ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 27. 948 θέσεων

Δημόσια πρόσκληση – τη δεύτερη κατά σειρά- για τη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε δημόσιους φορείς της χώρας, δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ. Η πρόσκληση αφορά πεντάμηνη απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνέχεια

Advertisement