1.527 θέσεις με συμβάσεις έργου

Πακέτο 1.527 θέσεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα σε φορείς του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ανάβοντας το πράσινο φως στους φορείς για την έκδοση των σχετικών ανακοινώσεων (προκηρύξεων).

Υπενθυμίζεται ότι ήδη το ΑΣΕΠ έχει αξιολογήσει συνολικά 1.392 φορείς, οι οποίοι έχουν αιτηθεί την πρόσληψη 34.670 ατόμων με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Από το σύνολο των προσλήψεων το ΑΣΕΠ ενέκρινε 29.653 θέσεις, για τις οποίες διαπίστωσε ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου, ενώ απέρριψε 5.017 θέσεις οι οποίες υπέκρυπταν εξαρτημένη εργασία.

Εντός των επόμενων ημερών, το ΑΣΕΠ αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων των φορέων, καθώς υπολείπονται προς εξέταση περίπου 6.000 αιτήματα διαφόρων φορέων.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας και έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, το ΑΣΕΠ ενδέχεται εντός της εβδομάδας να προχωρήσει στην ανάρτηση των πρακτικών των προκηρύξεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στον διαδικτυακό του τόπο (www. asep.gr).

Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.

Δεν απαιτείται ως προσόν επιλογής η απόδειξη κατοχής της ελληνικής ιθαγένειας υπό τους περιορισμούς βεβαίως του άρθρου 1, παρ. 1

του Ν. 2431/1996 ή/και του Οργανισμού ή Κανονισμού του εκάστοτε φορέα. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τής οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την ανάρτηση των ανακοινώσεων στον φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.

Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν μια σειρά δικαιολογητικών και συγκεκριμένα:

Αντίγραφο Ταυτότητας Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια)

Βασικό τίτλο σπουδών Μεταπτυχιακό τίτλο, πιστοποιητικό απόδειξης χειρισμού Η/Υ (εφόσον ζητείται από την ανακοίνωση)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτείται)

Πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο (για την απόδειξη εντοπιότητας) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (για την απόδειξη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου άλλων νομών ή του δημότη χωρίς ελληνική ιθαγένεια)

Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων)

Σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται και άλλα δικαιολογητικά όπως π.χ. για την απόδειξη των κριτηρίων της πολυτεκνικής ιδιότητας, για την απόδειξη του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας, για την απόδειξη της εμπειρίας κ.ά. Εντός 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ο φορέας οφείλει να αναρτά τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και να αποστέλλει για έλεγχο τον σχετικό πίνακα στο ΑΣΕΠ.

Σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών μετά την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προς το ΑΣΕΠ τις ενστάσεις τους.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=37&artId=4567508

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s