Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου εκδόθηκαν και απεστάλησαν στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη 230 υπαλλήλων του κλάδου Κύριου Προσωπικού στον ανωτέρω φορέα. Συνέχεια

Advertisement

1.527 θέσεις με συμβάσεις έργου

Πακέτο 1.527 θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα σε φορείς του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ανάβοντας το πράσινο φως στους φορείς για την έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων (προκηρύξεων).

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το ΑΣΕΠ έχει αξιολογήσει συνολικά 1.392 φορείς, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την πρόσληψη 34.670 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Συνέχεια

2.584 ωρομίσθιοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Ενιαία προκήρυξη για την πρόσληψη 2.584 θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ανακαλώντας όλες τις προκηρύξεις που είχαν εκδοθεί στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού προέβη στην ανάκληση των προκηρύξεων έπειτα από δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενήργησε στα κείμενα των προκηρύξεων, διαπιστώνοντας ότι στην πλειονότητά τους ήταν αναιτιολόγητα, ενώ τα πρόσωπα που προτείνονταν ήταν πολλές φορές, στο σύνολό τους, όσα ήδη υπηρετούσαν ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και άτομα που συνδέονταν συγγενικά με μέλη των επιτροπών.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου: «Παρατηρήθηκαν σημαντικές αρρυθμίες, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν κατέστη δυνατό να προσαρμοσθούν στις νέες απαιτήσεις, να υπερβούν πρακτικές και αγκυλώσεις του παρελθόντος και να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας».

Η ανάκληση των προκηρύξεων είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε υπηρεσίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς έκλεισαν αρκετοί από αυτούς επειδή έληξαν οι συμβάσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων, ενώ υπολογίζεται ότι θα παραμείνουν κλειστοί για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες έως ότου προσληφθεί το ωρομίσθιο προσωπικό.

Σύμφωνα πάντως με τη νέα ενιαία προκήρυξη που ετοιμάζει το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα εκδοθεί εντός της εβδομάδας, οι 2.584 άτομα έκτακτου προσωπικού θα προσληφθούν με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 810 προσλήψεις θα αφορούν έκτακτο και τεχνικό προσωπικό των αρχαιολογικών έργων, ανασκαφών και αναστηλώσεων, τους συντηρητές και τους μηχανικούς με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 1.390 ώρες.

Οι υπόλοιπες 1.774 προσλήψεις θα αφορούν έκτακτο προσωπικό που θα απασχοληθεί για 660 ώρες, δηλαδή 4 μήνες.

Η έκδοση της ενιαίας προκήρυξης θα συνοδευτεί ταυτόχρονα και με ειδικό μηχανογραφικό πρόγραμμα εισαγωγής των στοιχείων για την απόλυτη εφαρμογή των κριτηρίων του Ν. 2190/1994.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως στο υπουργείο Πολιτισμού καταγράφονται στην παρούσα φάση περίπου 4.200 κενές οργανικές θέσεις και αναμένεται σταδιακά το υπουργείο να προχωρήσει στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη και το δυσμενές δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=37&artId=4555897

ΦΕΚ και προθεσμίες για τους 2.987 νοσηλευτές…

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=9390841

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων από χιλιάδες πτυχιούχους και αποφοίτους Λυκείου, που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις 2.987 θέσεις στην Υγεία.

Η προκήρυξη 7Κ/2009 για το νοσηλευτικό προσωπικό αναμένεται να κυκλοφορήσει από μέρα σε μέρα στο ΦΕΚ 457/29-12-2009, ενώ η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα ξεκινήσει στις 20 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 8 Φεβρουαρίου.

Στις 12 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση 19 διοικητικών θέσεων στην ίδια την Ανεξάρτητη Αρχή (6Κ/2009). Συνέχεια

Τι αλλάζει στο σύστημα προσλήψεων στο Δημόσιο

Κατατέθηκε χθες, στη Βουλή, από τον υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γ. Ραγκούση, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο και την καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τις κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στο προσχέδιο που δόθηκε πριν από λίγο καιρό στη δημοσιότητα και μετά τις προτάσεις – σχόλια που υποβλήθηκαν από φορείς και ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης (170.000 επισκέψεις στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών):

– Παρατείνονται οι συμβάσεις έργου έως 30 Απριλίου 2010 για τις υπηρεσίες, στις οποίες οι συμβασιούχοι έργου αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του προσωπικού τους.

Ειδικά για δήμους και νομαρχίες, θα μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις έργου μέχρι το τέλος του 2011, ακόμη κι αν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, προκειμένου να μην υπάρξουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους (π.χ. στον τομέα της καθαριότητας).

– Διατηρείται η συνάφεια στους μεταπτυχιακούς τίτλους, μέχρις ότου καταρτιστεί νέος νόμος το επόμενο έτος (2010).

Θα προσμετράται και ο δεύτερος τίτλος μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών σε ποσοστό 30%, σε σχέση με τα μόρια του πρώτου τίτλου.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διδακτορικό σε συναφές αντικείμενο, ο υποψήφιος θα λαμβάνει 400 μόρια, ενώ, όπου δεν υπάρχει συνάφεια, 200 μόρια. Για το μεταπτυχιακό με συναφές αντικείμενο, 200 μόρια και χωρίς συναφές αντικείμενο 100 μόρια.

– Θα μοριοδοτούνται τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με 50 μονάδες ανά τέκνο.

– Η συνέντευξη θα επιτρέπεται μόνο για θέσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια ζωής ανθρώπων (π.χ. ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας), μεταξύ των επιτυχόντων, προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των ατόμων αυτών. Η απόφαση θα λαμβάνεται από το ΑΣΕΠ.

– Η εμπειρία θα υπολογίζεται με 7 μονάδες ανά μήνα (για 60 μήνες 420 μονάδες).

– Θα παραμείνει ο συντελεστής 3 για το τεστ δεξιοτήτων.

– Ενστάσεις εναντίον της διαδικασίας πρόσληψης στο Λιμενικό, την Πυροσβεστική και τους ειδικούς φρουρούς, θα εξετάζονται από το ΑΣΕΠ.

Θεσπίζεται αναδρομικά δυνατότητα ενστάσεων στη δημοτική αστυνομία, μέσω ΑΣΕΠ.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται άρθρο για τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κατάρτιση του πρώτου Κώδικα Προσλήψεων, ο οποίος, όπως είπε ο κ. Ραγκούσης, αναμένεται να είναι έτοιμος εντός του 2010.

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1750068

Το χρονοδιάγραμμα για νοσηλευτές – γιατρούς

Το χρονοδιάγραμμα για νοσηλευτές - γιατρούς

Η προκήρυξη πρόσληψης 3.127 νοσηλευτών και 1.700 γιατρών θα είναι οι πρώτοι διαγωνισμοί που θα διενεργήσει το ΑΣΕΠ εντός του Δεκεμβρίου, καθώς οι επείγουσες ανάγκες των νοσοκομείων σε προσωπικό και η σωστή λειτουργία του προγράμματος εφημεριών επιβάλλουν την άμεση κάλυψη των θέσεων.

Το χρονοδιάγραμμα για νοσηλευτές - γιατρούς

Μετά τους διαγωνισμούς στην υγεία, αναμένεται να εκδοθεί η μεγάλη προκήρυξη για τους Διοικητικού-Τεχνικού, η οποία με τα αιτήματα που έχει συγκεντρώσει έχει φτάσει τις 774 θέσεις (πρώην 6Κ).

Σε εκκρεμότητα βρίσκονται δεκάδες προκηρύξεις δήμων και φορέων τους, που «πιέζουν» για ΦΕΚ έως το τέλος του έτους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
2.027εποχικοί στα Jumboκαι μόνιμοι σε σούπερ μάρκετ

Το Jumbo, η μεγαλύτερη αλυσίδα παιχνιδιών, επιλέγει το προσωπικό της από τους εποχικούς των Χριστουγέννων και του Πάσχα

ΕΠΟΧΙΚΟΙ
449 νέες θέσεις εργασίας σε 95 φορείς

ΠΑΡΤ ΤΑΪΜ
Νέες εγκρίσεις για 650 θέσεις σε 41 δήμους
Αναλυτικοί πίνακεςανά φορέα και ειδικότητα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
138 υποτροφίες και 65 θέσεις για μεταπτυχιακά

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=8354837


To Σχέδιο Νόμου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις προσλήψεις στο δημόσιο που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση

Αναλυτικά το νομοσχέδιο:

Άρθρο 1

Έκταση εφαρμογής

1.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του Ν.2190/94, ως ισχύει, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65Α) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101Α ) .Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης :

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μεικτών επιχειρήσεων τους, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/97.

Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε).

Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Δ.Σ ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.

Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί στους οποίους το ελληνικό δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314/Α).

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για το ακόλουθο προσωπικό:

α. Το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της

β. Το μόνιμο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας

γ. Το προσωπικό των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών

δ. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών εφόσον η μισθοδοσία τους βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό πλην των κληρικών και των φερόντων το ιερατικό σχήμα,

ε. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών με εξαίρεση τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και το επιτοπίως προσλαμβανόμενο προσωπικό του κλάδου της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου

στ. το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Προσωπικό του Πειραματικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.) Αττικής

ζ. Το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το προσωπικό του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το προσωπικό που ασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά

η. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.)

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τη διαδικασία πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού, στους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταργείται., με εξαίρεση τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 , καθώς και τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Διορισμός συγγενών προσωπικού του ΥΕΘΑ ΓΕΣ ΓΕΑ ΓΕΝ θανόντων ή τραυματισθέντων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.1911/1990 – ΦΕΚ 166 τ.Α΄11-12-1990, ως ισχύει

β. Διορισμός συγγενών εργαζομένων στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, αποβιωσάντων κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2266/94- όπως ισχύει.

γ. Διορισμός συγγενών θανόντων εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3624/2007 -ΦΕΚ 289.Α΄

δ. Διορισμός συγγενών προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Υπ. Δημόσιας Τάξης) σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας συνεπεία τραυματισμού, αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής σύμφωνα με τον Ν. 2452/1996 -ΦΕΚ 283 Α.

Άρθρο 2

Κατάργηση της προσαύξησης μοριοδότησης λόγω εμπειρίας

1. Οι διατάξεις των εδαφίων από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β΄ της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α) όπως είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3320/05(ΦΕΚ 48Α), με τις οποίες ρυθμίζεται η προσαύξηση της μοριοδότησης λόγω εμπειρίας, καταργούνται.

2. Οι διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν.3320/05, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3613/07 (ΦΕΚ 263Α), καθώς και οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν.3320/05, καταργούνται.

Άρθρο 3

Κατάργηση του κριτηρίου της συνέντευξης

1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3320/05, με την οποία προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2190/94 κριτήριο «Ε. Συνέντευξη» καταργείται.

2. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής ή πρόσληψης προσωπικού, με εξαίρεση την περίπτωση πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του άρθρου 103, παρ. 3 του Συντάγματος (άρθρο 19 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει), καταργούνται.

Άρθρο 4

Επαναρυθμίσεις για τη μοριοδότηση υποψηφίων

1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Κατά τέσσερις (4) μονάδες για διδακτορικό τίτλο

β. Κατά δύο (2) μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης»

2. Η περίπτωση ι. της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.»

3. Οι περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/94, όπως ισχύουν, καταργούνται.

4. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220Α), αντικαθίσταται ως εξής:

«Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110)».

5. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002, με την οποία μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων ή σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ, σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης, καταργείται.

