εισφορών).

Ενιαίος τρόπος πληρωµής αποδοχών και εισφορών µέσα από το διατραπεζικό σύστηµα (το νέο σύστηµα καταβολής των αποδοχών αρχίζει από 1/7/2011 καιεφαρµόζεται πλήρως από 1/1/2012).

Αναβάθµιση λειτουργίας του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (κατάθεση νοµοσχεδίου στη Βουλή εντός του µηνός).

Θεσµοθέτηση της κάρταςεργασίας µε στοχευµένηεφαρµογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας σε σχέση µε την αδήλωτη εργασία (εφαρµογή από 1/9/2011) και διασύνδεσή της µε την κοινή βάση δεδοµένων ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ (Σεπτέµβριος 2011).

Θεσµοθέτηση κινήτρουέκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (µέχρι 10% για το 2011) υπότην προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών εισφορών και ένταξη όλου του προσωπικού µιας επιχείρησης στο σύστηµα της κάρτας εργασίας. Βελτίωση αποτελεσµατικότητας ελέγχων µέσω ενιαίου συντονιστικού µηχανισµού ελέγχου στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (3ο τρίµηνο του 2011).

Ρύθµιση κεφαλαιοποιηµένων οφειλών παρελθόντων ετών υπό την προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Επέκταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του ΙΚΑ (ΟΠΣ) και ενίσχυση όλωντων µηχανογραφικών συστηµάτων των Ταµείων.

Μεταφορά της εποπτείας όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από 1/1/2012στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ΑΣφάλισης (ΝΑΤ, ταµεία υπουργείου Οικονοµικών, υπουργείου Εθνικής Αµυνας κ.λπ.).

Τονίζεται ότι το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την αναδιάρθρωση του ΣΕΠΕ, στο οποίο περιλαµβάνονται και σηµαντικές ασφαλιστικές διατάξεις, αναµένεται να ψηφιστεί εντός του Μαΐουαπό τη Βουλή. Επίσης, ότι το ΙΚΑ έχει σχεδιάσει εξονυχιστικούς πανελλαδικούς ελέγχους για τον έλεγχο της καταβολής των εισφορώναπό τις επιχειρήσεις.

http://www.tanea.gr/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s