Δεν έχουν πληρώσει ακόμα τους άνεργους απογραφείς του Μαίου.

Αδικαιολόγητη ταλαιπωρία εξακολουθούν να υφίστανται όλοι όσοι (στην πλειοψηφία τους άνεργοι) έλαβαν μέρος στην απογραφή πληθυσμού τον Μάιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τα δεδουλευμένα τους.
Μετά από… Συνέχεια

Advertisement