6. Οι διατάξεις του πέμπτου, έκτου, έβδομου, όγδοου και ένατου εδαφίου, της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 ,αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ

Διδακτορικό δίπλωμα: τετρακόσιες (400) μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης : διακόσιες (200) μονάδες.»

7. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης «Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης» της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: επτά (7) μονάδες ανά μήνα.»

Άρθρο 5

Επανακαθορισμός εμπειρίας για διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού

Η παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263/08) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα, η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη ως βαθμολογούμενο κριτήριο.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που κατά τον οργανισμό ή κανονισμό του οικείου φορέα, η εμπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισμού, καθώς και εκείνες για τις οποίες προβλέπεται ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης.»

Άρθρο 6

Τεστ δεξιοτήτων

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.2190/94, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3051/02 και την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3320/05, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο βαθμός της ειδικής γραπτής εξέτασης ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοση των αποτελεσμάτων και λαμβάνεται υπόψη με ρητή αναφορά στις εκάστοτε προκηρύξεις. Για τους υποψηφίους που τυχόν θα συμμετάσχουν σε δύο ή και περισσότερες εξετάσεις ισχύει ο βαθμός της τελευταίας εξέτασης.

Η διαδικασία της ειδικής γραπτής εξέτασης διενεργείται μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν έχουν όσοι κατά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης , κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κλίμακα βαθμολογίας της εξέτασης αυτής είναι από τον μηδέν (0) έως το εκατό (100).»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.2190/94, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3051/02, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή τέσσερα (4) και προσαυξάνει αντιστοίχως τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου.»

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως προσετέθη με το άρθρο 20, παρ. 12γ του Ν.2738/99 (ΦΕΚ 180/Α) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, επίσης η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του άρθρου 14, παρ. 1 , πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».

2. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 1 (Χρόνος ανεργίας) της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και εβδομήντα πέντε (75) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες».

3. Η διάταξη της περίπτωσης 4 (Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση».

4. Η διάταξη της περίπτωσης 5 (Ηλικία) της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

5. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 6 (Εμπειρία) της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τους πρώτους δώδεκα μήνες : πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: επτά (7) μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: εννέα (9) μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: οκτώ (8) μονάδες ανά μήνα

Για τους επόμενους δώδεκα μήνες: πέντε (5) μονάδες ανά μήνα.»

6. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 6 (Εμπειρία) της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 καταργείται.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΑΣΕΠ, εξειδικεύονται, ανά υπηρεσία ή φορέα. οι εποχικές ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους.

Άρθρο 8

Συμβάσεις έργου

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου:

α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραμματειακής εξυπηρέτησης, του φορέα.

β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισμού ή κανονισμού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης με αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 Ν. 2190/94, όπως ισχύει.

2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εξαιρείται το ιατρικό προσωπικό, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους οποίους η κατάρτιση συμβάσεων έργου, προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η παρ. 2. του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.»

Άρθρο 9

Διορισμός διακριθέντων αθλητών

1. Αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα , διορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητή, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού είναι:

Α. 1η έως 3η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Β. 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών – γυναικών.

Γ. 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών – γυναικών.

Δ. 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες ανδρών γυναικών.

Ε. Η επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών –γυναικών, εφήβων – νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

Δικαίωμα διορισμού αποκτούν και αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς αγώνες καθώς και στους υπό τα στοιχεία, Β, Γ και Δ ανωτέρω αγώνες. Οι εν λόγω αθλητές επιτρέπεται να διορίζονται και σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν.

Εξαιρούνται οι επαγγελματίες αθλητές που επιτυγχάνουν νίκη κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό των αθλητών, είναι να έχουν διακόψει αποδεδειγμένα την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους για διορισμό. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια των όσων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση , ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισμός τους, επιφυλασσομένης της ποινικής και αστικής ευθύνης τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης.

Δεν διορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αθλητής ο οποίος τιμωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ. Σε περίπτωση που η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί μετά τον διορισμό τότε ο διορισμός αυτός ανακαλείται.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίζονται οι φορείς διορισμού, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

4. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών που πέτυχαν διάκριση μέχρι και την 31/12/ 2009 , γίνεται βάσει των διατάξεων του Ν.2725/99, καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. 24344/9-6-2009 (ΦΕΚ 1182/Β/17-6-2009), όπως ισχύουν. Ο διορισμός τους γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς τον περιορισμό που προβλέπεται στην παρ. 12α του άρθρου 18 του Ν.3708/08 (ΦΕΚ 210Α), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του Ν.3773/09 (120Α), υπό .την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, που θα διαπιστώνεται όπως ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος.

Η ισχύς των παραγράφων 1, και 2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 10

Ανάκληση προκηρύξεων

Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων που εκδόθηκαν από την 4η Οκτωβρίου 2009 και εφεξής ανακαλούνται και οι σχετικές διαδικασίες ματαιώνονται. Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων επαναπροκηρύσσεται εφαρμοζομένων κατά περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 7 του νόμου αυτού.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν πρότασης του ΑΣΕΠ είναι δυνατόν: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, από την ημερομηνία δημοσίευσής του και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010 και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει, και πάντως σε καμία περίπτωση μετά την 31-12-2010.

Οι ανωτέρω αποφάσεις εκδίδονται κατόπιν αιτήματος της οικείας υπηρεσίας ή φορέα που υποβάλλεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οριστικά αποτελέσματα για 545 θέσεις σε υπηρεσίες υπουργείων

http://troktiko.blogspot.com/2009/11/545.html
Εκδόθηκαν και καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 545 θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) διαφόρων…

ειδικοτήτων των υπηρεσιών του πρώην υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του πρώην υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης (Προκήρυξη 1Γ/2008-ΦΕΚ 461/11.9.2008/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες στη γραπτή εξέταση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ…

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει στις 23.11.2009.

Επίσης, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Ε/2008 (ΦΕΚ 295/26.06.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του τέως υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία προκηρύχθηκε στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανογράφηση & Πληροφορική» [κωδικός θέσης:20002].

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

http://www.asep.gr/asep/site/home.csp

3.168 θέσεις με προθεσμία – 2.322 για ΦΕΚ

3.168 θέσεις με προθεσμία - 2.322 για ΦΕΚ

Το ΑΣΕΠ έστειλε την περασμένη εβδομάδα για ΦΕΚ τις δύο προκηρύξεις, προκειμένου να εκδοθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Η προκήρυξη της Υγείας (7Κ/2009) θα δημοσιευτεί πρώτη, καθώς οι επιτακτικές ανάγκες των νοσοκομείων σε προσωπικό καθιστούν αναγκαία την άμεση πρόσληψη υπαλλήλων.

Η δεύτερη προκήρυξη των 598 θέσεων (6Κ/2009) αφορά κυρίως προσλήψεις στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Πολιτισμού – Τουρισμού, αλλά και στα υπουργεία Παιδείας και Υγείας, την ΥΠΑ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ορισμένα ΑΕΙ και ΤΕΙ, την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας κ.λπ.

ΔΗΜΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ
Τα σενάρια για τους ανέργους

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Καταργείται το σώμα της Αγροφυλακής

Τέλος στη συνέντευξη για τους ΕΠ.ΟΠ.
Οι αιτήσεις για Ναυτικό – Αεροπορία και ποιες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προθεσμίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΥΡΩΠΗ
Θέσεις και καθηγητές σε επτά χώρες

ΚΕΠ
Νοέμβριο ο διαγωνισμός για 300 θέσεις

ΕΠΟΧΙΚΟΙ
621 προσλήψεις για 139 φορείς

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Θέσεις από ΟΑΕΔ και μικρές αγγελίες

Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

ΜΟΝΙΜΟΙ

 • 76 διαγωνισμοί για την πρόσληψη 3.168 μόνιμων υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς είναι σε εξέλιξη αυτή την εβδομάδα. Οι διαγωνισμοί αυτοί διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν 411 θέσεις σε 61 δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, 1.860 θέσεις γιατρών στο ΙΚΑ, 743 θέσεις δημοτικών αστυνόμων σε δήμους ανά την επικράτεια, 20 θέσεις σε νοσοκομεία, 20 θέσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 80 στην ΕΑΒ, 15 στο ΕΙΝ, 7 στην Τράπεζα της Ελλάδας, από 6 στην ΕΠΕΙΑ και στο ΙΣΕΕ κ.λπ. Οι αιτήσεις για τους περισσότερους διαγωνισμούς «τρέχουν» έως τα τέλη του μήνα, ενώ άμεσα πρόκειται να οριστεί η προθεσμία για τον διαγωνισμό στο ΙΚΑ.
 • 598 θέσεις τακτικού προσωπικού σε 47 ειδικότητες (κυρίως διοικητικές και τεχνικές) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει η προκήρυξη 6Κ/2009 του ΑΣΕΠ που αναμένεται να πάρει ΦΕΚ έως τα τέλη Οκτωβρίου. (σελ. 8-9)
 • 1.727 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στο Αρεταίειο και στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο περιλαμβάνει η προκήρυξη 7Κ/2009 που έστειλε το ΑΣΕΠ για ΦΕΚ την περασμένη εβδομάδα.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

 • Ετοιμάζεται η νέα προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην ειδικότητα Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕΠ. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1889/4-9-2009 (Τεύχος Β) η σύσταση 300 θέσεων μόνιμου προσωπικού του κλάδου στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.
 • Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου «κληρώνει» για το πρόγραμμα απασχόλησης 20.000 ανέργων για τρία χρόνια στους δήμους και τις κοινότητες όλης της χώρας, καθώς η νέα ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα γνωστοποιήσει τις προθέσεις της στην ΚΕΔΚΕ.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

 • 704 θέσεις εποχικής απασχόλησης εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, με πιο δημοφιλείς τους διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (19 θέσεις), του Δήμου Κηφισιάς (78 θέσεις) και του Αθλητικού Οργανισμού Ν. Ιωνίας (30 θέσεις). Διαγωνισμούς για 621 εποχικές θέσεις έχουν προκηρύξει 139 φορείς του δημόσιου τομέα.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=7196831

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 598 θέσεις στο δημόσιο

Απεστάλη από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2009 προκήρυξη, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 598 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα.

Οι θέσεις ανά Νομαρχία, φορέα και κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

www.asep.gr

3.383 μόνιμες θέσεις σε δήμους και στο ΙΚΑ

3.383 μόνιμες θέσεις σε δήμους και στο ΙΚΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών στον διαγωνισμό για τις 743 θέσεις ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε 69 Δήμους όλης της επικράτειας, ενώ η προθεσμία λήγει στις 26 Οκτωβρίου.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ

3.383 μόνιμες θέσεις σε δήμους και στο ΙΚΑ

Ανοίγει ο δρόμος της μονιμοποίησης 1.860 Γιατρών και Οδοντιάτρων του ΙΚΑ, μετά τη δημοσίευση από το Εθνικό Τυπογραφείο της τροποποίησης της αρχικής προκήρυξης, που αφαιρεί τις 140 θέσεις, που θα καλυφθούν από τις κατηγορίες προσωπικού που υπάγονται στον Ν.2643/1998. Η νέα κατανομή των θέσεων και τα «μυστικά» του διορισμού.

