ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ G700

posterG700_300dpiΣτις 5 Ιουνίου 2009 η «Γενιά των 700 ευρώ – G700» γράφτηκε στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μητρώο άνοιξε επίσημα στις 23 Ιουνίου 2008 και απευθύνεται α) σε όσους, δημόσιες αρχές, ΜΚΟ, κινήσεις πολιτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, επαγγελματίες λομπίστες κοκ, επιθυμούν να εγγραφούν με σκοπό τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται με στόχο να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, και β) στο κοινό που επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με τις ομάδες πίεσης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Στις δραστηριότητες αυτές, σύμφωνα με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (COM(2007)127τελικό της 21ης Μαρτίου 2007 και COM(2008)323 της 27ης Μαΐου 2008) συγκαταλέγονται: επαφές με μέλη ή υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, προετοιμασία, κυκλοφορία και δημοσιοποίηση επιστολών, ενημερωτικού υλικού ή επιχειρηματολογίας και γνωμοδοτικών εγγράφων, διοργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων ή δραστηριοτήτων προβολής (στα γραφεία ή αλλού) με στόχο την εκπροσώπηση συμφερόντων καθώς και δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο επίσημων διαβουλεύσεων για νομοθετικές προτάσεις είτε άλλων ανοικτών διαβουλεύσεων.

Για την καλύτερη επεξεργασία των θέσεων της Γενιάς των 700 ευρώ – G700 εν όψει των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, αλλά και τη μελλοντική εκπόνηση μελετών που αφορούν στα θέματα της γενιάς των 700 ευρώ συγκροτούμε Επιστημονικό Συμβούλιο και καλούμε όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους Διδάκτορες ή Διδάκτορες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να αποστείλουν email και βιογραφικό στο genia700@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στο σχετικό άρθρο (http://g700.blogspot.com/2009/08/g700.html)

Advertisement