Μήπως οι δικαστές πρέπει να εξαιρέσουν της αποχής τα εργατικά !!

Δικαίωμα στην προστασία των δικαιωμάτων τους έχουν και οι δικαστές !

Ομως σε αυτή την δίκαια διεκδίκησή τους θα έπρεπε να εξαιρέσουν της αποχής τα εργατικά . Να τα δικάζουν και να δίνουν και τις αποφάσεις ! Συνέχεια

Advertisement