ΕΡΕΥΝΑ
Το προφίλ των μεταναστών στην αγορά εργασίας

ΑΕΙ – ΤΕΙ
Επαγγελματικά δικαιώματα σε δύο πτυχία

Με δύο ΠΔ ξεκαθαρίζει το τοπίο για το πού δικαιούνται να απασχοληθούν οι πτυχιούχοι Κοινωνιολογίας ΑΕΙ και Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφορικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πάτρας

ΠΙΝΑΚΕΣ
Ολοι οι φορείς, οι θέσεις και  οι ειδικότητες

ΕΥΡΩΠΗ
Θέσεις για οικονομικούς αναλυτές και στατιστικολόγους σε 6 χώρες

Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

ΜΟΝΙΜΟΙ

 • 99 διαγωνισμοί για την πρόσληψη 3.383 μόνιμων υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς είναι σε εξέλιξη αυτήν την εβδομάδα. Αυτοί οι διαγωνισμοί διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα και αφορούν 684 θέσεις σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, 19 θέσεις σε νοσοκομεία, 20 θέσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 22 στην ΕΛΤΕ, 80 στην ΕΑΒ, 7 στην Τράπεζα της Ελλάδος, 5 στον Συνήγορο του Πολίτη κ.λπ. Ηδη ο ένας μετά τον άλλον οι φορείς αρχίζουν να δέχονται και πάλι αιτήσεις, μετά τη διακοπή που προκάλεσε η προεκλογική περίοδος.
 • 743 θέσεις στην Αστυνομία Δήμων θα διεκδικήσουν για ακόμη δέκα εργάσιμες χιλιάδες υποψήφιοι από τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αφορούν δήμους όλης της χώρας, ενώ μόνο στην Αττική θα προσληφθούν 567 Δημοτικοί Αστυνόμοι. (Σελ. 10-11)

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

 • 593 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε 23 φορείς του Δημοσίου θα πάρουν ΦΕΚ αυτήν την εβδομάδα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο άλλος μεγάλος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 1.722 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε φορείς υγείας όλης της χώρας.
 • 1.860 θέσεις γιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα προσόντα της προκήρυξης, η τροποποίηση της οποίας πήρε ΦΕΚ την περασμένη Παρασκευή. Οι υπόλοιπες 140 θέσεις θα καλυφθούν από κατηγορίες προσωπικού που υπάγονται στον Ν. 2643/1998.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

 • 365 θέσεις εποχικής απασχόλησης εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, με πιο δημοφιλείς τους διαγωνισμούς του Δήμου Ν. Ιωνίας (30 θέσεις) και του Δήμου Κηφισιάς (78 θέσεις).

ΕΡΕΥΝΑ

 • Αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας ή των χαμηλών αμοιβών έρχονται συχνά οι μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το χαμηλό μορφωτικό τους επίπεδο -ένας στους δύο έχει πάει σχολείο- τους ωθεί συχνά σε δουλειές πρόσκαιρες, δύσκολες και κακοπληρωμένες.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=6964817

1.200 προσλήψεις για μονίμους σε 117 πόλεις

1.200 προσλήψεις για μονίμους σε 117 πόλεις

Ετσι, οι ενδιαφερόμενοι από την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμοι σε 117 πόλεις για υποβολή αιτήσεων για 834 προκηρυγμένες θέσεις μέσα στις νέες προθεσμίες, αλλά και για τις 366 προσλήψεις που έρχονται.

1.200 προσλήψεις για μονίμους σε 117 πόλεις

Αθήνα, Αγιοι Ανάργυροι, Κερατσίνι, Χαλάνδρι, Κως, Ρόδος, Ηράκλειο, Σχηματάρι, Πάτρα, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολη είναι πόλεις που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό θέσεων.

Εως 5 Οκτωβρίου αιτήσεις για επαγγελματίες οπλίτες
Πέντε εργάσιμες ημέρες απομένουν στους υποψηφίους για τις 1.800 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία, στο Ναυτικό και στη Στρατολογία για να αποστείλουν την αίτησή τους μέσω ΕΛΤΑ.

Αστυνομία Δήημων
Ξεκινά τη Δευτέρα 5/10 η προθεσμία για τις 743 θέσεις αστυνομικών

Οι θέσεις σ’ αυτόο το τεύχος

ΜΟΝΙΜΟΙ

 • 834 θέσεις τακτικού προσωπικού σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς θα «ανοίξουν» από την ερχόμενη εβδομάδα σε 79 διαγωνισμούς που διεξάγει το ΑΣΕΠ και είχαν «παγώσει» εξαιτίας των εκλογών. Οι διαγωνισμοί αυτοί διεξάγονται σε 117 πόλεις της χώρας και αφορούν θέσεις σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και άλλες θέσεις στον Συνήγορο του Πολίτη, στην ΕΠΕΙΑ, στο ΕΙΝ, στην ΕΑΒ, στο ΕΚΕΔΙ κ.λπ.
 • «Αντίστροφη μέτρηση» για τις 743 θέσεις Δημοτικών Αστυνόμων. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 5 Οκτωβρίου και αναμένεται να λάβουν μέρος πάνω από 3.000 υποψήφιοι.
 • Εως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για 1.800 θέσεις Επαγγελματιών Οπλιτών που προκήρυξαν τα Γενικά Επιτελεία. Πρόκειται για 900 θέσεις στην Π. Αεροπορία, 700 θέσεις στο Π. Ναυτικό και 200 στη Στρατονομία.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

 • Ερχονται 366 προσλήψεις σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, στους Αγίους Αναργύρους, στο Κερατσίνι, το Χαλάνδρι, στην Κω, τη Ρόδο, στο Ηράκλειο, το Σχηματάρι, στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Οι προκηρύξεις των νέων θέσεων θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
 • 24 υπαλλήλους στην ειδικότητα Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών και στις εκπαιδευτικές κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ θα προσλάβει το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων (Κ.Ε.Π.Π.Α.) του Υπουργείου Εξωτερικών μέσα στο επόμενο τρίμηνο.
 • Σε αναμονή βρίσκονται οι δύο μεγάλοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ για 593 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε 23 φορείς και 1.722 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε φορείς Υγείας όλης της χώρας. Την τύχη τους θα κρίνουν οι νέες ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων και φορέων που θα προκύψουν μετά την εκλογική αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου.

ΕΠΟΧΙΚΟΙ

 • 463 θέσεις εποχικής απασχόλησης εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ την προηγούμενη εβδομάδα, με πιο δημοφιλείς τους διαγωνισμούς του Δήμου Αμπελακίων (26 θέσεις) και του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Γεώργιος Χανίων (16 θέσεις). Η 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους θα «τρέξει» αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=6482875

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 92 θέσεις τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2008 (ΦΕΚ 508/06.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν 92 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στους παρακάτω φορείς και υπηρεσίες:

 • Υπουργείο Ανάπτυξης (Ε.Φ.Ε.Τ.)
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.)
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς–Ιωαννίνων
 • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης
 • Αρεταίειο Νοσοκομείο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ιονίων Νήσων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ΄Ιδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας
 • Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
 • Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ν.Α.Τ.)
 • Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου)
 • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσηλευτικά Ιδρύματα)
 • Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.)

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΕΠ και στάλθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση

http://www.enet.gr/?i=portofoli.el.home&id=78630

62 νέες προκηρύξεις μετά τις εκλογές

H προκήρυξη των εκλογών δεν μετέθεσε μόνο τις προθεσμίες των ανοιχτών διαγωνισμών για προσλήψεις, αλλά και την έκδοση νέων προκηρύξεων. Ετσι έτοιμες για καταχώριση στο ΦΕΚ, μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, είναι 60 προκηρύξεις σε δήμους, που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, και δύο προκηρύξεις που θα εκδώσει το ίδιο το ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά την προεκλογική περίοδο να ετοιμάζονται για 336 προσλήψεις με έλεγχο του ΑΣΕΠ στους Αγίους Αναργύρους, στην Πάτρα, στη Ρόδο και σε άλλες πόλεις, για 1.722 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και 593 θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 23 φορείς του Δημοσίου.

62 νέες προκηρύξεις μετά τις εκλογές

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αρχισε η υποβολή αιτήσεων για 1.800 επαγγελματίες οπλίτες

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
«Πάγωσαν» και οι προθεσμίες για ενστάσεις

ΕΠΟΧΙΚΟΙ
Αναμονή για 800 θέσεις με σύμβαση

ΦΥΛΑΚΕΣ
93 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=6040815

Προσλήψεις στο δημόσιο

Προσλήψεις στον ΟΓΑ .

Agroschannel‎πριν από 54 λεπτά‎
Στην πρόσληψη 160 συμβασιούχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου έως δύο χρόνια προχωρά ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

Στον αέρα σημαντικά νομοσχέδια και προσλήψεις λόγω εκλογών

Ακρίτας‎πριν από 8 λεπτά‎
Σημαντικές ρυθμίσεις που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση μένουν πλέον στα χαρτιά, λόγω της διάλυσης της Βουλής. Μεταξύ αυτών, η πολύκροτη απόσυρση των ΙΧ,

Προσλήψεις 736 ατόμων για δημοτικοί αστυνομικοί

Hellenic Business‎πριν από 3 ώρες‎
Με 736 δημοτικούς αστυνομικούς ενισχύονται 69 δήμοι της χώρας. Δέκα περιφέρειες έχουν εκδώσει τις προκηρύξεις τους, με τις οποίες ζητούν την πρόσληψη

(Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΥΗΣ

Αθηναικο Πρακτορείο Ειδήσεων‎πριν από 18 ώρες‎
Αρκεί να σας πω ότι μόνο στο Μετρό τις τελευταίες μέρες έχουμε 400 προσλήψεις και 1200 προσλήψεις μόλις τώρα στον ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα έχουμε και 9,5

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Nαυτεμπορικη‎04 Σεπ 2009‎
Την πρόσληψη 403 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων, 317 εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, 57 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16-Μουσικής και 68

Aναστέλλονται λόγω εκλογών οι προσλήψεις σε δημόσιο και δήμους

Με την επίσημη  προκήρυξη των εκλογών  θα ανασταλούν όλες οι διαδικασίες διαγωνισμών για πρoσλήψεις στο δημόσιο και τους δήμους .

 • ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα προκήρυξης 1Ε/2008

  Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Ε/2008 (ΦΕΚ 295/26.06.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ που αφορούν την πλήρωση 2 θέσεων τριετούς θητείας (με δυνατότητα ανανέωσης), οι οποίες προκηρύχθηκαν ανά μία στους κλάδους/ειδικότητες: α) «Ελεγκτής Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής» [κωδικός θέσης:50001] στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Νομαρχίας Αθηνών και β) «ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων Παθολόγου» [κωδικός θέσης:70001] στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς της Νομαρχίας Πειραιώς.

  Οι σχετικοί πίνακες έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

  Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Τρίτη 08.09.2009 έως και την πάροδο της Πέμπτης 17.09.2009.

  Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την επί της ουσίας κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/09/03/1710193.htm

  Θέματα για προσλήψεις στο δημόσιο


  Όπως τονίζουν δύο εξ αυτών μιλώντας στην «ΕΡΕΥΝΑ», έπρεπε να γίνουν με διαφανείς διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ και όχι μέσω του ΟΑΕΔ και μάλιστα χωρίς να

  Προσλήψεις στο δημόσιο

  350 δήμαρχοι κατά των 20.000 προσλήψεων ανέργων στους ΟΤΑ

  Τα Νέα Οnline‎πριν από 3 ώρες‎
  Την αντίδρασή της στις «ρουσφετολογικές- προεκλογικές προσλήψεις» – όπως τις χαρακτηρίζει- εξέφρασε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους δήμους

  1.800 προσλήψεις σε Αεροπορία, Ναυτικό, Στρατολογία

  Τα Νέα Οnline‎πριν από 4 ώρες‎
  Την πρόσληψη 200 Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ανδρών και γυναικών, στο Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων, 700 στο Πολεμικό Ναυτικό και 900 στην

  Επιδημία αδιαφανών προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ

  Ελευθεροτυπία‎01 Σεπ 2009‎
  Εκτός από τις 60.000 ρουσφετολογικές προσλήψεις επιδοτούμενων ανέργων στο Δημόσιο, η κυβέρνηση προχωρά και σε 1.695 τακτοποιήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και

  Προσλήψεις ΕΠ.ΟΠ. με άρωμα εκλογών

  Έθνος‎01 Σεπ 2009‎
  Αιφνιδιαστικά αργά χθες το βράδυ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Επιτελείου (www.geetha.mil.gr) προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 200 Επαγγελματιών

  Προσλήψεις εκπαιδευτών στα ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου

  Η Γνώμη‎πριν από 36 λεπτά‎
  Tα ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης και Διδυμοτείχου καλούν τους ενδιαφερόμενους – υποψηφίους προς πρόσληψη εκπαιδευτές, για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης του

  Προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών

  DigitalCrete.gr‎01 Σεπ 2009‎
  Προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία των Δήμων Πλατανιά, Νέας Κυδωνίας, Γαζίου, Μαλίων και Σητείας, ανακοίνωσε χθες η Περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα στην

  Επεκτείνεται και για τον Σεπτέμβριο το πρόγραμμα επιδότησης

  Εξπρές‎πριν από 1 ώρα‎
  Η επιδότηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου είχε ως αποτέλεσμα τη στήριξη 38.000 θέσεων εργασίας. Ειδικότερα, η υπουργός Απασχόλησης τόνισε ότι

  15.000 + 2.000 θέσεις για ανέργους σε υπηρεσίες δήμων και νομαρχιών

  Τα Νέα Οnline‎πριν από 18 ώρες‎
  Στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των θέσεων εργασίας, επιλέγοντας από τις λίστες ανέργων που διαθέτει.

  Κόντρα δήμων – ΟΑΕΔ για τις 20.000 προσλήψεις ανέργων

  SΟS για εργασιακά δικαιώματα

  Έθνος‎πριν από 21 λεπτά‎
  κατηγορεί την εργοδοτική πλευρά πως χρησιμοποιεί ως πρόσχημα την κρίση για «να ισοπεδώσει τις εργασιακές σχέσεις» και ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων.

  Χαμηλά τα τουριστικά έσοδα – χαμηλότερα τα δικαιώματα

  Ελευθεροτυπία‎πριν από 9 λεπτά‎
  και την ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις», σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας εργαζομένων στον επισιτισμό-τουρισμό, Λ. Καραθανάση. Να σημειωθεί,

  Παγκοσμιοποιήση και εργασία

  Capital.gr‎πριν από 1 ώρα‎
  Η επέλαση της παγκοσμιοποίησης συνοδεύεται, εξάλλου, από μία αυξανόμενη κατανόηση του γεγονότος πως το μέλλον της εργασίας εξαρτάται όλο και περισσότερο από

  (Ξένη δημοσίευση)-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΗΣ

  Αθηναικο Πρακτορείο Ειδήσεων‎πριν από 18 ώρες‎
  Πρόκειται για εργασίες τακτικές όπως ο έλεγχος των δικαιολογητικών και για τις εργασίες αυτές προκηρύσσονται συμβάσεις έργου. Δηλαδή συμβάσεις μαϊμού

  ΟΚΤΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

  Δυναμικά μπαίνει ο Σεπτέμβριος από την πρώτη ημέρα, καθώς δημοσιεύεται η προκήρυξη για 567 αστυνομικούς ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε 27 δήμους. Μέσα στον μήνα αναμένεται να προκηρυχθούν οκτώ διαγωνισμοί για 9.302 μόνιμες θέσεις. Εχουν ήδη σταλεί στους φορείς για συμφωνία οι διαγωνισμοί του υπουργείου Υγείας και οι 593 θέσεις για 23 φορείς, ενώ βρέθηκε λύση για τους γιατρούς του ΙΚΑ. «Πράσινο φως» έχει πάρει και το υπουργείο Ναυτιλίας για τις 320 προσλήψεις στο Λιμενικό, καθώς και οι δύο διαγωνισμοί του ΓΕΝ και του ΓΕΑ για 2.200 ΕΠ.ΟΠ. Στην τελική ευθεία, στο μεταξύ, βρίσκεται και η προκήρυξη 1.900 ίσως και 2.000 θέσεων στην Αγροφυλακή.

  Ρεκόρ τον Σεπτέμβρη με 9.302 μόνιμες θέσεις

  ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  Αλλάζουν τα όρια – Ιανουάριο η εξέταση

  ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 3.6ΟΟ ακόμα θέσεις στην Υγεία

  ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  881 προσλήψεις σε95 διαγωνισμούς

  ΕΡΓΟΣΕ
  Προθεσμία για 39 επιστήμονες και γραμματείς

  Ρεκόρ τον Σεπτέμβρη με 9.302 μόνιμες θέσεις

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  Οι θέσεις για τη νέα χρονιά

  • 4.583 μόνιμοι
  • 9.000 αναπληρωτές
  • 11.915 ωρομίσθιοι

  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
  Εκρηξη με 2.416 προσλήψεις

  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
  500 θέσεις από Οκτώβρη

  ΕURΕS
  Προγραμματιστές ζητούν 9 χώρες της Ευρώπης

  Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

  ΜΟΝΙΜΟΙ

  • Στην κάλυψη 881 θέσεων τακτικού προσωπικού προχωρούν 95 φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την προκήρυξη 22 νέων διαγωνισμών για την κάλυψη 222 οργανικών θέσεων όλων των κατηγοριών Εκπαίδευσης.
  • Από τις 22 νέες προκηρύξεις οι 19 αφορούν Δήμους, ενώ διαγωνισμούς προκήρυξαν δύο Νοσοκομεία και το Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας, όπου θα καλυφθούν 15 θέσεις. Από πλευράς αριθμού θέσεων «ξεχωρίζουν» επίσης ο Δήμος Κερατσινίου με 65 θέσεις, οι Δήμοι Νάουσας και Αλεξανδρούπολης με 19 θέσεις ο καθένας, οι Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Χαλανδρίου με 24 και το κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δράμας με είκοσι θέσεις.
  • «Τρέχουν» ακόμα 73 διαγωνισμοί για 659 προσλήψεις, ενώ αιτήσεις υποβάλλονται σε 23 από αυτούς για 376 θέσεις. Οι πολυπληθέστεροι διαγωνισμοί εντοπίζονται στην Πολίχνη, στο Ηράκλειο, στα Βριλήσσια, στην Πετρούπολη και στον ΕΣΔΚΝΑ.
  • Τριάντα εννέα θέσεις θα καλύψει η ΕΡΓΟΣΕ με διαδικασίες εκτός ελέγχου ΑΣΕΠ – 31 για πτυχιούχους και οκτώ για γραμματείς. Τέσσερις ημέρες απομένουν για αιτήσεις στον ΕΛΓΑ, ενώ εννέα θέσεις προκήρυξαν τρεις φορείς του Δημοσίου και δώδεκα θέσεις επτά Νοσοκομεία.

  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

  • Οκτώ διαγωνισμοί αναμένεται να προκηρυχθούν εντός Σεπτεμβρίου για την κάλυψη 9.302 θέσεων. Διαγωνισμοί αναμένονται από τη Δημοτική Αστυνομία, το ΕΣΥ, την Αγροφυλακή, το Λιμενικό και τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ θα δημοσιευτεί και προκήρυξη στο ΑΣΕΠ για 567 θέσεις ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε 27 Δήμους.
  • Με διαδικασίες-εξπρές θα προκηρυχθούν 3.600 θέσεις για Ιατρούς, Νοσηλευτές και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων στο ΕΣΥ, έπειτα από έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής. Εγκρίθηκαν ακόμα θέσεις μονίμων Δασκάλων και Καθηγητών και θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων σε εννέα ακόμα φορείς.

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ

  • 2.324 συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν σε φορείς των ΟΤΑ σε 25 Δήμους και Νομαρχίες, η πλειονότητα των οποίων θα συναφθεί στη Νομαρχία Αθηνών – Πειραιώς και στους Δήμους Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αιγάλεω και Πετρούπολης.
  • 134 θέσεις για εποχικό προσωπικό ενέκρινε η Τριμελής Επιτροπή Υπουργών για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται για 126 εποχικές θέσεις σε 24 υπηρεσίες και Δήμους, εκ των οποίων οι περισσότερες -35 συνολικά- σε Δασαρχεία.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=5484805

  Για ΦΕΚ 1.722 νοσηλευτές, ακολουθούν οι 593 θέσεις

  Από μέρα σε μέρα φεύγει για το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 1.722 μόνιμες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παρότι βρίσκεται ένα βήμα μπροστά ο διαγωνισμός με τις 593 θέσεις αναμένεται να φύγει για ΦΕΚ λίγες ημέρες αργότερα.

  κτιμάται ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά για τις θέσεις στο ΕΣΥ θα ξεκινήσουν να κατατίθενται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου, για τη δεύτερη προκήρυξη δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη, διότι οι φορείς είναι πολλοί και συνήθως καθυστερούν μερικοί απ αυτούς να δώσουν την τελική έγκριση για δημοσίευση. Οι προσλήψεις του υπουργείου Υγείας θα καλύψουν ανάγκες σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της χώρας, από κενά που έχουν δημιουργηθεί κυρίως από συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις, ενώ στη δεύτερη προκήρυξη θα απορροφηθούν σε 23 συνολικά φορείς για δεκάδες ειδικότητες. Τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων του δεύτερου διαγωνισμού (περί τις 500) μοιράζονται τα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Πολιτισμού, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε άλλα υπουργεία, επιμελητήρια, ταμεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, ΝΠΔΔ και φορείς του Δημοσίου.

