Ο Άρειος Πάγος έκρινε νόμιμη την απόλυση στη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας

Σε μία απόφαση κόλαφο που καταπατεί τα δικαιώματα του κάθε εργαζόμενου, προχώρησε ο Άρειος Πάγος, κρίνοντας νόμιμη την απόλυση κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας. Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αγωγή 67χρονου ο οποίος ενώ ήταν σε αναρρωτική άδεια καταγγέλθηκε η εργασιακή του σύμβαση.

Συνέχεια

Advertisement

Αρειος Πάγος: Πως πληρώνεται η εργασία της Κυριακής

Το Εργατικό Τμήμα (Β2) του Αρείου Πάγου στην υπ’ αριθμ. 437/2014 απόφασή του έκρινε ότι όποιος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα τις Κυριακές, δικαιούται να λάβει για κάθε Κυριακή προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού του και εάν δεν του χορηγείται αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως σε άλλη ημέρα της εβδομάδας, δικαιούται επιπρόσθετα και το 1/25 του μισθού του.
 

Συνέχεια

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την ΕΤΕΡ!

Την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας πέτυχε με τη διαιτησία του  ΟΜΕΔ η ΕΤΕΡ. Πρόκειται για την πρώτη  απόφαση διαιτησίας του  ΟΜΕΔ με αριθμό 1 του 2014 και προβλέπει μεσοσταθμική μείωση 11,9%, διατηρώντας το ίδιο  πεδίο εφαρμογής για τα μέλη της ΕΤΕΡ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της προηγούμενης σύμβασης. Συνέχεια