Μια στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα εφαρμόσει τις επιχειρησιακές συμβάσεις μέσα στο 2011

Έρευνα της People for Business με θέμα «Η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων μέσα στο 2011» Βασικά συμπεράσματα
-1 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα εφαρμόσει τις επιχειρησιακές συμβάσεις μέσα στο 2011
-Το 40,9% των εταιριών θεωρεί την εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων απαραίτητη επιλογή για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας
-Το 45,4% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η καθιέρωση των επιχειρησιακών συμβάσεων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
-Το 45,45% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού πιστεύει ότι οι μειώσεις μισθών θα οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων

1 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα εφαρμόσει τις επιχειρησιακές συμβάσεις μέσα στο 2011, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της Εταιρίας Επιλογής Στελεχών People for Business με θέμα «Η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων μέσα στο 2011», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2011 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 145 εταιριών. Στόχος της έρευνας, ήταν να διερευνηθούν η πρόθεση των εταιριών – μετά την ψήφιση του νέου νόμου- για την υιοθέτηση ή όχι επιχειρησιακών συμβάσεων μέσα στο 2011 και οι παράγοντες που θα λάμβαναν υπόψη τους οι εταιρίες, πριν προβούν σε μία τέτοια ενέργεια.
Έτοιμη να εφαρμόσει τις επιχειρησιακές συμβάσεις, το 2011, δηλώνει 1 στις 3 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα της PfB. Στην ερώτηση αν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών μέσα στο 2011, το 28% των εταιριών απάντησε ναι. Αρνητική ήταν η απάντηση που έδωσαν τα 2/3 των επιχειρήσεων (ποσοστό 59%) για την υιοθέτηση επιχειρησιακών συμβάσεων, ενώ εν αναμονή είναι το 13%, καθώς δεν γνωρίζει ακόμη προς πια κατεύθυνση θα κινηθεί η διοίκηση της εταιρίας.
«Στις μικρές επιχειρήσεις που οι σχέσεις είναι οικογενειακές και φιλικές το ποσοστό είναι μικρότερο. Υπάρχει μεγαλύτερη δυσκαμψία στην εφαρμογή τους, λόγω των σχέσεων που είναι ευαίσθητες και εύκολο να διαταραχθούν, για αυτό και υπάρχει μεγαλύτερος σκεπτικισμός» δηλώνει η κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα Γενική Διευθύντρια της People for Business.
Θετικά αντιμετωπίζει τις επιχειρησιακές συμβάσεις το 62,3% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχε στην έρευνα. Το 45,4% πιστεύει ότι ο νόμος για τις επιχειρησιακές συμβάσεις κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, το 14% θεωρεί απαραίτητη την υιοθέτησή του, κάτω από τις παρούσες συνθήκες και το 3% δηλώνει ότι η εφαρμογή του είναι μοναδική επιλογή για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ενώ, το 36% θεωρεί ότι η διαμόρφωση του πλαισίου των επιχειρησιακών συμβάσεων παρουσιάζει κενά.

Επιχειρησιακές συμβάσεις και θέσεις εργασίας
Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ποσοστό 77,2% θεωρεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή μιας επιχειρησιακής σύμβασης είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κατά τη διάρκεια της ισχύος της. Μόνο το 22,8% πιστεύει ότι αυτά τα δύο δεν πρέπει να συνδεθούν.

Επιπτώσεις από την εφαρμογή τους
Από τα συμπεράσματα της έρευνας, προκύπτει ότι η καθιέρωση μίας επιχειρησιακής σύμβασης σε μία εταιρία θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στο καλό κλίμα που υπάρχει μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Ειδικότερα, το 54,51% των στελεχών ανθρώπινου δυναμικού δηλώνει ότι η μείωση των μισθών θα μειώσει παράλληλα και την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Αντίστοιχα το 45,45% απαντά ότι οι μειώσεις μισθών θα οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων και θα διαταράξουν την εργασιακή ειρήνη στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Ωστόσο, από τις απαντήσεις, προκύπτει ότι ελλοχεύουν και άλλοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις, εάν εφαρμοστούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις –σε πολύ μικρότερο βαθμό, όμως, σε σχέση με τους δύο παραπάνω. Συγκεκριμένα, το 54,54% θεωρεί ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των αποχωρήσεων των εργαζομένων, ενώ το 40,9% πιστεύει ότι θα πληγεί η εικόνα της επιχείρησης στην αγορά.
«Τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού είναι λογικό να φοβούνται ότι από την εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων θα μειωθεί η παραγωγικότητα και θα πληγεί το ηθικό των εργαζομένων. Και είναι κάτι που είναι αρκετά ριψοκίνδυνο στην παρούσα φάση. Γιατί ξέρουμε καλά ότι σε περιόδους ύφεσης, οι επιχειρήσεις για να βγουν από την κρίση θα πρέπει να αυξήσουν τη δέσμευση των εργαζομένων και όχι να την κλονίσουν. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται, περισσότερο δεμένοι με την εταιρία, στην οποία εργάζονται και να τη στηρίζουν με όσες περισσότερες δυνάμει μπορούν», επισημαίνει η κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα Γενική Διευθύντρια της People for Business.

Πότε κρίνονται απαραίτητες οι επιχειρησιακές συμβάσεις
Το 40,9% των εταιριών θεωρεί την εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων απαραίτητη επιλογή για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, το 27,7% πιστεύει ότι οι μισθοί πρέπει να μειωθούν όταν κινδυνεύει η επιχείρηση με πτώχευση, το 22,7% δηλώνει ότι κρίνονται απαραίτητες οι επιχειρησιακές συμβάσεις προκειμένου να μη γίνουν απολύσεις και το 8,7% επισημαίνει ότι πρέπει να καθιερωθούν για την αποφυγή της μετατροπής των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης.
Τέλος όσον αφορά στις βαθμίδες εργαζομένων (υψηλές, μεσαίες, χαμηλές) στις οποίες θα πρέπει να καθιερωθούν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, το 51% δήλωσε ότι οι μειώσεις μισθών θα πρέπει να αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων και όχι να εφαρμοστούν οριζόντια σε όλο το προσωπικό. Αντίθετη γνώμη εξέφρασε το 49%, που απάντησε ότι οι επιχειρησιακές συμβάσεις πρέπει να αφορούν το σύνολο των εργαζομένων.

Ταυτότητα έρευνας
Στην έρευνα της People for Business με θέμα «Η εφαρμογή των επιχειρησιακών συμβάσεων μέσα στο 2011», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2011 συμμετείχαν 145 εταιρίες –μικρές, μεγάλες και μεσαίες- από τον χρηματοπιστωτικό και πετρελαϊκό κλάδο, τη φαρμακοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις υπηρεσίες, τα consumer electronics, κ.α. Το 72% των επιχειρήσεων ήταν ελληνικές και το 28% πολυεθνικές, ενώ τα στελέχη που έδωσαν απαντήσεις ήταν: 68,18% Γενικοί Διευθυντές, 29,5% Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και 2,32% Line Managers.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s