  Για ΦΕΚ 1.722 νοσηλευτές, ακολουθούν οι 593 θέσεις

  ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΠΡΕΣ
  201 μόνιμες θέσεις στο ΚΕΕΠΝΟ
  Προθεσμία υποβολής δηλώσεων

  ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  2.879 προσλήψεις σε  86 διαγωνισμούς
  21 φορείς πήραν ΦΕΚ για 146 θέσεις αυτή την εβδομάδα

  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
  251 μόνιμοι 1.122 εποχικοί 164 έργου

  ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
  Το «μπόνους» και τα όρια ηλικίας

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ
  585 θέσεις σε 54 φορείς

  ΕΥΡΩΠΗ
  Ζητούνται μουσικοί σε 11 χώρες

  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
  Νέο κύμα με 691 θέσεις σε 16 δήμους της Αττικής

  Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

  ΜΟΝΙΜΟΙ

  • 2.879 θέσεις εργασίας θα καλυφθούν με 86 διαγωνισμούς, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 2.000 θέσεις Ιατρών και Οδοντιάτρων στο ΙΚΑ, αν και προς το παρόν οι διαδικασίες έχουν «παγώσει». (σελ. 12-13)
  • Είκοσι μία νέες προκηρύξεις κυκλοφόρησαν για την κάλυψη 146 θέσεων τακτικού προσωπικού σε 19 Δήμους, το Επιμελητήριο Καβάλας και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου. «Ξεχωρίζουν» ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής με 18 θέσεις και ο Δήμος Κω με 53. (σελ. 5-11)
  • «Ανοιχτοί» παραμένουν 54 ακόμα διαγωνισμοί σε Δήμους για την πρόσληψη 465 οργανικών θέσεων, ενώ αιτήσεις δέχονται είκοσι από αυτούς για 130 θέσεις. (σελ. 5-11)
  • Διακόσιες μία προσλήψεις με διαδικασίες εξπρές και εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ θα πραγματοποιήσει το ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ διεξάγονται έντεκα ακόμα διαγωνισμοί, μεταξύ των οποίων ο ΕΛΓΑ, πέντε Νοσοκομεία, δύο Επιμελητήρια, το ΚΕΠΕ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αν. Μακεδονίας Θράκης και το ΕΚΕΔΙ. (σελ. 9-11)

  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

  • Εντός των ημερών θα σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη των 1.772 Νοσηλευτών και ακολουθεί ο διαγωνισμός για τις 593 θέσεις στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Πολιτισμού και άλλοι φορείς.
  • Αναμένονται πέντε διαγωνισμοί σε Δήμους και το υπουργείο Παιδείας για 146 οργανικές θέσεις. Εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τα άτομα ειδικών κατηγοριών

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ

  • 1.122 θέσεις για εποχικούς και 164 συμβάσεις έργου εγκρίθηκαν από την Τριμελή Επιτροπή Υπουργών. Εγκρίθηκαν επίσης 251 θέσεις μονίμων. Οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.
  • 585 θέσεις εποχικών σε 54 φορείς θα καλυφθούν άμεσα, για τις 361 από τις οποίες έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων.
  • 740 συμβάσεις μίσθωσης έργου θα συναφθούν άμεσα σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ η πλειονότητα αφορά 17 Δήμους της Αττικής όπου θα συναφθούν 691 συμβάσεις.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=5348807

  Στην πρόσληψη 5.600 ατόμων ως διδακτικό και διοικητικό προσωπικό για την τετραετία 2009-2012

  Στην πρόσληψη 5.600 ατόμων ως διδακτικό και διοικητικό προσωπικό για την τετραετία 2009-2012 αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας. Οι σχετικές πιστώσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν ήδη εξασφαλιστεί, ενώ ήδη έχουν υπογραφεί από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, τους προέδρους των ΤΕΙ και το υπουργείο Παιδείας οι ακαδημαϊκοί- αναπτυξιακοί τετραετείς… προγραμματισμοί όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τον τετραετή προγραμματισμό, ενισχύονται τα ΑΕΙ με διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια, θα δοθούν πιστώσεις για την πρόσληψη 700 νέων μελών ΔΕΠ, 400 μελών Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), 800 μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και 100 διοικητικών υπαλλήλων. Στα ΤΕΙ αναμένεται να δοθούν πιστώσεις που θα αφορούν την πρόσληψη 800 μελών ΕΠ, 300 μελών ΕΤΠ και 100 διοικητικών υπαλλήλων. Τέλος για το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων θα δοθούν πιστώσεις για το 2009 που θα αφορούν 900 προσλήψεις, για το 2010 θα προσληφθούν 750 άτομα, για το 2011 οι προσλήψεις που θα γίνουν θα αφορούν 500 άτομα και τέλος για το 2012 προβλέπεται να προσληφθούν συνολικά 250 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως η διαμόρφωση τετραετών ακαδημαϊκών- αναπτυξιακών προγραμματισμών υλοποιείται για πρώτη φορά και σε αυτούς περιλαμβάνονται τα έργα υποδομής και εξοπλισμών των ΑΕΙ, οι λειτουργικές τους δαπάνες, καθώς και ο αριθμός του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που θα προσληφθεί. Για τη διαμόρφωση των τετραετών ακαδημαϊκώναναπτυξιακών προγραμματισμών προηγήθηκε ευρύς διάλογος μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και της διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

  www.tanea.gr

  73 διαγωνισμοί και 2.529 νέες θέσεις τον Αύγουστο

  ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΑ – ΥΓΕΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

  73 διαγωνισμοί και 2.529 νέες θέσεις τον Αύγουστο

  Ολα δείχνουν ότι το επόμενο εικοσαήμερο θα έχουν συγκεντρωθεί οι οριστικοί πίνακες για την προκήρυξη των 1.400 θέσεων.

  Στην τελική ευθεία βρίσκεται και η προκήρυξη στα υπουργεία και συγκεκριμένα στην Αμυνα και στον Πολιτισμό.

  Με τον νέο διαγωνισμό αναμένεται να προκηρυχθούν 600 θέσεις σε διάφορες ειδικότητες.

  73 διαγωνισμοί και 2.529 νέες θέσεις τον Αύγουστο

  Από δήμους, ΝΠΔΔ και στο ΕΣΥ έχουν εκδοθεί 73 διαγωνισμοί για 329 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

  1.166 με σύμβαση ορισμένου χρόνου
  Θέσεις με σύμβαση προσφέρονται από ΕΛ.ΤΑ., νοσοκομειακές μονάδες, αλλά και δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις. Από τις εποχικές θέσεις ξεχωρίζουν οι 58 προσλήψεις οδηγών και συνοδών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι θέσεις κατανέμονται σε Αττική, Μαγνησία, Δράμα, Λέσβο, Κιλκίς και Φθιώτιδα. Ανακοινώθηκαν 536 συμβάσεις έργου σε ΕΡΤ – ΙΚΑ – ΥΠΕΣ.

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2.000 ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ
  Διορθωτικό ΦΕΚ για τις ειδικές θέσεις του Νόμου 2643/98

  Λίγο πριν από τον καθορισμό των ημερομηνιών για την υποβολή αιτήσεων στο ΙΚΑ, το ΑΣΕΠ ζήτησε από το Ιδρυμα τη διόρθωση της προκήρυξης για να συμπεριληφθούν οι οριζόμενες από τον νόμο 2643/98 θέσεις για τις ειδικές κατηγορίες.

  Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

  ΜΟΝΙΜΟΙ

  • Με 2.529 θέσεις σε 73 διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ «μπαίνει» ο Αύγουστος. Εως το τέλος του μήνα αναμένεται να προκηρυχθούν οι δύο μεγάλοι διαγωνισμοί του Δημοσίου, εκ των οποίων ο πρώτος σε μονάδες του ΕΣΥ (για 1.400 θέσεις) και ο δεύτερος σε υπουργεία και φορείς (για 400 θέσεις). Θέμα ημερών είναι η έκδοση ακόμα μίας προκήρυξης που αφορά την πρόσληψη περίπου 200 ορφανών σε δήμους όλης της χώρας. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται πάνω από 70 διαγωνισμοί σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία, στο ΚΕΠΕ, στο Ταμείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την πρόσληψη 329 νέων υπαλλήλων.
  • 2.000 θέσεις γιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ θα επαναπροκηρυχθούν από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι θέσεις του Νόμου 2643/98 για τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται από τον νόμο.
  • Με 35 τακτικές οργανικές θέσεις, 15 δημοτικούς αστυνόμους και 76 θέσεις εποχικού προσωπικού ενισχύεται ο Δήμος Θήρας (Ν. Κυκλάδων), προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που συνεπάγεται η τουριστική σεζόν.
  • 65 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα προκηρύξει μέσα στις επόμενες εβδομάδες ο Δ. Κερατσινίου. Εξάλλου, 22 θέσεις μονίμων θα προκηρύξει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ξάνθης, δώδεκα θέσεις θα καλύψει ο Δήμος Κερκίνης και 14 θέσεις θα προκηρύξει ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας.

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ

  • 1.166 θέσεις εποχικής απασχόλησης σε φορείς του Δημοσίου, σε δήμους, ΔΕΚΟ κ.α. προσφέρουν αυτήν την εβδομάδα περισσότεροι από 80 διαγωνισμοί που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ αλλά και οι ίδιοι οι φορείς. Από τους διαγωνισμούς που ξεχωρίζουν είναι εκείνος της ΕΡΤ για 293 συμβάσεις έργου, στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για 133 γιατρούς, στο υπουργείο Εσωτερικών για 110 άτομα, στα ΕΛΤΑ για 134 θέσεις, στη Δημοτική Επιχείρηση Αμαρουσίου για 80 εποχικούς υπαλλήλους κ.λπ. Η πλειοψηφία των θέσεων κατανέμεται σε φορείς της Αττικής, της Μαγνησίας, της Δράμας, της Φθιώτιδας και της Λέσβου.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Επιδότηση έως και 80% της δαπάνης απόκτησης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού σε 50.000 γιατρούς οδοντίατρους, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, λογιστές και οικονομικούς συμβούλους, από 3.000 έως 20.000 ευρώ, υπόσχεται το νέο πρόγραμμα που θα ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=5058807

  1.400+600 μόνιμοι σε Υγεία και υπουργεία

  1.400+600 μόνιμοι σε Υγεία και υπουργεία

  Πρόσφατα καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση οι θέσεις του Νόμου 2643/98 σε πέντε μονάδες του ΕΣΥ για 104 θέσεις. Νέα προκήρυξη αναμένεται για 600 θέσεις στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας (ΥΠΕΘΑ) και Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), σε επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ταμεία και άλλους φορείς του Δημοσίου.

  1.400+600 μόνιμοι σε Υγεία και υπουργεία

  Οι θέσεις κατανέμονται σε διοικητικές, τεχνικές και βοηθητικές ειδικότητες. Φιλοδοξία του ΑΣΕΠ είναι οι δύο προκηρύξεις να εκδοθούν εντός του Αυγούστου.

  200 προσλήψεις σε δήμους για ορφανά
  Από το ΑΣΕΠ θα εκδοθεί ειδική προκήρυξη για 200 θέσεις σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις και θα απευθύνεται σε τροφίμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων.

  465 θέσεις για μετατάξεις
  Οι προθεσμίες για αιτήσεις στα τελωνεία και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

  91 ανοικτοί διαγωνισμοί για 2.404 προσλήψεις
  Σε δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, στο ΙΚΑ, σε νοσοκομεία, στο ΚΕΠΕ και στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής οι προκηρυγμένες θέσεις

  Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

  ΜΟΝΙΜΟΙ

  • 2.404 ευκαιρίες διορισμού υπαλλήλων στο ΙΚΑ, σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, σε νοσοκομεία, στο ΚΕΠΕ, στο Ταμείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής προσφέρουν αυτήν την εβδομάδα 91 διαγωνισμοί που «τρέχουν» μέσω ΑΣΕΠ. Η πλειοψηφία των θέσεων ανήκει στο ΙΚΑ που θα προσλάβει 2.000 γιατρούς και οδοντίατρους, οι αιτήσεις των οποίων θα υποβληθούν μέσα στον Αύγουστο.
  • 1.400 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού σε νοσοκομεία όλης της χώρας περιλαμβάνει η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Υγεία που αναμένεται να βγει «στον αέρα» μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ηδη το ΑΣΕΠ έχει συγκεντρώσει αιτήματα μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ενώ πρόσφατα άλλες πέντε μονάδες του ΕΣΥ διατύπωσαν αιτήματα για συνολικά 104 θέσεις.
  • 600 θέσεις τακτικού προσωπικού σε υπουργεία, νοσοκομεία, επιμελητήρια, Ταμεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου περιλαμβάνει η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που πρόκειται να σταλεί για ΦΕΚ έως τα τέλη Αυγούστου. Από το σύνολο των θέσεων, οι 335 θα καλύψουν ανάγκες των τριών Επιτελείων στο ΥΕΘΑ, ενώ 160 θέσεις θα καλύψουν τις ανάγκες του υπουργείου Πολιτισμού.
  • 200 θέσεις σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας που απευθύνονται αποκλειστικά σε τρόφιμους βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων προβλέπει ειδική προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τον Ν. 3491/2006.
  • 320 λιμενικούς υπαλλήλους θα προσλάβει το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μέσα στο φθινόπωρο. Οι ειδικότητες της νέας προκήρυξης αφορούν: 30 Δόκιμους Σημαιοφόρους, 60 Δόκιμους Υπαξιωματικούς και 230 Δόκιμους Λιμενοφύλακες.

