Ολα τα μέτρα σοκ για μισθούς συντάξεις και σσε …με το νέο μνημόνιο

Καργούνται οι οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΑΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Α) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Νόμος πλαίσιο για τα επικουρικά ταμεία με στόχο τη μείωση της
ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (600 εκ. ευρώ μείωση). Το μέτρο Συνέχεια

Advertisement