Δώρο Χριστουγέννων 2012 Πως θα δοθεί στον ιδιωτικό τομέα

Για του εργαζομένους στον Ιδιωτικό τομέα η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όλοι εργαζόμενοι που εργάζονται από 1 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου θα λάβουν στο σύνολο του το Δώρο Χριστουγέννων που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Όσοι εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία τους, είτε λόγο απόλυσης θα λάβουν ποσοστό του δώρου Χριστουγέννων .

Το Δώρο Χριστουγέννων στην παραπάνω περίπτωση υπολογίζεται με τον εξής τρόπο: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται πάντα μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους .Επίσης υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ΦΜΥ το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο Χριστουγέννων δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Οι ποινές στην περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων στην παραπάνω προθεσμία είναι η αυτόφωρη διαδικασία με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το πόσο δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

Advertisement