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ

  • Εποχική απασχόληση σε φορείς του Δημοσίου, σε δήμους, ΔΕΚΟ κ.α. «υπόσχονται» αυτήν την εβδομάδα περισσότεροι από 130 διαγωνισμοί που προκηρύσσει το ΑΣΕΠ αλλά και οι ίδιοι οι φορείς. Την τελευταία εβδομάδα το ΑΣΕΠ ενέκρινε την πρόσληψη 837 υπαλλήλων ορισμένου χρόνου σε 104 φορείς του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων δήμοι, νοσοκομεία, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ κ.λπ. Η ΕΡΤ θα συνάψει 1.010 συμβάσεις μίσθωσης έργου σε διάφορες ειδικότητες, εκ των οποίων η πλειοψηφία τους αφορά ανανεώσεις προηγούμενων συμβάσεων.

  ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

  • Με 465 μετατάξεις προσωπικού, από υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και κρατικά ΝΠΙΔ θα ενισχυθούν οι Τελωνειακές Αρχές που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, καθώς και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
  • Στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων οι προς μετάταξη θέσεις φτάνουν τις 385, ενώ με 80 υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ θα ενισχυθεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&pubid=4916818

  ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών

  Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ) και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκήρυξη 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

  Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

  Επισημαίνεται από την ανεξάρτητη Αρχή ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

  Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 24.07.2009.

  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/07/10/1688531.htm

  ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών

  Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής (www.asep.gr) τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας.

  Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

  Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

   Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 17.07.2009.

  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/07/02/1685010.htm

  ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα για 153 θέσεις στο Δημόσιο

  Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2008 (ΦΕΚ 226/16.5.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 61 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και 92 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Δημόσιο Τομέα.

  Συγκεκριμένα, πρόκειται για πλήρωση θέσεων: στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, στο Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ, στο Ταμείο Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ , στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθήνας Πειραιά, στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Επιμελητήριο Φωκίδος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού – Πεδίο Βολής Κρήτης και στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Μεσσηνίας.

  Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ενώ οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/06/19/1679518.htm

  Ερχονται 1.923 προσλήψεις στα Δασαρχεία

  τοιμες οι προκηρύξεις για 17 ειδικότητες σε 103 δασικές υπηρεσίες

  Τετάρτη, 10.06.09
  «Κατεπείγουσες» προσλήψεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών της θερινής περιόδου προετοιμάζουν 103 Δασαρχεία σε όλη τη χώρα. Θα διατεθούν 1.923 θέσεις εποχικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών. Από τον συνολικό αριθμό των θέσεων οι 1.140 αφορούν συμβάσεις τριών μηνών και οι υπόλοιπες 783 συμβάσεις εργασίας οκτώ μηνών. Το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει την έκδοση δύο διαφορετικών προκηρύξεων για κάθε Δασαρχείο. Η πρώτη προκήρυξη θα έχει αναφορά στις 1.140 θέσεις (3μηνίτες) και η δεύτερη στις 783 (8μηνίτες).

  Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να δοθεί η οριστική έγκριση του υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων. Αυτό αναμένεται να γίνει περί τα τέλη Ιουνίου και οι νέοι υπάλληλοι θα πιάσουν δουλειά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Μέσω της πρώτης προκήρυξης (συμβάσεις τριών μηνών) θα προσληφθούν –μεταξύ άλλων- 980 Δασεργάτες και 60 ειδικοί Δασικής Προστασίας. Με τη δεύτερη προκήρυξη (συμβάσεις οκτώ μηνών) θα επιλεγούν –μεταξύ άλλων- 101 Δασολόγοι με πτυχίο ΑΕΙ, 85 Δασοπόνοι με πτυχίο ΤΕΙ, 203 Εργάτες (ΥΕ), 147 Εργάτες Εκτροφείων και 14 Ξεναγοί και 32 Χειριστές Η/Υ με απολυτήριο Λυκείου – ΙΕΚ.

  Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις πρέπει να έχουν ηλικία 18-65 ετών και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.  Και οι προκηρύξεις, ανά Δασαρχείο, περιλαμβάνουν τις ίδιες ειδικότητες με τα εξής τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: Οι δασολόγοι και οι δασοπόνοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και απαραιτήτως άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι υποψήφιοι για τις 60 θέσεις δασικής προστασίας οφείλουν να καταθέσουν δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλου ειδικού δασικής προστασίας ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή ΤΕΕ Α’-Β’ κύκλου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου. Για τις θέσεις οδηγών γίνεται αποδεκτό πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις ΥΕ Εργατών πρέπει να γνωρίζουν ότι το 50% των προσφερόμενων θέσεων θα καλυφθεί από υποψηφίους με εμπειρία έξι μηνών σε εργασίες για την αποτροπή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και τη χρήση αλυσοπρίονου. Το υπόλοιπο 50% θα είναι χωρίς εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.

  Στην περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με εμπειρία, θα προτιμηθούν άλλοι χωρίς εμπειρία. Βασικό κριτήριο διορισμού είναι η εντοπιότητα.

  Προτιμώνται οι μόνιμοι κάτοικοι της έδρας του δασαρχείου. Ο κατάλογος των βαθμολογούμενων κριτηρίων περιλαμβάνει: χρόνο ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμό ανήλικων τέκνων, βαθμό βασικού τίτλου σπουδών, ηλικία και εμπειρία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν για όλες τις προκηρύξεις την αίτηση ΑΣΕΠ 211.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαήμερη.
  Η διαδικασία πρόσληψης γίνεται εξ ολοκλήρου από τα Δασαρχεία. Στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα διοριστέων.

  Πού θα τοποθετηθεί  το προσωπικό
  Οι 1.923 θέσεις θα κατανεμηθούν σε 103 Δασαρχεία καθένα από τα οποία θα εκδώσει δύο προκηρύξεις. Αυτά είναι: Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ροδόπης, Ξάνθης, Σταυρούπολης, Δράμας, Νευροκοπίου, Καβάλας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Σταυρού, Λαγκαδά, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Νιγρίτας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Αρναίας, Κιλκίς, Γουμένισσας, Εδεσσας, Αριδαίας, Νάουσας, Βέροιας, Κατερίνης, Φλώρινας, Κοζάνης, Τσοτυλίου, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων Κονίτσης, Μετσόβου, Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Αγιάς, Ελασσόνας, Βόλου, Αλμυρού, Σκοπέλου, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Καρδίτσας, Μουζακίου, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου, Πατρών, Αιγίου, Καλαβρύτων, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Πύργου, Αμαλιάδας, Ολυμπίας, Λαμίας, Αταλάντης, Σπερχειάδας, Καρπενησίου, Φουρνά, Αμφισσας, Λιδορικίου, Θηβών, Λιβαδειάς, Χαλκίδας, Λίμνης, Αλιβερίου, Ιστιαίας, Πειραιά, Πόρου, Αιγάλεω, Μεγάρων, Διεύθυνση Αναδασώσεων, Πεντέλης, Πάρνηθας, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Τριπόλεως, Βυτίνας, Αστρους, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κυπαρισσίας, Γυθείου, Σπάρτης, Μολάων, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων και Λασιθίου.

  1.064 προσλήψεις σε 154 ειδικότητες

  Σε 1.064 φθάνουν οι ανοιχτές θέσεις για μόνιμο προσωπικό που έχουν

  προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ, 48 δήμους, τον ΟΚΑΝΑ και δύο νοσοκομεία. Οι προσλήψεις αφορούν 154 ειδικότητες απ όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης. Τις περισσότερες, όμως, ευκαιρίες έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού στην κατηγορία αυτήν υπάρχουν 522 θέσεις και οι απόφοιτοι Γυμνασίου με 321 θέσεις. Τη διαφορά κάνουν οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 276 θέσεις ΔΕ και για 35 καταμετρητές στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&tag=8673&pubid=4032804

  19 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΜ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ από το http://asei-gr.blogspot.com

  Την πρόσληψη 1.200 νέων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), καθώς και 19 νέων καθηγητών για τις παραγωγικές σχολές του Π.Ν., τη δημιουργία 606 νέων οργανικών θέσεων αξιωματικών, βάσει του νέου οργανογράμματος του Κλάδου, καθώς και μέτρα που αφορούν επιχειρησιακά, επισκευαστικά, οργανωτικά και εκπαιδευτικά θέματα, θέματα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό για το 2009, που φιλοδοξεί να υλοποιήσει ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Γιώργος Καραμαλίκης.

  Αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνονται στο οκτασέλιδο, βαρυσήμαντο κείμενο του αρχηγού, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα με τίτλο «Πεπραγμένα 2008-Στόχοι 2009», για το Π.Ν. και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης, καθώς εκεί συμπυκνώνεται το όραμα ενεργειών και δράσης του αρχηγού για την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Π.Ν., συνυπολογισμένων πάντα των υπαρκτών (και σοβαρών) προβλημάτων του Κλάδου (π.χ. έλλειψη επαρκών πιστώσεων, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και συνακόλουθα διαθεσιμότητας των μονάδων, καταπόνησης του πορσωπικού λόγω της πληθώρας των αποστολών κ.λπ.).

  Μεταξύ των στόχων για το 2009 του αρχηγού ΓΕΝ, ναυάρχου Γ. Καραμαλίκη, περιλαμβάνονται, τελείως επιγραμματικά, καθώς ο καθένας από αυτούς απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση, και οι ακόλουθοι:

  Έναρξη διαδικασιών πρόσληψης 1.200 νέων ΕΠΟΠ για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Κλάδου.

  Έναρξη διαδικασιών πρόσληψης 19 ατόμων ως διδακτικού προσωπικού.

  Ανάληψη ενεργειών θεσμοθέτησης 606 νέων οργανικών θέσεων αξιωματικών.

  Καθορισμός απαιτούμενης διάρθρωσης του συνόλου του προσωπικού του Π.Ν. σε 20.000 άτομα, με βάση την οποία προγραμματίζεται η εισαγωγή στελεχών ανά κατηγορία (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, ΕΠΟΠ).

  Πιστή υλοποίηση επισκευαστικού προγράμματος των πολεμικών πλοίων, με «εφαρμογή ευέλικτων διαδικασιών, για υποβοήθηση του έργου επισκευαστικών φορέων, εξοικονόμηση πιστώσεων και μείωση διοικητικού κόστους και γραφειοκρατίας και πλήρη εναρμόνιση των εν λόγω διαδικασιών με το νέο νομοθετικό πλαίσιο», όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται.
  Ναυπήγηση/πρόσκτηση νέων πλοίων και ιπτάμενων μέσων του Π.Ν., που αφορά νέες φρεγάτες και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας, χωρίς όμως να αναφέρεται ο ακριβής αριθμός τους (ό,τι και αν σημαίνει αυτό).

  Πρόσκτηση ενός ακόμα πλοίου γενικής υποστήριξης, με δυνατότητα έρευνας και διάσωσης υποβρυχίου, εκσυγχρονισμό υφισταμένων μονάδων, προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων.
  Έγκριση προγράμματος δημιουργίας Κέντρου Εξομοιωτών Πτήσης ελικοπτέρων τύπου S-70 «Aegean Hawk», μέσω προγράμματος ΣΔΙΤ, καθώς και έγκριση σκοπιμότητας πρόσκτησης προσομοιωτών για λογαριασμό των σχολών του Π.Ν. και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος τηλεκπαίδευσης.

