Υφυπουργός απασχολεί οικιακή βοηθό ανασφάλιστη εδώ και 12 χρόνια ?

Δείτε την ερώτηση μιας απελπισμένης προφανώς αλλοδαπής που απασχολείται όπως αναφέρει ως οικιακή βοηθός σε σπίτι υφυπουργού ! Και δεν φτάνει που την έχουν ανασφάλιστη της μείωσαν και το μισθό !!!!!

Συνέχεια