ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ!!!

ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΤΑΡΩ ΚΑΙ ΣΑΝ ΘΕΜΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ!!!

ΑΞΙOΤΙΜΟΙ κοι,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πρωτοφανή ενέργεια ενός πρωτοβάθμιου σωματείου μέλους της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.
Στη Σ.Σ.Ε του 2007 παραβαίνοντας και καταπατώντας την νομολογία αλλά και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε συμφώνησαν με την διοίκηση στη Σ.Σ.Ε. 2007 την εξής ρύθμιση :

• ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΧΡΙ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 8 ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σας παραθέτω δε και τη σχετική νομολογία για να διαπιστώσετε και εσείς το μέγεθος ….

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Εγκύκλιος Β111795 27.6.97 ΟΑΕΔ ” Παροχές πρόσθετης σπουδαστικής άδειας”
Αναφορικά με το ποιες από τις ημέρες της πρόσθετης άδειας του άρθρου 2 του Ν 1346/83 είναι αυτές για τις οποίες υποχρεούται ο ΟΑΕΔ σε καταβολή παροχών στον εργαζόμενο μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή σας γνωρίζουμε ότι : Είναι δυνατή η καταβολή των παροχών και για τις τριάντα(30) εργάσιμες ημέρες, δηλαδή , πέραν των τακτικών ημερών των εξετάσεων και για τις ημέρες προετοιμασίας, εφόσον η προ των εξετάσεων άδεια απέχει λογικό χρόνο από αυτές. (ΔΕΝ Τόμος 54/1998 τεύχος 1283 σελ 182)
2) ΑΠΟΦΑΣΗ 33894/98 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ” συμπλήρωση της 31390/ 14.7.83 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση σπουδαστικής άδειας και στους μαθητές- σπουδαστές-φοιτητές που υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους” (ΦΕΚ 1276Β 23/12/98). Συμπληρώνουμε την υπ΄αριθμ 31930/83(ΔΕΝ 1996 σελ 797)1 απόφαση μας ως εξής: α) Στους εργαζόμενους μαθητές-σπουδαστές- φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιοδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό………..που απέχουν από την εργασία τους για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους χορηγείται πρόσθετη άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών κατ΄ ανώτατο όριο το χρόνο ανεξάρτητα από τον χρόνο απασχόλησης τους.
β) Η ως άνω άδεια χορηγείται και στους εργαζόμενους μαθητές-σπουδαστές- φοιτητές που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθούν, προσηυξημένη κατά δύο (2) έτη ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
ΕΓΣΣΕ 20002 Αδειες/16 Σπουδαστές-φοιτητές- μαθητές μισθωτοί και άδεια
Εκτός από την κανονική τους άδεια, οι εργαζόμενοι που είναι μαθητές-σπουδαστές- φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιοδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή μονάδων που εποπτεύονται με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό , δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους και πρόσθετη άδεια άνευ αποδοχών διάρκειας τριάντα (30) ημερών συνεχών ή διακεκομμένων κατ΄ έτος για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ( αρθρο2 Ν1346/83, τροποποιήθηκε με την ΕΓΣΣΕ 2.4.96, εκυρώθη με το άρθρο 22 Ν2556/97 ΔΕΝ 1997 σελ 119- και εν συνεχεία ΕΓΣΣΕ 18.5.98 , ΔΕΝ 1998 σελ 666) .
Την άδεια δικαιούνται να λάβουν όλοι οι σπουδαστές-φοιτητές- μαθητές χωρίς όριο ηλικίας ( ΕΓΣΣΕ 18.5.98) και ανεξαρτήτως συμπληρώσεως έτους υπηρεσίας (ΔΕΝ 1997 σελ38 και 1999 σελ 242).

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στον Δημόσιο Τομέα η άδεια είναι δύο (2) μέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
Όπως διαπιστώνεται και εσείς πουθενά δεν αναφέρεται συνάφεια με την ειδικότητα του εργαζομένου στην εταιρεία ,ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για απαγόρευση γνώσης. Η ενέργεια τους αυτή παίρνει μεγαλύτερη βαρύτητα γιατί ήταν σε γνώση τους η νομολογία και παρότι είχαν ενημερωθεί ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΑΝ :

• Την απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του 12/2006 ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΕ ΓΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΣΕ.

• Την απόφαση ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του 05/2007 ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΣΕ 2007 ΑΦΟΥ ΕΚΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Οι σωματειακές εκλογές που έγιναν πριν από μερικές μέρες δεν ευσταθούν ως δικαιολογία ότι δεν υπήρχε χρόνος (άλλωστε με πρακτικό συμφωνίας που υπογράφηκε κατά τη περίοδο των βουλευτικών εκλογών με ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΧΑΡΙΣΑΝΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΧΕ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙ)και επειδή οδεύουμε ολοταχώς για την καταγγελία της ΣΣΕ 2007 ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ-ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ .

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ
Υ.Γ.
Συγχωρέστε μου την ανωνυμία η οποία γίνεται για προφανής λόγους προστασίας μου.