  Λειτουργία Στρατιωτικού Εξεταστικού Κέντρου Γλωσσομάθειας, για πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, για όσα στελέχη πρόκειται να τοποθετηθούν σε θέσεις ΝΑΤΟ.
  Ολοκλήρωση νέας οργανωτικής δομής των Β’ Κλάδου (Προσωπικού) του ΓΕΝ και της ΔΝΕ (Διοίκηση Ναυτικής Εκπαιδεύσεως), με μεταφορά αυτών από την τελευταία στο πρώτο.
  Ολοκλήρωση διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Εκπαίδευσης «Παλάσκας» σε δύο (Κ.Ε. «Παλάσκας» και Ν.Β. «Κανελλόπουλος»).

  Αναβάθμιση του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ) από «ναυτική υπηρεσία» σε «ναυτικό συγκρότημα» με ενσωμάτωση σε αυτό των Διευθύνσεων Εφοδιασμού των Ναυστάθμων Κρήτης και Σαλαμίνας, με την τοποθέτηση υποναυάρχου οικονομικού ως διοικητή.

  Πλήρη αναβάθμιση του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με τοποθέτηση νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων και προσθήκη εγκαταστάσεων.

  Δρομολόγηση υλοποίησης προγράμματος νέου Κέντρου Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς και δημιουργία Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Κ.Ε. «Παλάσκας».

  Υλοποίηση τροποποιήσεων του νόμου 2439/96 για άρση των προβλημάτων προαγωγής αρχιπλοιάρχων οικονομικών και προαγωγή ανθυπασπιστών σε σημαιοφόρους απευθείας από το Συμβούλιο προαγωγών του Π.Ν.

  http://asei-gr.blogspot.com/2009/06/19-6-2009.html

  ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 305 θέσεις σε υπουργεία

  Εκδόθηκαν, από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2008 (ΦΕΚ 508/06.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 305 θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στα Υπουργεία: Ανάπτυξης ΕΦΕΤ , Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΠΑ), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς-Ιωαννίνων, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ΤΕΙ Καβάλας, Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων), Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΑΤ , Υπουργείο Πολιτισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου), Οικονομίας & Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ΕΟΦ και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΠ-ΔΕΗ).

  Τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και απεστάλησαν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΧΙΟΥ και στα Επαρχεία ΘΗΡΑΣ και ΜΗΛΟΥ.

  Οι σχετικοί πίνακες θα αναρτηθούν στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στα οικεία Επαρχεία την Τετάρτη, 10.06.2009. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Πέμπτη 11/6/2009 έως και την πάροδο της Δευτέρας 22/6/2009.
  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/06/04/1673354.htm

  Κατανομή θέσεων απασχόλησης ανέργων σε ΟΤΑ

  Στην κατανομή των 15.000 από τις 20.000 θέσεις απασχόλησης στους ΟΤΑ κατέληξε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας στο πλαίσιο του σχετικού Προγράμματος Απασχόλησης σε δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι υπόλοιπες 5.000 θέσεις θα κατανεμηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν. Η ΚΕΔΚΕ πάντως υπενθυμίζει ότι για να ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, να ενεργοποιηθούν δηλαδή οι προσλήψεις των ανέργων στους δήμους και τις δημοτικές επιχειρήσεις, απαιτούνται να εκπληρωθούν οι εξής ενέργειες – προϋποθέσεις. Πρώτον, η υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΚΕΔΚΕ, του αρμόδιου υπουργείου και του ΟΑΕΔ Δεύτερον, η ψήφιση σχετικής διάταξης από το Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής, σύμφωνα με την οποία θα διασφαλίζεται ότι δε θα επιβαρυνθούν οι ΟΤΑ με την μονιμοποίηση αυτών των ανέργων. Σε ό,τι αφορά την κατανομή της πρώτης φάσης, των 15.000 θέσεων, στους δήμους, αυτή έγινε καταρχήν σε επίπεδο νομών. Ελήφθη υπόψη πρώτον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και δεύτερον, το ποσοστό ανεργίας. Στη συνέχεια έγινε η κατανομή ανά δήμο με βάση τα εξής κριτήρια: Πρώτον, το πληθυσμό και δεύτερον τον αριθμό των δημοτικών διαμερισμάτων. Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την κατανομή των θέσεων.

  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/25/1668358.htm

  90.000 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο…

  Ρεκόρ φέτος από την κυβέρνηση…
  Τι ζητά κάθε υπουργείο! Δείτε όλες τις λίστες…
  .
  Aπό το http://www.aftodioikisi.gr/
  .
  Διέξοδο (;) στο αδιέξοδο της αγοράς εργασίας που φέτος έγινε ακόμη μεγαλύτερο λόγω της οικονομικής κρίσης, αναμένεται να δώσει εντός του 2009 (ποιος άλλος;) το ελληνικό δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η λίστα του προγραμματισμού των προσλήψεων για το 2009, που έχουν στείλει οι φορείς του στενού δημόσιου τομέα στο υπουργείο Εσωτερικών, (δημοσιεύεται σε 18 αναλυτικούς πίνακες από την αυτοδιοίκηση gr) αφορά προσλήψεις 131.875 ατόμων, αριθμός ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.
  Από αυτές οι 50.701 αφορούν μόνιμο προσωπικό και οι 81.174 συμβασιούχους. Οι περισσότερες προσλήψεις αφορούν στους…
  τομείς της ασφάλειας, της παιδείας και της υγείας. Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού, στο παρελθόν, σπανίως ξεπερνούσε τις 25.000, ενώ η αναλογία με τους συμβασιούχους ήταν περίπου 1 προς 10, επειδή το κόστος του μόνιμου προσωπικού είναι πολύ μεγαλύτερο για το δημόσιο.
  Πέρυσι κατατέθηκαν 87.115 αιτήσεις για προσλήψεις εκ των οποίων οι 24.945 αφορούσαν μόνιμο προσωπικό και το 2007 υποβλήθηκαν συνολικά 129.149 αιτήσεις για προσλήψεις εκ των οποίων μόλις οι 17.528 είχαν να κάνουν με μόνιμους υπαλλήλους.
  Φέτος όμως η κατάσταση διαφέρει, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου, να μονιμοποιήσει συμβασιούχους μέσω της μοριοδότησης, να προσφέρει οικονομική ασφάλεια σε ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων και επιπλέον να βάλει «φρένο» στη δημιουργία νέας γενιάς συμβασιούχων. 17.000 μόνιμοι, πάνω από 70.000 συμβασιούχοι Πάντως, η εντολή που έχει δοθεί από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών είναι να υπάρξει περικοπή των θέσεων να προχωρήσουν μόνο οι απολύτως απαραίτητες.
  Ειδικότερα, έχει αποφασιστεί να εγκριθεί περί το 1/3 των μονίμων θέσεων που ζητούνται και να «κοπεί» το 10% των συμβασιούχων σε όλο το στενό δημόσιο τομέα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εντός του 2009 αναμένονται περί τις 17.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πάνω από 70.000 προσλήψεις συμβασιούχων.
  Μάλιστα, από τις αρχές του έτους, το υπουργείο Οικονομικών έχει στείλει σχετική εγκύκλιο σε όλα τα υπουργεία, επισημαίνοντας ότι λόγω της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να περικόψουν κατά 10% τουλάχιστον όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ειδικά οι αιτήσεις για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που αφορούν την παιδεία και την υγεία, θα προχωρήσουν σχεδόν όλες, καθώς υπάρχουν πολλά κενά οργανικών θέσεων κυρίως στα νοσοκομεία. Από τα υπουργεία που ξεχωρίζουν με τα αιτήματα που κατέθεσαν προς έγκριση στην αρμόδια διϋπουργική επιτροπή, ξεχωρίζει το υπουργείο Πολιτισμού, που ζητά να προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη 2.600 μόνιμων υπαλλήλων. Πρόκειται για συμβασιούχους του υπουργείου οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν με τη βοήθεια της μοριοδότησης.
  Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις θέσεις που ζητούν οι φορείς του δημοσίου σε 18 σελίδες:
  σελ 1.pdf
  σελ 2.pdf
  σελ 3.pdf
  σελ 4.pdf
  σελ 5.pdf
  σελ 6.pdf
  σελ 7.pdf
  σελ 8.pdf
  σελ 9.pdf
  σελ 10.pdf
  σελ 11.pdf
  σελ 12.pdf
  σελ 13.pdf
  σελ 14.pdf
  σελ 15.pdf
  σελ 16.pdf
  σελ 17.pdf
  σελ 18.pdf

  Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα…

  http://press-gr.blogspot.com/

  Η ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2008

  Ανακοινώθηκε το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης του ΑΣΕΠ για το έτος 2008, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα από τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής, Γιώργο Βέη.

  Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο αριθμός υποψηφίων που συμμετείχαν τόσο στις διαδικασίες επιλογής που διεξάγει το ίδιο το ΑΣΕΠ όσο και στις αντίστοιχες που πραγματοποιούν οι φορείς υπό τον έλεγχό του κυμάνθηκε στα ίδια υψηλά επίπεδα όπως και τα προηγούμενα χρόνια.

  Επισημαίνεται δε ότι σημειώθηκε σημαντική μείωση κατά 33% στον αριθμό των ενστάσεων, που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους, ενώ συνέχισε να διευρύνεται η απόσταση μεταξύ του ποσοστού των ενστάσεων που γίνονται δεκτές για τις διαδικασίες που διεξάγονται από την ανεξάρτητη αρχή και από τους φορείς αντίστοιχα.

  Συγκεκριμένα, κατά το 2008 η αναλογία των δεκτών ενστάσεων ανήλθε στο 1 προς 3, από 1 προς 2 που ήταν το 2007, ενώ μεγάλη μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο κατά 26% παρατηρήθηκε και στον αριθμό των αιτήσεων θεραπείας, που υποβλήθηκαν κατά το 2008.

  Σημαντική αύξηση, σε ποσοστό 26% έναντι του περασμένου έτους, σημειώθηκε στον αριθμό των αναπληρώσεων που πραγματοποιήθηκαν, με το ποσοστό των αναπληρούμενων προς τις καλυπτόμενες θέσεις να διαμορφώνεται από 21,8% το 2007 σε 26,7% το 2008.

  Το ποσοστό των αναπληρώσεων στις διαδικασίες που διεξάγονται από τους φορείς είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο για τις διαδικασίες που διεξάγονται από το ΑΣΕΠ (48,8% έναντι 17,7%).

  Αναφέρεται πάντως ότι παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας, η έκδοση αποτελεσμάτων – ιδιαίτερα για τις διαδικασίες επιλογής νοσηλευτικού προσωπικού – επιταχύνθηκε σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

  Επίσης στην έκθεση σημειώνεται πως θέματα που προβληματίζουν ιδιαίτερα την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ είναι η δημοσίευση νόμων που αφορούν τη λειτουργία του ΑΣΕΠ χωρίς προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωσή του, με αποτέλεσμα την πρόκληση καθυστερήσεων στη λειτουργία του, η σύναψη συμβάσεων έργου από φορείς του δημοσίου χωρίς τον έλεγχο του ΑΣΕΠ καθώς και η κάλυψη θέσεων του δημοσίου τομέα με διαδικασίες εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ.

