Μακροχρόνια άνεργοι που θα λαμβάνουν επίδομα 200 ευρώ από το 2014

Άνεργοι 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την δικαιούμενη τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέργου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών… Συνέχεια

Advertisement