  Ειδικότερα σύμφωνα με την έκθεση:

  – Tο ΑΣΕΠ κατά το 2008, προέβη στην έκδοση 3.817 αποφάσεων.

  – Ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς τις διαδικασίες πλήρωσης 9.140 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 35.759 θέσεων εποχικού προσωπικού.

  – Προέβη για πρώτη φορά στη διενέργεια της ειδικής γραπτής δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) στην οποία μετείχαν 103.530 άτομα.

  – Εξέδωσε 20 προκηρύξεις για την πλήρωση 12.134 θέσεων και παρέλαβε 206.780 αιτήσεις υποψηφίων.

  – Έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις-ανακοινώσεις 4.124 διαγωνισμών, για την πλήρωση 42.056 θέσεων και τους πίνακες επιλογής 4.159 διαγωνισμών, για την πλήρωση 42.642 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 300.878 υποψήφιοι.

  – Έκρινε 5.646 ενστάσεις, 15 αντιρρήσεις και 367 αιτήσεις θεραπείας.

  – Προέβη σε 8.127 αναπληρώσεις επί συνόλου 30.402 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, λόγω μη διορισμού-πρόσληψης, παραίτησης κ.λπ.

  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/05/13/1663812.htm

  Οι προθεσμίες για 3.022 προσλήψεις

  Οι ευκαιρίες για διορισμό σε μόνιμες θέσεις αναμένεται να διευρυνθούν, καθώς η προκήρυξη των ευρωεκλογών δεν επηρεάζει τη διαδικασία των προσλήψεων κι έτσι αναμένεται τον Μάιο η προκήρυξη 270 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το ΑΣΕΠ και τουλάχιστον 139 από Δήμους, Νοσοκομεία και άλλους φορείς, που έχουν πάρει έγκριση από το ΑΣΕΠ.

  Οι προθεσμίες για 3.022 προσλήψεις

  Προς το παρόν, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στις 495 θέσεις για πτυχιούχους της προκήρυξης 3Κ του ΑΣΕΠ, τις 2.000 ΕΠ.ΟΠ. και τις 464 για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης σε 74 Δήμους.

  Αιτήσεις για 989 εποχικές θέσεις
  Σε 989 φθάνουν οι ανοιχτές θέσεις για εποχικό προσωπικό αυτή την εβδομάδα, από αυτές οι 600 είναι στον ΕΛΓΑ, για τις οποίες αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές έως 4 Μαϊου.

  Νέο τεστ μέσα στο 2009
  Το ΑΣΕΠ αναμόρφωσε τις αιτήσεις για συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ, καθόρισε τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της τελικής βαθμολογίας ως κριτηρίου και σχεδιάζει την προκήρυξη νέου τεστ.

  Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύυχος

  ΜΟΝΙΜΟΙ

  • Σε 89 ανέρχονται οι «ανοιχτοί» διαγωνισμοί αυτή την εβδομάδα για την κάλυψη 3.022 θέσεων σε ΑΣΕΠ, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νομαρχίες και σε Δήμους.
  • 464 ευκαιρίες πρόσληψης σε δήμους, παιδικούς σταθμούς και άλλους φορείς των ΟΤΑ έχουν υποψήφιοι σε 74 διαγωνισμούς. Η υποβολή αιτήσεων έχει ξεκινήσει σε 27 δημοτικούς φορείς για 312 θέσεις, ενώ αναμένονται οι προθεσμίες σε 47 ακόμα δήμους για 152 μόνιμους. Οι διαγωνισμοί που «ξεχωρίζουν» για τον αριθμό θέσεων είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, το Γαλάτσι, η Τρίπολη και το Ωραιόκαστρο.
  • Δύο διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόκειται για την προκήρυξη 3Κ/2009 για 495 θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου και ΤΕΙ και 2Ε/2009 για πέντε Ειδικούς Επιστήμονες στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
  • Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στον διαγωνισμό του υπουργείου Εθνικής Αμυνας για 2.000 Επαγγελματίες Οπλίτες, ενώ διαγωνισμούς προκήρυξαν εννέα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για 36 μονίμους.

  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

  • Αναμένονται 13 νέες προκηρύξεις φορέων για 139 θέσεις τακτικού προσωπικού, εκ των οποίων τις περισσότερες θέσεις θα προκηρύξουν ο ΕΛΓΑ, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ο ΓΟΕΒ, ο ΟΛΑΑΠ και το ΤΥΔΚΥ.
  • Τον Μάιο αναμένεται η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 270 οργανικές θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Την «έναρξη» των διαδικασιών για την προκήρυξη δύο νέων διαγωνισμών μόνιμου προσωπικού σηματοδοτεί η έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής Υπουργών σε Αιγινήτειο και υπουργείο Υγείας.

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ

  • 2.063 νέες θέσεις ενέκρινε η Τριμελής Επιτροπή Υπουργών, εκ των οποίων 765 για εποχικό προσωπικό και 1.297 για συμβασιούχους. Η πλειονότητα των θέσεων αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΓΟΕΒ, τις Μουφτείες Θράκης, τον Οίκο Ναύτου και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
  • Σε 989 ανέρχονται οι «ανοιχτές» θέσεις για εποχικό προσωπικό που προκηρύχθηκαν αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων ο ΕΛΓΑ, όπου οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 4 Μαϊου.

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&tag=8673&pubid=3306795

  1.130 προσλήψεις για μονίμους σε 140 πόλεις

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11408&subid=2&tag=8673&pubid=3188830

  Την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 106 διαγωνισμούς για συνολικά 1.130 μόνιμες θέσεις έχουν αυτή την εβδομάδα υποψήφιοι απ όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης.

  Οι θέσεις κατανέμονται σε 140 πόλεις, με τον μεγάλο αριθμό να συγκεντρώνουν, εκτός από Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, το Ωραιόκαστρο, η Καλαμαριά, η Θάσος, η Μυτιλήνη, η Λάρισα, η Ελευσίνα, η Τρίπολη, η Πάτρα.

  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 495 προσλήψεις πτυχιούχων σε Περιφέρειες, Υπηρεσίες Υπουργείων και Νομικά Πρόσωπα, ενώ εκδόθηκαν 26 νέα ΦΕΚ με προκηρύξεις σε Δήμους, Νοσοκομεία.

  Ξεχωρίζουν ο Χολαργός, το Γαλάτσι, η Δάφνη, η Σκιλλούντα και το Αργοστόλι.

  1.130 προσλήψεις για μονίμους σε 140 πόλεις

  Οι υποψήφιοι, παρά την εορταστική ατμόσφαιρα, θα πρέπει από σήμερα να σπεύσουν για υποβολή αιτήσεως, καθώς σε 29 διαγωνισμούς λήγουν οι προθεσμίες έως 30 Απριλίου.

  Οι θέσεις σ’ αυτό το τεύχος

  ΜΟΝΙΜΟΙ

  • Είκοσι έξι νέες προκηρύξεις σε Δήμους, Παιδικούς Σταθμούς και Νοσοκομεία κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα, «ανεβάζοντας» τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων σε 1.130 και των διαγωνισμών σε 106.
  • Σε 518 ανέρχονται οι προκηρυγμένες θέσεις σε Δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι διαγωνισμοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι των Δήμων Τρίπολης, Ωραιοκάστρου, Καλαμαριάς, Θάσου, Γαλατσίου, Ελευσίνας, Χολαργού και Νέας Φιλαδέλφειας.
  • Διαγωνισμοί διεξάγονται σε εννέα Νοσηλευτικά Ιδρύματα για 36 θέσεις, στο Επιμελητήριο Τρικάλων για δύο και στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τέσσερις θέσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για 2.000 Επαγγελματίες Οπλίτες στον Στρατό Ξηράς.
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο μεγάλος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 495 θέσεις στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, στον οποίο ήδη υποβάλλονται αιτήσεις από τους υποψηφίους. Αιτήσεις υποβάλλονται και στις δύο άλλες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (1Ε/2009 και 2Ε/2009) για τρεις και πέντε θέσεις αντίστοιχα.

  ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΙ

  • Στο Εθνικό Τυπογραφείο αναμένεται να σταλεί η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 270 αποφοίτους Λυκείου σε 75 ειδικότητες και 116 φορείς.
  • Την έγκρισή του έδωσε το ΑΣΕΠ για τρεις ακόμα διαγωνισμούς στους Δήμους Αίγινας, Ερμούπολης και Νισύρου.

  ΕΠΟΧΙΚΟΙ

  • Διακόσιες τριάντα εννέα θέσεις εποχικού προσωπικού ενέκρινε το ΑΣΕΠ, ενώ αιτήσεις υποβάλλονται για την κάλυψη 335 θέσεων για εποχικούς. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν Δήμους, ΕΛΤΑ και φορείς του υπουργείου Πολιτισμού.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Αιτήσεις υποβάλλονται για τους υποψήφιους εισακτέους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ προγράμματα για μεταπτυχιακές σπουδές υλοποιούν τα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Πειραιά και το Γεωπονικό Αθηνών.

  Έβγαλαν ποιοι αποκλείονται απο τον διαγωνισμό μια μέρα πριν

  http://troktiko.blogspot.com/2009/04/blog-post_8445.html

  Έβγαλαν ποιοι αποκλείονται απο τον διαγωνισμό μια μέρα πριν


  ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  «1. Σε ποια σοβαρή χώρα της Ευρώπης θα έβγαινε ανακοίνωση για τους αποκλειόμενους του διαγωνισμού μία μέρα πριν από το διαγωνισμό????? Επίσης, πως είναι δυνατόν ένας εργαζόμενος να προλάβει να περάσει από τα γραφεία του ΑΣΕΠ για να δει αν ανήκει στους αποκλειόμενους; Ετσι σέβεται το ΑΣΕΠ τους υποψηφίους του… που έχουν πληρώσει και παράβολο 15 ευρώ για τη συμμετοχή τους;
  2. Ο ΑΣΕΠ για πόσο μ@#$@#$ και ζώα μας περνάει;
  3. Τέλος, άυριο ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος δε θα λειτουργεί στο κομμάτι Πατήσια – Ταύρος? Ποιες οι ενέργειες του ΑΣΕΠ???Α, ξέχασα, πήγε 16:00 μμ, μάλλον έχουν φύγει όλοι οι υπάλληλοι (παίρνοντας και καμια ωρίτσα υπερωρία) και δε μπορούμε να επικοινωνήσουμε με κανέναν…Αλλωστε ποιος από αυτούς νοιαζεται για το πως θα μετακινηθούμε. Εδώ πρέπει σήμερα να πάμε να ελέγξουμε αν έχουμε αποκλειστεί…. »

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

  http://www.asep.gr/asep/

  Τα εξεταστικά κέντρα του ΑΣΕΠ…

  Τα εξεταστικά κέντρα του ΑΣΕΠ…

  .fullpost{display:none;}.
  Από το http://kosmosnews.blogspot.com/
  .
  Γνωστοποιείται ότι καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας οι Πίνακες με τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα διενεργηθεί ο Γραπτός Διαγωνισμός για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων εβδομήντα επτά (877) θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης (προκήρυξη 1Γ/2008 – ΦΕΚ 461/11.9.2008/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
  Βρείτε το εξεταστικό σας κέντρο εδώ: http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Diagonismi/examPlace.csp

  Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη συνέχεια…

  ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 495 θέσεις στο Δημόσιο

  http://www.naftemporiki.gr/news/static/09/03/13/1640758.htm

  Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3K/2009 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων ενενήντα πέντε (495) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του Δημόσιου Τομέα.

  Οι θέσεις ανά Νομαρχία και κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( www.asep.gr ) .